Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751213-16153S1

Date of Document: 1997-03-04

رئيس جمهوري در سومين همايش بين المللي بازسازي: ملت ايران در دوران دفاع مقدس و سازندگي قدرت خود را به دشمنان نشان داد . سرويس سياسي: جمهوري اسلامي ايران تجربيات منحصر به فردي در زمينه بازسازي كسب كرده است. آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري در سومين همايش بين المللي بازسازي مناطق جنگ زده ضمن اظهار اين نظرتاكيد كرد كه اين تجربيات مي تواند در اختيار كشورهاي نيازمند قرارگيرد. آقاي هاشمي رفسنجاني خطاب به انديشمندان و متخصصان 20 كشور شركت كننده در اين همايش گفت: ملت ايران در دوران دفاع مقدس و سازندگي تنها بود، اما مقاومت كرد و قدرت برتر دفاع و سازندگي خود را به دشمنان نشان داد. وي افزود: دشمنان در دوران جنگ و سازندگي حتي امكاناتمان را نيز از ما گرفتند. آمريكا دارايي ايران را در بانكهاي خود بلوكه كرد و كشورهايي مانند آلمان حاضر نشدند حقوق ملت ايران را به خاطر عدم اجراي طرحهايي مانند نيروگاه هسته اي بوشهر بپردازند. رئيس جمهوري اظهار داشت: حتي سازمان ملل نيز با اين كه با صدور حكمي تنها يك دهم مجموع خسارات ما را پذيرفت، اما براي گرفتن اين حق مسلم ملت ايران نيز هيچ تلاشي نكرد. آقاي هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد: آنها با اين اقدامات خود به ايران اسلامي آسيب زدند. وي گفت: عراقي ها نيز در طول دوران جنگ، سياست زمين سوخته وتخريب زيربناهاي اقتصادي را به طور جدي دنبال مي كردند و هر كجا نتوانستند، آمريكا كار آنها را پي گرفت. وي افزود: عراقيها يك خانه وديوار را در شهرهاي اشغال شده قصر شيرين، مهران، موسيان و خرمشهر سالم باقي نگذاشتند و حتي به هنگام عقبنشيني تمام اين مناطق را مين گذاري كردند. رئيس جمهوري در ادامه افزود: ساختن اين شهرها همتهاي بلند وصبر و مقاومت نياز داشت، اماانجام شد و هم اكنون نيز توسعه مناطق جنگ زده جزو برنامه هاي دولت است. آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: مادر جريان بازسازي موفق شديم فن آوري تمام مراحل استحصال نفت در دريا، ساخت پالايشگاهها، بنادر، مهار آبها وشبكه هاي ارتباطي را به دست آوريم و با همت متخصصان ايراني تكنولوژيهاي دست نيافتني ديروزبه تكنولوژيهاي بومي امروزايران اسلامي تبديل شده است. رئيس جمهوري در پايان ازفعاليت ستاد بازسازي در امرپشتيباني و بازسازي ابرازرضايت كرد. معاون اجرايي رئيس جمهوري و نماينده ويژه وي در امر بازسازي نيز با ارائه گزارشي گفت: در جريان جنگ تحميلي 84 شهرستان و 2600 روستا در استان 17 ويران شد و 2 ميليون نفر از ساكنان اين مناطق آواره شدند. وي افزود: كار بازسازي شهرستان 84اساسي آسيب ديده و تخريب شده پايان يافته است و بيش از 98 درصد آوارگان اين شهرها به خانه هاي خود بازگشته اند. نماينده ويژه رئيس جمهوري درامر بازسازي اظهار داشت: بيش از 10 درصد بودجه بازسازي باتوجه به سياستها و برنامه هاي سازندگي، به امر اشتغال زايي و ايجاد شهركهاي صنعتي اختصاص يافت و با اين اقدامات به تدريج مسئله بيكاري در مناطق جنگ زده حل شده است. مهندس هاشمي گفت: به لحاظفرهنگي و رعايت سنن و آدابقومي مناطق جنگ زده، تلاش شده تا معماري خاص اين مناطق همچنان حفظ شود. معاون اجرايي رئيس جمهوري افزود: پيام و خواست ايران اسلامي جهاني همراه با صلح وصفا و بدون جنگ و خونريزي است و تجارب ما مي تواند الگوي موفقي براي ساير كشورهايي باشدكه در شرايط مشابه قرار مي گيرند. همچنين ميرزاده معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه وبودجه در سخناني خسارات وارده به امكانات و تجهيزات وظرفيتهايي كه بر اثر ضربه هاي مستقيم دشمن به نابودي كشيده شده شامل ساختمان و ماشين آلات تاسيسات مواد و كالاها رابالغ بر 30 هزار /811 4و ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: ابعاد اين خرابيها آنچنان بودكه شگفتي جهانيان را برانگيخت و دولت با برنامه ريزي چنان دربازسازي و سازندگي اين مناطق همت گماشت كه بدون اغراق وضعيت مناطق مذكور در بسياري از شاخصهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نسبت به پيش از جنگ بهبود يافته است.