Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751214-16173S1

Date of Document: 1997-03-05

طرح انتقال زندان به خانه در سوئد و چند كشور اروپايي و آمريكا، زندانيها به جاي زندان، دوران محكوميت خود را در خانه هاي خود سپري مي كنند! - 1 سوئد نخستين كشوري در جهان است كه طرح گذراندن دوره زندان در خانه را به مورد اجرا خواهد گذارد بنابر اين طرح زندانياني كه ميزان جرايم ارتكابي آنها سنگين نيست، دوران حبس خود را در خانه خواهند گذراند منتها يك برادر بزرگتر الكترونيكي حركات آنها را زير نظر خواهد گرفت. - 2 يكي از مزاياي اجراي اين طرح آن است كه زندانيان با جرايم سبك با كساني كه به خاطرجرايم جنايي و بزرگ زنداني اند، ارتباط پيدا نكنند. - 3 اگر زنداني اي كه دوران محكوميتش را درخانه مي گذراند از برنامه تعيين شده كوچكترين تخلفي كند، زنگهاي خطر نزديكترين مركز نگهبان الكترونيكي به صدا درآمده و تخلف او را به مقامات اطلاع خواهند داد در اين حالت زنداني از طرح مذكور خارج و به زندان عمومي منتقل خواهد شد. سوئد نخستين كشور در جهان خواهد بود كه طرح گذراندن دوره زندان در خانه را به مورداجرا خواهد گذارد و به موجب اين زندانياني طرح، كه ميزان جرايم ارتكابي آنهاسنگين نيست، دوران حبس خود را در خانه ودر ميان اعضاي خانواده خود خواهند گذراند، منتها يك برادر بزرگتر الكترونيك brother big Electronic - حركات او در خانه را زيرنظر خواهد گرفت. طي 2 سال گذشته بعضي از خلافكاران منطقه 6در سوئد دوره هاي زندان خود را درخانه هاي خود گذرانده اند. در طول دوران زندان، يك غل وزنجير الكترونيكي رفتار آنها را زير نظر داشته و سرويس آزمايش حسن رفتار Service Probation- برنامه سفت و سخت تعيين شده براي زنداني را دنبال خواهد كرد. يكي از مقامهاي سرويس آزمايش حسن رفتار در اين زمينه اظهار داشت كه برنامه گذراندن دوران زندان در خانه چنان موفقيت آميز بوده آن مقامات زندانهاي سوئد و نيز اعضاي سرويس هاي آزمايش حسن رفتار تصميم گرفته اند اين برنامه را از اول سال آينده مسيحي در سرتاسر سوئد تعميم و گسترش دهند. يك مقام سوئدي در باره موفقيت شگفت انگيز طرح گفت: از نظر اقتصادي بسيار به سود دولتها خواهد بود اگرزندانهاي خانگي را در كشورهاي مربوطه به مورد اجرا گذارند. از طرفي به سود جوامع خواهد بود اگر زندانيان با جرايم سبك با كساني كه به خاطر جرايم جنايي و بزرگ زنداني اند، ارتباط پيدا نكنند. چون امري رايج در بسياري از زندانهاست كه نوجوانها و جوانان در اثر اختلاط و تماس داشتن با زندانيان داراي جرايم سنگين، پس از گذراندن دوره كوتاه مدت زندان به خلافكاران بزرگ تبديل شده از زندان به در آمده اند. گفتني است كه سوئد، يكي از چندين كشور، ازجمله هلند، ايالات متحده، و كاناداست كه درحال حاضر دست اندركار اجراي طرح تازه گذراندن دوره زندان در خانه، به عنوان طرحي سودمند و ارزان هستند كه طي اين طرح، به جاي محيط زندان و ماموران و نگهبانان گوناگون، از نگهبان الكترونيكي جهت كنترل رفتار و حركات زندانيان كم جرم استفاده مي شود. تا به اينجا حدود 700 تن در طرح سوئدمشاركت جسته اند. اين طرح كه از اول اوت سال 1994 به اجرا درآمده تاكنون در باره زندانياني اجرا گرديده كه دوره زندان آنها دوماه يا كمتر مي بوده است. يكي از زندانيان استفاده كننده از اين طرح جوان 31 ساله آكسل نام است. نام ] حقيقي او [نيست او، به اتهام رانندگي در حال مستي به هنگام بازگشت از يك ميهماني در شهر مالمو در جنوب سوئد، به دو ماه زندان و محروميت از رانندگي به مدت دو سال محكوم گرديده است. با استفاده از يك تبصره قانون آكسل هرروز درست راس /8 15ساعت بامداد از خانه خارج مي شود و درست سر /5 45ساعت عصر به خانه اش بازمي گردد. در تعطيلي هاي آخر هفته، او اجازه دارد فقط به مدت يكساعت در خارج از خانه به سربرد. اگر زنداني از برنامه تعيين شده كوچكترين تخلفي كند، زنگهاي خطرنزديكترين مركز نگهبان الكترونيكي به صدا در آمده و تخلف او را به مقامات اطلاع خواهندداد و در اين حالت، زنداني از طرح مذكوردرآمده و به زندان عمومي منتقل خواهد شد. همين زنداني در يك كنفرانس مطبوعاتي به خبرنگاران گفت: در پرتو اين طرح من هم به كار خود مي رسم و هم به زندگي عادي خود ادامه مي دهم، و از طرفي بيش از زندان واقعي و مطلوبتر كيفر مي بينم و هر لحظه در انديشه آنم كه ديگر مرتكب جرم و خلاف، ولو به مقياس كمتر، نشوم! . طرح در سطح ملي كه حدود 5000 نفر در سال را در برمي گيرد در آينده گسترش خواهد يافت تا زندانيان با دوره هاي سه ماه يا بيشتر را نيز شامل گردد. در سوئد، بيش از نيمي از مشمولان طرح را رانندگي در حال مستي در برمي گيرددرصد 170 به خاطر كتك كاري و مضروب كردن و درصد باقيمانده را جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، جرايم مربوط به مواد مخدر و طفره رفتن از خدمت زير پرچم تشكيل مي دهند. از طرفي وزارت دادگستري سوئد، سرگرم بررسي طرح و امكانات توسعه آن در مورد جرائم ومحكوميتهاي كمتر از يكسال است. اقدامي كه 85 درصد بيش از 14000 زنداني را شامل خواهد شد كه همه ساله براي دوره هاي زندان حدود يكسال محكوميت پيدا مي كنند. اولاف جانون، هماهنگ كننده ملي در زندانهاو اداره نظارت برحسن رفتار زندانيان مي گويد: هزينه نگهداري زندانيان در خانه هاي خودشان نه تنها به مراتب نازلتر از هزينه زندانهاي رسمي است، بلكه مزاياي بسياري نيز دارد كه جلوگيري از آلودگيهاي زندان، به ويژه در مورد زندانيان كم سن و سال و جوان يكي از آنهاست. به عقيده اين مقام سوئدي با بسط و گسترش طرح زندانهاي خانگي، درآينده شمار قابل توجهي از زندانهاي سوئد تعطيل خواهند شد. از سوي ديگر نگهداري يك زنداني در خانه خودش با به كارگيري ادوات الكترونيكي روزانه حدود 450 كرون ( دلار ) 68 براي هر زنداني هزينه خواهد داشت در حاليكه براي يك زنداني در زندان عمومي روزانه افزون بر 1000 كرون هزينه مي شود. مقام سوئدي در اشاره به معيار پذيرفته شدن يك زنداني در طرح زندان در خانه گفت: زنداني داوطلب شركت در طرح، اولابايد خانه مناسب مجهز به نيروي برق و تلفن داشته باشد. در اين صورت رسيور اي [گيرنده ] در خانه نصب خواهد شد و اين گيرنده به ايستگاههاي برق و سيستم تلفن شهر متصل خواهد شد. سيگنال هايي از يك فرستنده كوچك در بدن زنداني به كامپيوتر موجود در اداره نظارت برحسن رفتار زنداني، متصل است كه طي آن حركات زنداني توسط نگهبانان كنترل مي شود. اگر زنداني مشمول طرح از مقررات وبرنامه هاي روزانه تخلف كند، بيدرنگ ازچارچوب طرح خارج شده به زندان شهر منتقل خواهد شد و ناچار است، دوران محكوميت خود را از اول در زندان عمومي بگذراند. به موجب مقررات طرح، خوابيدن در خارج ازاوقات مقرر شده براي زنداني نيز تخلف ازمقررات محسوب مي شود. به گفته مقامات سوئدي، زندانياني نيز بوده اند كه سعي داشتند با دستكاري در دستگاه مونيتورينگ، كار دستگاه را در اختيار خود بگيرند، اما حين تخلف دستگير شده به زندانهاي عمومي انتقال يافته اند. در حال حاضر 70 درصد از زندانيان بادوره هاي كوتاه مدت زندان براي گذراندن دوره هاي زندان در خانه داوطلب شده اند و به طور كلي طرح با موفقيت و اقبال عمومي كم سابقه اي مواجه گرديده است. منبع: رويتر