Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751214-16196S1

Date of Document: 1997-03-05

گشتي در دنياي خبرها روسيه در بن بست مسكو: الكساندر لبد كه رسانه هاي غرب او را رئيس جمهوري آينده روسيه مي دانند پريروز گفت كه روسيه به بن بست رسيده مسائل است، اجتماعي - اقتصادي آن بي شمار است و دولت فعلي قادر به حل يك سوم آنها هم نخواهد بود. بنابراين، براي اين كه بر اريكه قدرت باقي بماند درصدد ايجاد بحرانهايي است تا توجه مردم را از مسايل داخلي منحرف كند. وي گفت بعيد نيست دولت فردا در يك گوشه ديگر، حادثه اي نظير چچن بيافريند. وي اخطار كرد كه اگر يلتسين بيمار كنار نرود اين احتمال وجود دارد كه روسيه تجزيه شود. وي گفت: يلتسين علي رغم شركت درعكسبرداريهاي تلويزيوني، كارآيي خود را از دست داده و او نيست كه روسيه را اداره لبد مي كند كه اخيرا از فرانسه و دوبار از آمريكا ديدن كرده است پيش بيني كرد يلتسين بزودي چند وزير را تغيير خواهد داد تا به مردم بفهماند كه آنها مسئول خرابي اوضاع و عقبافتادن دستمزدها بودند. وي در پايان گفت كه هر روس - او و ديگران - وظيفه و تكليف دارند كه براي جلوگيري از متلاشي شدن وطن و وخامت اوضاع اقتصادي - اجتماعي آن بپا خيزند و كاري بكنند. راه حل مسئله بوق اشغال اينترنت لندن: به گزارش نيل وينستون خبرنگار رويتر، مسئله دسترسي به اينترنت كه در حال حاضر گرفتار ترافيك (بوق اشغال تلفني ) شده است تنها با استفاده از كابلهاي تلويزيوني به جاي خطوط تلفني قابل حل است. وينستون نوشته است: ظرفيت خطوط تلفني كه اينك كامپيوتر خانگي (PC) را به يك شبكه واسطه و ازطريق اين شبكه به شبكه جهاني متصل WWW مي كند محدود است. استفاده بزرگراههاي اطلاع رساني از خطوطتلفني شهري و ميان شهري و ايالتي مشكل اين خطوط را بيشتر كرده نه است، تنها شبكه هاي اطلاع رساني گرفتاربوق اشغال شده اند و وقت و پول مردم را تلف مي كنند، بلكه مشتركان معمولي تلفن هم به همين وضعيت دچار شده اند و در بسياري از ساعات روز تلفن كردن از يك منطقه به منطقه ديگر دشوار شده است. به نوشته وينستون، راه حل اين مسئله را كارشناسان فن، استفاده ازكابل هاي شهري تلويزيوني مي دانند كه از شهرداري ها كرايه مي شوند. بازنشستگي اجباري. فرانكفورت: فرديناند شوونگررئيس هيئت مديره كارخانه اتومبيلسازي اپل كه متعلق به جنرال موتورز آمريكاست و شعبه آن در آلمان به حساب مي آيد به دليل 70 ساله شدن كه سن بازنشستگي اجباري است جاي خود را به ويلهلم گائب 60 ساله خواهد داد. فرديناند اول ژوئيه 70 ساله مي شود و تا آن تاريخ به كار خود ادامه خواهدداد. گائب شهرت خود را ازروزي به دست آورد كه موفق شد ازكارخانه فولكس واگن يكصد ميليون دلار غرامت سرقت نقشه هاي اپل رابگيرد و اين شركت را وادار كند كه معادل يك ميليارد دلار هم قطعات يدكي خود را به آمريكا سفارش دهد. مهاجرت يك مسئله جهاني بدون حاصل. بروكسل: پرفسور گوهاساپير، جامعه شناس، مهاجرت از كشوري به كشور ديگر را كه در دو دهه اخير گسترش چشمگيري يافته، يك مسئله بزرگ جهاني خواند و خواست كه سازمان هاي بين المللي براي متوقف ساختن آن اقدام كنند. اين بعضي جامعه شناس، از مهاجرت ها را نتيجه دروغ ها واغراق گويي هاي مهاجران قبلي خواند كه به منظوراثبات امتيازي براي خود، كشور ميزبان را مكاني بهتر توصيف مي كنند و با ايجاد يك اميد كاذب درديگران سبب مي شوند كه به جاي حل مشكل پيشرفت خود در وطن، آرزوي مهاجرت در سر بپرورانند ودست روي دست بگذارند و اين وضعيتي خطرناك براي خانواده، فرد و وطن (جامعه كشور ) است. جابه جايي ديگر نتيجه ازدواج مهاجرين با هموطنان خود ودعوت بستگان است. به اظهار پرفسور باندهاي ساپير، قاچاق مهاجر نيز بر اين مسئله دامن مي زنند. وي تاكيد كرد كه امر مهاجرت ميان كشورهابه سود هيچكس - مهاجر، وطن اصلي و كشورمهاجرپذير - نيست. هر كس در جامعه خودش و ميان فرهنگ مانوس بهتر مي تواند پيشرفت و احساس سعادت كند تا در يك سرزمين ناآشنا.