Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751213-16142S1

Date of Document: 1997-03-04

طرح استقبال از بهار زمينه ساز مشاركت شهروندان در زيباسازي شهر . سرويس شهري: گروههايي كه براي اجراي طرح استقبال از بهار در مناطق مختلف شهرداري تهران بسيج شده اند، همچنان كار ترميم و تجديد آسفالت گذرگاهها و مرمت اماكن عمومي شهر را به پيش مي برند. شهرداري منطقه 19 ديروز با پخش پوستري بين شهروندان ساكن منطقه، آنان را به مشاركت هرچه گسترده تر در همايش همگاني پاكسازي شهر فراخواند. در بعضي محله هاي شهر طي سه روز گذشته صدها تن آسفالت به مصرف لكه گيري و تجديد آسفالت معابر شهر رسيده است رنگ آميزي نرده ها، پل ها ودر مغازه ها، تهيه و نصب نماسازي سايبان، و مرمت جدول ها و ساختمانهاي عمومي، با هدف تقويت فرهنگ مسئوليت پذيري از سوي شهروندان صورت مي گيرد و ساكنان هر محله به نگهداري و مراقبت ازتاسيسات شهري تشويق مي شوند.