Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751214-16251S1

Date of Document: 1997-03-05

رونالدو: ازپله تقليدنمي كنم رونالدو: ازپله تقليد نمي كنم گفتگو با بهترين بازيكن جهان واحد رسانه هاي خارجي: او ساله 20 است و براي بزرگترين باشگاه فوتبال جهان بازي مي كند و اخيرا علي رغم حضور بازيكناني چون آلن شيرروژرژ وه آ به عنوان بهترين بازيكن فوتبال جهان انتخابشد. زندگي براي رونالدو برزيلي بهتراز اين نمي توانست باشد. شايد قهرماني در جام جهاني افتخاري بزرگتر باشداما او در سن 18 سالگي هم به اين افتخار بزرگ دست يافته است. وي در سال 1994 هنگامي كه برزيل قهرمان جام شد، عضو تيم ملي فوتبال برزيل بود ما قصد داشتيم تا مانند گذشته مصاحبه اي با بازيكني ترتيبدهيم اما هر چه فكر بازيكني كرديم، شايسته تر ازرونالدو به ذهنمان خطور نكرد. مي خواستيم از او سوال كنيم كه بازي كردن در كنار پسران سامباچه لذتي دارد و آيا از كار كردن زير نظر بابي رابسون راضي است؟ او براي مصاحبه با ما يك شرط قرار داد و آن اين بود كه وي راپله دوم نخوانيم. اين شرط برايمان بسيار دشوار بود اما به هر حال آن را پذيرفتيم تا اينكه با بهترين بازيكن كنوني كره خاكي گفتگو كنيم. از اينكه بهترين بازيكن فوتبال جهان هستي، چه احساسي؟ داري احساسي فوق العاده، كه نمي توان آن را بازگو كرد. دست يافتن به اين افتخار بزرگ در جواني واقعا غيرقابل تصور است. همواره آرزو داشتم بهترين بازيكن برزيل شوم اما هرگز تصور نمي كردم كه در سن 20 سالگي بهترين بازيكن جهان شوم. به دليل سن كم راه درازي را در پيش دارم و بايد گلهاي بيشتري به ثمر برسانم و مدالهاي متعددي كسبكنم. آيا فكر مي كني كه شايسته كسباين عنوان؟ بودي بستگي دارد كه شما از چه زاويه اي به آن بنگريد. كسب عنوان بهترين بازيكن فوتبال جهان دقيقا مانند پيوستن به يك باشگاه جديد است كه مسئولان باشگاه مبلغ قراردادبازيكن را تعيين مي كنند هر چند كه آن بازيكن تصور كند كه بيش از مبلغ تعيين شده ارزش دارد. بهترين بازيكن جهان را هم مربيان تيمهاي ملي كشورهاي مختلف انتخابمي كنند و اين نظر آنهاست نه نظر من. آيا بهتر ازآلن شيررو ژرژ؟ وه آهستي از اينكه نامم در كنار نام چنين بازيكنان بزرگي قرار دارد احساس فوق العاده اي مي كنم. هرگز ادعا نمي كنم كه بهترين هستم و هرگز بهترين بازيكن جهان را هم انتخابنخواهم كرد. شيرر ووه آاز جمله بهترين ها هستند و واقعا به اين ورزش خدمت كرده اند. خود من از طرفداران اين دو بازيكن هستم پس هرگز خود را از آنها بهتر تصور نمي كنم. بسياري از كارشناسان تو را باپله مقايسه مي كنند، در اين رابطه چه نظري؟ داري در برزيل رسم بر اين است كه هرگاه يك بازيكن بزرگ شود، او را با بازيكن افسانه اي سالهاي قبل مقايسه مي كنند و اگر اين پديده در خط حمله انجام وظيفه كند آنگاه قياس با پله صورت خواهد گرفت اگر راستش را بخواهيد، هرگز بازيهاي پله را نديده ام و هيچ بازيكني را براي خود الگو قرار نداده ام. من شيوه مخصوص به خود را دارم و از كسي تقليدنمي كنم. مقايسه ميان عصرهاي مختلف ورزش فوتبال كاري منطقي نيست آيا، تو هم با ما هم عقيده؟ هستي فوتبال كنوني نسبت به سالهاي قبل تغييرات عمده اي داشته و براي موفق شدن در اين فوتبال بايد ويژگي هاي متفاوتي نسبت به سالهاي قبل داشت. پله نسبت به من تدافعي تر بازي مي كرد. من تمايل بسيار زيادي به حمله كردن دارم ولي پله يك بازيكن همه كاره بود و در تمام نقاط زمين موفق نشان مي داد، در حالي كه من به جزحمله كردن كار ديگري نمي دانم. وضعيت فوتبال برزيل در حال حاضر چگونه است؟ نسل فعلي فوتبال برزيل بسيار پراستعداد است تلاش كردن براي بهترين شدن را بيشتر از سالهاي قبل دارند، علي رغم اينكه اغلب بازيكنان ملي پوش جوان هستند اما بابازي در ليگ حرفه اي برزيل تجربه گرانبهايي كسبمي كنند. برخي از كارشناسان معتقدند كه ليگ فوتبال برزيل چندان قوي نيست اما به نظرم اين مسابقه ها بسيار سنگين ودر حد استاندارد مي باشد. هر بازيكني به بازي در ليگ برزيل عادت كند آن گاه مي تواند به راحتي در اروپا بازي كند. تو يك شبه ره صدساله را طي كردي، آيا اينطور نيست؟ در زمان بازيگري خود لحظه هاي بسيار شيريني داشتم و مشكلاتم بسيار اندك بود. ابتدا فوتبال را در يك باشگاه كوچك در شهر ريو به نام سائوكريستوال آغاز كردم و سپس در تيم كروزيرو مشهور شدم پس از آن با تلاش طاقت فرسا و كمك خداوند متعال مدارج ترقي را به سرعت پيمودم. نقاط تاريك دوران بازيگري تو چه بوده است؟ تاكنون نقاط تاريكي نداشته ام و اميدوارم كه در آينده هم با مشكل مواجه نشوم. البته هنگامي كه در تيم آيند هوون هلند بازي مي كردم مصدوم شدم و نتوانستم به مدت ماه 6 در ميادين فوتبال حاضر شوم كه اين موضوع مرا بسيار رنج داد اما نقطه تاريك در كارنامه ام نبود. آيا از اينكه ترك تحصيل كردي و به فوتبال روي آوردي، پشيمان؟ نيستي خير، هرگز به گذشته فكر نمي كنم، شايد مي توانستم كارهاي بهتري نسبت به فوتبال انجام دهم اما سرنوشت اينگونه رقم خورد. من تمام انرژي خود را صرف فوتبال مي كنم و مطمئنم كه خداوند در اين راه به من كمك خواهد كرد. چه زماني متوجه شدي كه فوتبال بسيار بزرگتر از يك روياست؟ از همان روزي كه بازي كردن را آغاز كردم. هنگامي كه در نوجواني به مدرسه مي رفتم، عاشق فوتبال بودم. از همان زمان مي دانستم كه سرنوشتم با فوتبال رقم خواهد خورد. فوتبال زندگي من بود. چگونه جرزينهوبه تو؟ كمك كرد هنگامي كه در تيم جوانان سائوكريستوال بازي مي كردم، جرزينهو مربي من او بود افراد بسيار مهمي را در فوتبال مي شناخت و مرا به آنها معرفي كرد تا در تيمهاي بزرگ بازي وي كنم هنگامي كه استعدادم را شناسايي كرد، مرا به يك وكيل باتجربه در جهان فوتبال معرفي نمود و هنوز هم با اين وكيل كار مي كنم. حريف اصلي تيم برزيل درجام جهاني فرانسه چه تيمي خواهد؟ بود فرانسه ميزبان است و تيم بسيار خوبي دارد. آلمان هم يك تيم غيرقابل پيش بيني است و به دليل نظم و انضباط حاكم در اين تيم، همواره در لحظه هاي بحراني، بهترين بازي خود را ارائه از مي دهند ايتاليا، آرژانتين و انگلستان هم نبايد غافل بود. در آينده به كدام باشگاه خواهي پيوست؟ من خودم را وقف بارسلونا كرده ام و به تيم ديگري فكر من نمي كنم براي پيشرفت كردن به اسپانيا آمدم و گمان مي كنم كه بارسلونا بهترين مكان براي پيشرفت كردن باشد. اما هيچگاه نمي توان در ورزش فوتبال پيش بيني كرد. رونالدو در يك نگاه باشگاه بازي گل - 1 كروزيرو (برزيل ) 5454 - 2 آيندهوون (هلند ) 5654 - 3 بارسلونا (اسپانيا ) 1913 نقل و انتقالات سال 1994 از كروزيرو به آيندهوون با قراردادي معادل 4 ميليون پوند كه در آن زمان گرانقيمت ترين انتقال براي يك بازيكن 17 ساله بود. سال 1996 از آيندهوون به بارسلونا با قراردادي معادل 14 ميليون پوند كه رونالدو با اين انتقال، گرانقيمت ترين بازيكن جوان جهان شد. بهترين بازيكن جهان چگونه؟ انتخابشد همه ساله، مربيان تيمهاي ملي فوتبال كشورهاي مختلف نظر خود را در مورد سه بازيكن برتر جهان به فيفا ارسال مي كنند كه اين راي گيري براي اولين بار در سال 1991 انجام شد و 66 مربي در آن شركت كردند اما امسال 110 مربي از سراسر جهان برترين بازيكنان فوتبال جهان را انتخابنمودند تا اهميت اين ورزش پرطرفدار در جهان بيش از پيش آشكار شود. رده بندي بازيكنان برتر جهان سال: 1996 - 1 رونالدو............. برزيل - 2 ژرژوه آ............. ليبريا - 3 آلن شيرر............. انگليس سال: 1995 - 1 ژرژوه آ............ ليبريا - 2 پائولومالديني........ ايتاليا - 3 يورگن كلينزمن.......... آلمان