Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751214-16205S1

Date of Document: 1997-03-05

دقت كنيد! رسم گرامي پانزدهم اسفند، روز درختكاري است، روز همايشي مردمي براي كاشت و داشت درخت كه نه تنها در سايه سارش بياساييم و نفس تازه كنيم كه اين رسمي گرامي و سنتي دير سال است و نسل به نسل به ما رسيده است. فارغ از تمامي شعارهايي كه درجهان به عنوان مد روز درآمده است و علاقه مندان به محيط زيست با واژه ها وايسم هاي گوناگون فخر مي فروشند، ايرانيان مسلمان سده هاست كه كاشت درخت رابرآمده از ايمان و كار نيك مي دانند كه نه تنها خرمي و آباداني در پي دارد كه خود خدمتي است به جامعه و پاداشي است كه خداوند بزرگ در كارنامه هاي ما خواهد نوشت. در اين روز، رئيس جمهوري كشورمان و بسياري از مقامهاي بلندپايه جمهوري اسلامي با هدف تشويق وترغيب اين كار خير در جامعه، خودنهالي برخاك مي نشانند تا اين سنت حسنه و دير پا دوام و قوام يابد و همه گير شود. روز پانزدهم اسفند ميليونها دست مهربان، نهال سرسبزي و طراوت و شادابي مي كارند و به استقبال بهارمي روند.