Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751216-16270S1

Date of Document: 1997-03-07

طلا جويان آمريكاي جنوبي محيط زيست گويان فرانسه را آلوده مي كنند . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: هجوم براي كشف طلا در نقطه اي دورافتاده از گويان فرانسه درآمريكاي مركزي از كنترل خارج شده است. مقامات اين مستعمره فرانسه مي كوشند جلو سيل مهاجران غيرقانوني از كشورهاي همسايه سورينام و برزيل بگيرند كه به تاراج طلا مي پردازند. اين طلاجويان از جيوه براي استخراج طلا استفاده مي كنند و بخشي از جيوه استفاده شده وارد آبرودخانه مي شود و آب را آلوده مي كند. به گزارش تلويزيون بي. بي. سي در باريكه اي جنگلي در آمريكاي جنوبي كه متعلق به فرانسه است، ارتش فرانسه براي حفظ يكي از ذخايرپنهاني جنگل مي كوشد و مهاجران غيرقانوني براي دستيابي به طلا به جنگلهاي اين ناحيه هجوم آورده اند. آنان بيشتر از سورينام و برزيل راهي اين منطقه مي شوند. نيروهاي نظامي به محلهاي سكونت آنان حمله مي كنند. با اين اغلب حال، صداي هليكوپترها آنان را متوجه يورش نيروهاي نظامي مي كند در نتيجه طلاجويان پنهان مي شوند و پس از رفتن نظاميان برمي گردند وروز از نو، روزي از نو. ژاندارمها نه تنها طلاي مكشوفه را با خودمي برند كه جيوه مورد استفاده طلاجويان را نيزمصادره مي كنند. در اين ناحيه به قدري جيوه استفاده شده است كه برخي رودهاي آن آلوده شده است.