Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751213-16118S1

Date of Document: 1997-03-04

گشتي در دنياي خبرها بركناري هزار خبرچين از سازمان جاسوسي آمريكا واشنگتن: درپي جنجال قتل يك گواتمالايي كه شوهر يك بانوي آمريكايي بود به دست خبرچين هاي سازمان اطلاعات و ضداطلاعات مركزي آمريكا - سيا - يك هزار خبرچين وحقوق بگير اين سازمان در كشورهاي ديگر كه داراي سابقه و شهرت بد بودند و يا اين كه گزارشهايشان موثق نبود و غرض آلود بود بركنار شده اند و كار اخراج اين نوع حقوق بگيرها ادامه دارد. واشنگتن پست كه بيش از ساير روزنامه هاي آمريكا، اخبار مربوط به دستگاه دولت مركزي اين كشور را چاپ مي كند ضمن انتشار اين گزارش نوشته است كه 90 درصد از اين اخراج شدگان به دليل ضعف گزارش دهي بركنار شده اند. خاكستر دنگ بر آبهاي تنگه تايوان. پكن: تا پايان اين هفته، خاكستر جسد دنگ شيائوپينگ انقلابي معروف چين و رهبر درگذشته اين كشور بر آبهاي تنگه تايوان پاشيده خواهد شد. دنگ وصيت كرده بود كه جسدش را سوزانده و خاكسترش بر تنگه تايوان ريخته شود تا اين اصل كه در جهان تنها يك چين وجود دارد خلل ناپذير باقي بماند. ماموران امنيتي روسيه و قاچاق مواد مخدر مسكو: به گزارش ايتارتاس، سه مامور امنيتي روسيه (جانشين كا. گ. ب ) به اتهام فروش موادمخدر دستگير شدند. يكي از اين 3 تن كه نيم كيلوگرم كوكائين فروخته بود درجه سرهنگ دومي دارد. قاچاقچيان مواد مخدر كه در مسكودستگير شده اند براي برخوردارشدن از تخفيف در مجازات مامور 3اين امنيتي رالو داده اند. ظاهرا يك كيلوگرم مواد مخدر از اين 3 تن به دست آمده است. گزارش قرن در روزنامه ها. ژنو: طبق يك بررسي كه درماههاي ژانويه و فوريه سال جاري ميلادي ( ماه 2 گذشته ) در سراسرجهان به عمل آمده است در حال حاضر 47 درصد روزنامه هاي بزرگ در سراسر جهان به مناسبت پايان قرن بيستم و هزاره دوم ميلادي مروري بر رويدادهاي قرن و هزاره را آغاز كرده اند و بخشي ازروزنامه را به آن اختصاص داده اند. قرن بيستم دو سال و ده ماه ديگر پايان خواهد يافت. سردبيران 35 درصد ديگر از روزنامه ها هم گفته اند كه بزودي با تقسيم بندي ايام، به چاپ مهمترين وقايع قرن و هزاره خواهند پرداخت و بقيه، جز دوونيم درصد آنها گفته اند كه در جستجوي ماخذ مطمئن و يافتن تاريخدان معتبر براي انتشار اين مطالب هستند. به موجب همين بررسي، به طور متوسط 55 درصد خوانندگان روزنامه هايي كه رويدادهاي گذشته را بررسي مي كنند از خواندن آنها ابراز رضايت كرده اند و آنها را مطالبي مفيد و موثر و جالب خوانده اند. يادآوري مي شود كه روزنامه همشهري از مدتها پيش چاپ رويدادهاي قرن را با عنوان گزارش قرن آغازكرده است. خارجيان با خود ايدز به كامبوج برده اند. پنوم پن: در پي باز شدن مجدد پاي جهانگردان (توريست هاي غربي ) به كامبوج به بهانه بازديد از معابد باستاني اين كشور، بيماري ايدز نيز وارد اين كشور شده است. طبق بررسي سازمان ملل متحد ايدزي هاي كامبوج اكنون 120 هزار نفرند كه هر سال 30 هزار نفر از آنهاخواهند مرد. با ورود توريست هاي خارجي بر عده زنان ولگرد كامبوج اضافه مي شود كه خود منبع بيماري ايدزهستند. اين كشور در طول حكومت كمونيست ها، زن ولگردنداشت و با ايدز آشنا نبود. كامبوج بعد از تايلندبيشترين بيمار ايدزي را در كشورهاي آسيايي دارد. بدشانسي يا خوش شانسي. آلماتي: به گزارش هفته نامه كاروان چاپ قزاقستان يك كارگر 44 ساله معدن طلا ساكن شهربالخاش ظرف هفت روز بار 3دست به خودكشي زد ولي زنده ماند. اين هفته نامه نوشته است كه بوريس گولوفكو بار اول، رگهاي مچ دست خود را با تيغ بريد و در آخرين لحظه كسانش متوجه شدند و او را به بيمارستان بردند. چند ساعت پس ازخروج از بيمارستان كه در آنجا دوليتر خون به او تزريق كرده بودند به شكم خود چاقو فرو كرد و از حال رفت. او رادوباره به بيمارستان رساندند و تحت عمل جراحي قرار گرفت. شب همان روزي كه از بيمارستان مرخص شد از بالكن آپارتمانش كه در طبقه دهم قرار دارد خود را به پايين افكند، اما روي توده برف به ارتفاع چهار متر افتاد و دربرف فرو رفت و آسيب شديد نديد. قرار است وي را پس از مرخص شدن از بيمارستان در طبقه سوم ساختمان سكونت دهند و تا مدتي نيز يك نفر را مامورمراقبت از او كنند. بوريس حاضر نشده است انگيزه خود را از خودكشي بگويد، ولي همكارانش گفته اند كه در ماههاي اخير، بوريس دائما از بيهودگي زندگي حرف مي زد و گاهي مي گفت: طلا هم فلزي مانند فلزهاي ديگر است، چرا بايد آن را عزيز بدارند و چه گران بفروشند مزيتي؟ دارد چه مسايلي را حل؟ مي كند به چه كار؟ مي آيد و.... اخراج خارجيان از فرانسه. پاريس: دولت فرانسه در جريان سياست ضد مهاجرت خود، ديروز يكصد خارجي را كه بدون مجوز در آن كشور به سر مي بردند با دو هواپيماي ايرفرانس به كشورهاي زادگاه خود بازگردانيد. اين عده عمدتا آفريقايي بودند. دولت مكزيك بر ضد ناشرروزنامه! مكزيكوسيتي: يووان فرانسيسكوايلي اوتيز ناشر روزنامه ال يونيورسال پر فروشترين روزنامه كشور مكزيك پريروز دولت اين كشور را متهم كرد كه به هر وسيله اي متوسل مي شود كه او را به زندان بيندازد و تا مدتي از شرش آسوده شود. اوتيز اين مطلب را در پايان يك دادرسي بيان داشت كه در آن قاضي دادگاه وي را از اتهام تقلب در پرداخت ماليات تبرئه كرد. دولت مكزيك اوتيز را متهم كرده بود كه با /5 4 حسابسازي ميليون دلار ماليات بردرآمدخود را نپرداخته است. اوتيز گفت كه دولتمردان مكزيك نمي توانند انتقاد روزنامه ها را كه به منظور سروسامان يافتن كشور و از راه دلسوزي و حسن نيت صورت مي گيردتحمل كنند. اوتيز كه ناشر (دارنده امتياز ) قديمي ترين روزنامه كشور مكزيك است گفت كه هنوز اعتماد او از قضات مكزيك سلب نشده است. اوتيز گفت كه از تحريريه روزنامه اش خواسته است كه به انتشار نظرات احزاب مخالف واقليت پارلمان ادامه دهد، زيراچاپ همه نظرات - موافق ومخالف - وظيفه و تكليف روزنامه ها است كه به همين منظورمنتشر مي شوند. پاره اي از احزاب اقليت در پارلمان مكزيك از جمله حزب چپگراي دمكراتيك انقلابي از روش اوتيز در روزنامه نگاري حمايت كرده اند.