Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751213-16104S1

Date of Document: 1997-03-04

جهانشهري در دايره قوانين شهرداري ها كنترل و هدايت ساختمان سازي در هنگ كنگ ( ) 3 در هنگ كنگ اگر كسي قصد تغيير مصالح ساختماني موجود را داشته باشد بايد از اداره كسب مجوز شهرداري، پروانه مربوطه را دريافت دارد در هنگ كنگ، منطقه اي با نرخ رشد بسيار شگفتي انگيز، همه راه ها به شهرداري ها مي انجامند. زيرا شهر با همه بود و نبودش در پرتو برنامه ريزي هاي علمي شهرداري ها اداره مي شود و اين كليت نگري، راه را بر بسياري از كژمداري ها و ناهنجاري هاي ساختي مي بندد. قانون مندي هايي كه خاصه بر ساخت و سازهاي شهري اعمال مي شوند كار را به جايي رساند كه ظرف تنها چند دهه، هنگ كنگي كه پيش از اين ها ويرانه اي بيشتر نبود اينك به شهري مدرن با همه تسهيلات زيستي آن بدل شده است. اگر در اين منطقه كوچك آسيايي نيز نهادهاي موازي در كار شهرداري ها مداخله مي كردند هنگ كنگ هرگزنمي توانست به شهري چهار ستاره مبدل شود. در بخش هاي پيشين اين جستار، نقش شهرداري ها و قوانين موضوعه اين نهادها را در فرآيند ساختمان سازي و هرگونه تغيير كاربري و پي ريزي سازه هاي تازه آورديم و اينك همان مبحث را از زاويه اي ديگر پي مي گيريم. زماني كه صاحب يك ساختمان ياساكن آن تصميم به اصلاح و تغيير ساختمان بگيرد، لازم است به موجب مقررات و آئين نامه ساختمان ها، يك شخص مجاز را براي هماهنگ كردن همه كارهاي ساختمان جديد تعيين كند. اگر او قصد ايجاد تغيير در مصالح ساختمان موجود را داشته باشد بايد يك تقاضا نامه به اداره كسب مجوز ارائه دهد: اداره اي كه امكانات و قابليت هاي ساختاري و طراحي ساختمان را براي مورد مصرف جديد در نظر بگيرد. بسياري از موارد استفاده از يك ساختمان ازجمله به عنوان يك رستوران ياديگر كارهاي مربوط به مواد غذائي، يا به عنوان مدرسه، پرورشگاه، مركزمراقبت از كودكان، سينما، تئاتر يا ديگر اماكن پذيرائي عمومي، نياز به گرفتن تصديق نامه و گواهي نامه دارد. در چنين حالت هائي، بخش خدمات مشاوره اي وابسته به بخش تخصص هاي ويژه در ارتباط با محدوديت ها يا شرايطقانوني چنين مواردي و قابليت هاي ساختماني محل مربوطه در ارتباط با مورداستفاده توصيه هائي ارائه مي دهند. در مواردي كه هدف، ايجاد تاسيسات ذخيره مواد نفتي است، نيزاداره كسب مجوز پروانه و مجوز مربوطه را صادر مي كند. تمام مخزن هاي مواد نفتي بايد به طور مرتب، هر چند گاه يك بار توسط يك مهندس خبره مورد بازديد قرار بگيرند، سپس آن مهندس با توجه و بر اساس قوانين و مقررات موجود در اين زمينه، وضعيت سالم بودن و ايمني آنها را مورد تاييد قرار مي دهد. ساختمان هاي خطرناك پس از گذشتن ساليان طولاني، معمولا ساختمان ها بر اثر فرسودگي و از هم گسيختگي روبه ويراني مي روند. نقص در نگهداري و نبودن تعميرات، ضعف طراحي، استفاده از مصالح ساختماني غيراستاندارد و نظارت ناكافي و غير موثر، نيز برخي از عوامل اصلي در بروز خطر در ساختمان هستند. اداره كسب مجوز ساختمان سازي، به طور قانوني موظف است بروز هر گونه خطر از نوع بالا را با اقدامات پيشگيري (جبراني ) از، بين ببرد و هر زمان كه ملاحظه كند ساختماني در حال تبديل شدن به ساختمان خطرناك است يا به دليل بروز آتش سوزي يا وزش باد، باران و غيره، مستعد فرسودگي است بايد اقدامات پيشگيري و جبراني را اعمال كند. بخش ساختمان خطرناك وابسته به بخش تخصص هاي ويژه، جوابگو و رسيدگي كننده به شكايات يا گزارش هاي رسيده در مورد ساختمان هاي فرسوده و قديمي است. شكايت هايي كه ممكن است از طرف مردم، يا ديگر اداره هاي دولتي ياافراد تيم ارزيابي خود سازمان، تسليم شده باشد. در حال حاضر اين بخش به ارزيابي هائي طراحي شده و سيستماتيك، در مورد همه ساختمان هاي موجود دركشور اقدام مي كند تا ساختمان هاي خطرناك و صدمات قابل جبران را شناسائي اگر كند ساختماني پيدا شود كه در يك چنين شرايط خطرناكي قرار داشته باشد، علاوه بر اعلام خطر به ساكنان، همسايه ها و ديگر مردم اداره كسب مجوزاز هيات هاي قضائي در خواست صدور حكم تخليه، جهت مسدود كردن ساختمان وجلوگيري از سكونت بيشتر در آن را خواهد كرد. اگر ساختمان فرسوده، در حدي قابل قبول، قابل تعمير باشد، يك حكم و دستور براي صاحب و مالك ساختمان ارسال مي شود و انجام كارهاي مورد نياز براي ايمن سازي ساختمان، از وي درخواست خواهد شد. اگر تشخيص داده شود كه انجام تعميرات نيز ساختمان رانجات نخواهد داد، با صدور يك حكم تخريب، صاحب ملك را وادار به تخريب كامل ساختمان كهنه مي كنند. با زمين هاي شيبدار نامطمئن نيز به همين گونه برخورد مي شود، زماني كه يك زمين شيبدار يا ديوار حائل به صورت عامل بروز خطر، معرفي مي شود يا ساختمان ها يا زمين هاي مستعد براي ايجاد خطر يافت شوند اداره كسب مجوز حكمي را براي صاحبان آنها ارسال مي كند و آن ها را ملزم مي سازد كه يا عمليات تثبيت و محكم كاري را روي آنها انجام دهند يا آنها را تعمير كنند. علامت هاي تبليغاتي و آگهي نصب شده در خيابان هاي هنگ كنگ غالبا به فراموشي سپرده مي شوند ولي همين عوامل، موجب بروز خطراتي براي پياده ها وسواره ها مي شود. هر زمان و هر كجا كه اين علائم خطرناك تشخيص داده شوند، توسط بخش ساختمان هاي خطرناك، يا با اعلام قبلي يا بدون اعلام قبلي به صاحبان آنها - بستگي به ميزان خطر دارد - جمع آوري مي شوند. در همه حالاتي كه صاحب املاك پيدا نشود يا مطابق حكم صادر شده، عمل نكند، بخش خدمات مشاوره اي مربوط به بخش تخصص هاي ويژه، ترتيبي اتخاذخواهد كرد كه پيمانكار رابط BOO (واحد آئين نامه و مقررات ساختمان سازي )كار مورد، نياز را به انجام رسانده و پس از پايان كار، هزينه مربوطه براورد و با هزينه هاي مربوط به نظارت و سرپرستي جمع شده و از صاحبملك، دريافت مي شود. پيمانكار BOOرابط به صورت دو ساله، بر اساس مقررات مقاطعه كاران به كار گمارده اين مي شود، مقررات حوزه عملكرد و كارهائي را كه اداره كسب مجوز بر اساس آئين نامه و مقررات ساختمان سازي، مجاز به اجراي آنها تعيين است، بر مي كند اساس جدول پرداخت هاي مندرج در پيمان مربوطه، به پيمانكار پول پرداخت مي شود. پيشنهاد مزايده براي بستن قرارداد با پيمانكار، هر دو سال يكبار، توسط مجله يا روزنامه رسمي دولتي اعلام مي شود. معمولا پيمانكاراني اين مزايده ها را مي برند كه قبلا در اجراي يك چنين كارهائي يا كارهاي مشابه، استفاده از استانداردهاي بالا در كار را به اثبات رسانده باشند. زماني كه يك ملك، داراي چندين مالك باشد، هزينه هاي كارهاي تعميراتي انجام شده به علاوه هزينه هاي نظارت، به طور معمول بر حسب سهم هر يك در اين مالكيت اشتراكي، بين آنها تقسيم مي شود. تقسيم عمليات و وظائف تعميراتي در ارتباط با زهكشي هاي زيرزميني يا بخش هاي خطرناك شيبدار بسيار پرزحمت و پيچيده است، به ويژه زماني كه مالكيت هر يك از طرفين اشتراك بر اساس اسناد و تعهد نامه دو جانبه، يا وضعيت استيجاري، نامشخص يا تعريف نشده باشد. در چنين وضعيت هائي توافق بستگي به مباني و اصول اخلاقي طرفين دارد. ادامه دارد