Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751213-16114S1

Date of Document: 1997-03-04

با پاكسازي محيط زيست به ميهماني بهار برويم ساكنان محله هاي تهران در تدارك استقبال از بهار از هم اكنون پيمان ببنديم كه از كندن گلها و گياهان وحشي كه بي جانشين اند، خودداري كنيم تا طراوت و سرسبزي زمين براي نسل هاي آينده باقي بماند يك وظيفه مهم اجتماعي آيين هاي خانه تكاني، رفت و روب محله و خانه و پرورش گل وگياه و سبزه در هفته هاي پاياني سال و در آستانه بهار درفرهنگ ما ماندگار شده است و در واقع به نوعي مردم ايران همواره با پاكسازي محيط زيست به استقبال نوروز رفته اند، اين سنت پسنديده و زيبا را مي توان با نيازهاي زندگي امروز بويژه در شهرها هماهنگ ساخت و مبارزه با آلودگي محيط زيست را به مثابه يك وظيفه مهم اجتماعي در تمام روزهاي سال تداوم سرنشينان بخشيد خودروها بويژه به هنگام سفر، مي توانند زباله ها، اشياء پلاستيكي و لفاف مربوط به بسته بندي خوراكي ها را در كيسه اي جمع آوري كنند و از پراكندن آن در مسير راه بپرهيزند دارندگان خودروها بازديد به موقع و تنظيم موتور مي توانند سهم مهمي در كاهش گازهاي آلوده كننده هوا و محيط زيست داشته باشند. همه ما، بايد پيمان ببنديم، كه از كندن گلها و گياهاني كه در دامنه كوهها و دشت ها به هنگام فصل بهار مي رويند خودداري كنيم، زيرا اين گونه ها، اگر ريشه كن شوند، دوباره نمي رويند و زمين هر روز عريان تر و خاك آسيبپذيرتر و آلوده تر خواهد شد. بايد از شكستن شاخه هاي درختان كه از منابع اصلي تامين كننده اكسيژن و پاكسازي هوا به شمار مي آيند بپرهيزيم و بدانيم كه با از بين بردن هر درخت موجودات زنده بيشتري را از اكسيژن و هواي پاكيزه محروم مي كنيم. پس بيائيد پاكسازي اين روزها را به پاكسازي هميشگي محيط زيست تبديل كنيم تا نسل هاي آينده هم بتوانند از هواي پاكيزه، آب زلال گلها و گياهان و جلوه هاي زيباي زندگي در كره زمين، اين مواهب بزرگ الهي برخوردار شوند. در واپسين روزهاي اسفندماه به هر كوي و برزن كه نظاره مي كني جنب و جوش و تحرك شادمانه اي را در ميان مردم مي بيني در اين ايام، خانه ها و خيابان هاي شهر نيز جلوه ديگري به خود مي گيرند. رفت و روب خانه ها، فرش تكاني، بيرون گذاشتن لوازم غيرقابل استفاده و جلا دادن به نماي ساختمان ها و مغازه ها، رونق كار نقاشان در و ديوار، خريد مواد پاك كننده، خلاصه همه مردم از پير و جوان هر يك به نوعي خود را براي استقبال از بهار مهيا مي سازند و شور و شوق را مي توان در چشمان يكايك افراد جامعه مشاهده كرد. به گفته صاحبنظران: جشنها و شاديها اثري شگرف و عميق درامر توسعه دارند و موجب بالا رفتن روحيه جمعي مي شوند و يكايك افراد جامعه را براي پذيرش روشهاي نو و مخصوصا فراگرد توسعه آماده مي سازند. نوروز و مهيا شدن براي اين تحول طبيعي يكي از سنن ديرينه ايرانيان است كه مردم ايران را با گرايش خاصي كه به اين موضوع دارند به يكپارچگي بيشتر وامي دارد. عيد نوروز با اينكه جشني است كه از روزگاران كهن در ايران برگزار مي شود و قدمت آن به اسطوره و افسانه ها مي رسد، ولي امروزه با فرهنگ و مذهب ما ايرانيان عجين شده سال با است دعاي يا مقلبالقلوب والابصار... آغاز مي شود و قرآن كريم روح معنوي به سفره هاي هفت سين مي بخشد. جشنهاي نوروزي، هم به لحاظ قدمت و هم به جهت گرايش به پاكيزگي، نظافت و نوآفريني، جايگاه ويژه اي در فرهنگ ماايرانيان دارد. تزيين و پاكسازي محيط زيست يك ضرورت براي همه مردم، بويژه شهرنشينان است و فرا رسيدن سال نو نيز بهانه اي است نيكوبراي شهروندان تهراني، زيرا با توجه به وضعيت خاص آلودگي هواي تهران و اثرات آن بر چهره شهر، مي بايست هراز گاهي مردم براي زدودن اين زنگار از نماي شهرشان اقدامات جدي به عمل آورند. به گفته يكي از شهروندان تهراني: اصولا مردم به دو دسته تقسيم مي شوند عده اي از آنها فقط به ظاهر خود از لحاظ پوشش و شكل ظاهري اهميت مي دهند و عده اي ديگر نيز به آراسته بودن داخل منزل و ساختمان خود توجه مي كنند در صورتي كه به لحاظ مسائل اجتماعي وقتي يك جامعه انساني تشكيل مي شود و شهري بوجود مي آيد و در همين راستا نيز ارتباطات انساني برقرار مي شود. به دنبال آن لازم است كه مردم به طور واقعي شهر را همچون درون خانه خودشان به حساب آورند و سطح خيابانها و پياده روها و ديوارها نيز مورد توجه ساكنين قرار گيرد. اگر باور مردم اين است كه بايد محيط دروني خانه پاكيزه وتميز باشد. بيش از آن مي بايست به مسائل محيط بيرون ازخانه توجه شود. در اين خصوص نقش مسئولين و همياري مردم مي تواند موثر واقع شود. شهرداري تهران نيز از چند سال پيش اقداماتي در اين زمينه انجام داده است ادامه اين قبيل فعاليت ها تحت عنوان استقبال از بهار، هر سال به هنگام نزديك شدن عيد به شهر جلوه و زيبايي خاصي مي بخشد. امسال نيز تحت عنوان استقبال از بهار شهرداري تهران باهمكاري شهروندان تهراني از دهم تا بيست و نهم اسفند را بانظافت شهر به استقبال بهار مي رود. مهندس تقي زاده معاون خدمات شهري شهرداري تهران در زمينه نظافت محيط زيست چنين مي گويد: سنت حسنه نظافت محيط زندگي در آستانه سال نو كه در فرهنگ ايرانيان مسلمان جايگاهي ويژه دارد از سوي شهرداري تهران نيز پاس داشته مي شود و به همين جهت همه ساله استقبال از بهار با بسيج همه امكانات شهرداري تهران به مورد اجرا در مي آيد. معاون خدمات شهري در ادامه مي افزايد: در مدت ياد شده شهرونداني كه در پيراستگي محيط زندگي، نماي بيروني منازل خود بيشترين همكاري را با ماموران شهرداري انجام دهند، گلدان گل و يك ميليون نهال هديه خواهند گرفت. صادق صيامي يكي از ساكنين تهران در مورد پاكيزگي محيط شهرچنين مي گويد: توجه افراد نسبت به پاكيزگي سطح عمومي شهرشان از آگاهيهاي آنها نسبت به فرهنگ شهرنشيني است. مردم به عنوان ساكنين شهر يك وظيفه دارند و شهرداري به عنوان مديريت و متولي شهر در جايگاه خود نيز به نوعي موظف است كه درهم آميختگي و هماهنگي و ارتباط نزديك اين دو باعث مي شود كه سطح عمومي شهر و زيستگاه دروني شهروندان هميشه تميز باشد. وي در ادامه مي افزايد: پاكيزگي محيط زندگي به بهانه به استقبال از بهار رفتن بحث قابل توجهي اما است نكته اساسي اين است كه اگر اين اقدام در آغاز هر فصل با كمك شهرداري انجام شود بر اثر تكرار به صورت يك فرهنگ پسنديده در ميان مردم درخواهد آمد كه كمترين اثر آن پاكيزگي شهر است و دراين شهر پرجمعيت كه انسانها دغدغه هاي متفاوتي دارند اگر افق ديد آنها هميشه پاكيزه باشد به لحاظ روحي تاثيرات مثبتي خواهد داشت و زماني كه ضرورت پاكيزگي و حفظ محيط زيست شهربه صورت يك فرهنگ دائمي براي شهرنشينان درآيد، ديگر لازم نيست به طرحهاي اين چنيني انديشيد و مي توان به مسائل ومشكلات اساسي ديگر فكر كرد. مهندس خروشي قائم مقام معاونت خدمات شهري شهرداري تهران در مورد اقدامات در نظر گرفته شده از سوي شهرداري تهران چنين مي گويد: از آنجا كه براساس يك سنت حسنه ايراني ها در واپسين روزهاي سال اقدام به نظافت، پاكيزگي و رفت و روب خانه و منزل مي كنند شهرداري تهران نيز با تكيه بر شعارشهر ما، خانه ما براي دستيابي به شهري پاكيزه و تميز، رفت و روب معابر، لكه گيري گذرگاه ها و جمع آوري نخاله ها و ضايعات شهري را در قالب طرح استقبال از بهار در مناطق بيستگانه شهرداري به اجرا در مي آورد. بر همين مبنا از روز جمعه دهم اسفند، لكه گيري معابر در برنامه كار قرار گرفته و تا بيستم اسفند دنبال خواهد شد. وي همچنين مي افزايد: از بيستم اسفند 4 هزار خودرو با عوامل انساني در سطح شهر تهران به حركت در مي آيند تا شهر براي ايام نوروز، زيبا و تميز تحويل شهروندان دهند. هداياي شهرداري تهران به شهروند پاكيزه تهراني توزيع يك ميليون نهال مقاوم به صورت رايگان از جمله طرحهاي استقبال از بهار است. مهندس خروشي طرحهاي استقبال از بهاررا چنين اعلام كرد و گفت: دستيابي به استانداردهاي بهداشتي وزيست محيطي در شهر جزو ضروريات طرح استقبال از بهار است. وي در ادامه مي افزايد: كليه پلاكاردها و شعارنويسي هاي نازيبااز سطح شهر جمع آوري شده و جدول هايي كه كاربري ترافيكي دارند، سطل هاي زباله و وسايل بازي كودكان در بوستان ها رنگ آميزي خواهند شد. اهداي گل به فعالان طرح استقبال از بهار و همچنين به خانواده هاي معظم شهدا به صورت رايگان جزو برنامه هاي اين طرح مي باشد. خانم س - قاسمي كارمند در مورد طرح استقبال از بهار چنين مي گويد: به نظر من اين اقدام شهرداري يكي از بهترين كارهايي است كه مي تواند در اين ايام مثمرثمر واقع شود و زماني كه مردم مي بينند مسئولان به امر پاكسازي محيط اهميت مي دهند آنان نيز خود را نسبت به حفظ پاكيزگي موظف مي بينند زيرا با توجه به اينكه تهران مركز ايران است و اهميت دادن به پاكيزگي پايتخت هر كشوري مي تواند نمادي براي شهرهاي ديگر باشد خودبه خود حس مسئوليت را به شهروندان القاء مي كند. وي مي افزايد: با توجه به اينكه ما وارد فصل جديدي مي شويم كه سرآغاز سال جديد ما ايرانيان است، داشتن شهري با ظاهر تميزو آراسته احساس خوبي را براي شهروندان به ارمغان مي آورد ومن در حد توانايي خود هر كاري كه از دستم برآيد براي كمك به اين طرح انجام خواهم داد. زيرا براي شهري كه در آن زندگي مي كنم اهميت قائل هستم و اميدوارم، علاوه بر خانه تكاني شهر وخانه خود، در افكار و روحيه خود نيز تحولي بوجود آوريم و بااميد به روزهايي بهتر از قبل، فرا رسيدن سال نو را به فال نيك بگيريم و افكار نادرست و ناخوشايند را به دور ريخته ودر واقع گامي براي تحول و دگرگوني اساسي در زندگي خودبرداريم. تهيه و تنظيم: ليلا خاكسار