Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751214-16186S1

Date of Document: 1997-03-05

كشف اجساد موميايي شده در مسير جاده ابريشم .واحدرسانه هاي خارجي: باستانشناسان چيني به تازگي دو جسد موميايي شده كشف كرده اند كه به خوبي حفظ شده است و قدمت آن به عصر مفرغ يعني حدودسال 2000 پيش مي رسد. اين دو موميايي در مسير قديمي جاده ابريشم در استان شين جانگ در شمال غربي كشور يافت شدند. به گزارش تلويزيون بي بي سي، باستانشناسان چيني مي گويند يافت اين دو موميايي مهمترين اكتشاف باستاشناختي در اين منطقه تا به حال است. اين دوموميايي كه گمان مي رود زن و شوهر بوده باشند، به رغم گذشت اين همه سال دروضعيت خوبي قرار دارند. كارشناسان معتقدند علت اصلي اين آب و هواي خشك منطقه است كه در نزديكي صحراي بزرگي واقع است. برخي از داراييهاي شخصي اين دو موميايي نيز به همراه آنها كشف شده مانند است، تيرو كمان مرد و شانه، آينه و ابزار آرايشي زن. چند قطعه سفالي نيز همراه آنان پيدا شده است. اين دو موميايي در ميان پارچه ابريشمي رنگارنگ پيچيده شده اند كه به عقيده باستانشناسان نشان دهنده منزلت اجتماعي بالاي آن دو است. آنان مي كوشند به هويت اين دو موميايي پي ببرند.