Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751214-16177S1

Date of Document: 1997-03-05

سياهرگها، بيماران سكته مغزي را نجات خواهند داد! واحد رسانه هاي خارجي: در يك فرايند پزشكي متهورانه، پزشكان قربانيان سكته هاي مغزي را با تغيير دادن جهت گردش خون در بدن آنها نجات مي دهند. به گزارش تلويزيون سي. ان. ان، تاكنون پزشكان در مركز پزشكي دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس اين روش را در مورد شش بيمار آزمايش كرده اند. چهار تن از آنان كاملا درمان شده اند، در حالي كه وضعيت دو نفر ديگر بدون تغيير باقي مانده است. در اين روش، پزشكان از وريدهاي بيمار طوري استفاده مي كنند كه خون را در جهت عكس حمل كنند. يك پزشك اين مركز مي گويد: ما خون شرياني را كه حامل اكسيژن است از راه وريدها به ياخته هاي مغز بيمار مي رسانيم، زيرا راه شرياني با لخته خون بسته شده است. اين كار با استفاده از روش تغيير جهت (Door-Back)ممكن شده است. اين روش را مي توان با عنوان كردن محل لخته در مغز به خانه اي تشبيه كرد كه در اصلي يا جلويي شريان ها و در فرعي يا عقبي وريدها هستند. چون در اصلي به خاطر وجود لخته خون يا مانع ديگري بسته است ما خون شرياني را از در فرعي يا عقبي كه وريدها باشند، به ياخته هاي مغز مي رسانيم. نام پزشكي كه اين روش راابداع كرده است دكتر فريزي ( Frazy) است. وي مي خواهد اين روش را در 4 بيمار ديگر هم آزمايش كند. اگر نتيجه اميدبخش بود، آنرا گسترش داده تامراكز پزشكي ديگر هم بتوانند از آن بهره برداري كنند.