Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751216-16277S1

Date of Document: 1997-03-07

ميليون 4 و هشتصد هزار بيكار در آلمان! هامبورگ: عده بيكاران آلمان به بالاترين حد خود سال 52در اخير (پس از جنگ ) رسيد. اين رقم در آخرين روزفوريه گذشته ( روز 3 پيش ) چهار ميليون و هشتصد هزار تن بود. به اين /12 5 ترتيب درصد آلماني ها بيكارند. درژانويه (يك ماه پيش ) رقم بيكاران آلمان 4 ميليون وششصد و شصت هزار تن بود كه ظرف ماه فوريه كه كوتاهترين ماه سال ميلادي است و روزه 28 است يكصد وچهل هزار تن بر عده بيكاران آلمان اضافه شده است. يادآوري مي شود گروهي از آلماني ها با استفاده ازنارسايي قوانين آن كشور، از كار شانه خالي مي كنند تادولت به آنها حقوق بيكاري بپردازد.