Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751213-16103S1

Date of Document: 1997-03-04

معرفي كتاب بسته آموزشي؟ چيست o مولف: مرتضي oمجدفر چاپ اول اسفند 1375 o 180 صفحه وزيري 460 تومان o ناشر: چاپار فرزانگان o تيراژنسخه 4000 بسته هاي آموزشي، يكي از محصولات اخير تكنولوژي آموزشي است كه هنوز دهه نخست بهره برداري ازآنها در مدارس كشورهاي توسعه يافته به پايان نرسيده است. بسته هاي آموزشي، كه براساس نگرش نظام گرا توليد مي شوند، مي توانند به خوبي ياريگر معلمان و دست اندركاران امور آموزشي در پرورش دانش آموزان دانا و توانا، در صحنه تعليم و تربيت باشند. بسته آموزشي؟ چيست كه اخيرابه بازار نشر كتابهاي آموزشي عرضه شده، نخستين اثر در اين زمينه در ايران است كه به بررسي چگونگي توليد، انبوه سازي و استفاده از بسته هاي آموزشي در فرآيند ياددهي - يادگيري مي پردازد. مولف، در هفده بخش، چگونگي توليد بسته هاي آموزشي، ضرورت استفاده از آنها و جايگاه اين نرم افزار در كلاسهاي درس را به، همراه مباحث ديگري از قبيل استقلال معلمان، خلاقيت معلمان، راهبردهاي ياددهي - يادگري و يادگيري كامل، انبوه سازي، به روز آوري و توسعه بسته هاي آموزشي مورد بحث قرار داده و در آخر براي آشنايي خوانندگان، چند نمونه از بسته هاي آموزشي توليد شده و به كار رفته در مدارس ايران را معرفي كرده است. اين كتاب، با توجه به نو بودن مباحث ارائه شده در آن وضرورت بهره جويي از بسته هاي آموزشي در كلاسهاي درس مدارس كشور، مي تواند معلمان و كارشناسان آموزش و پرورش و تكنولوژيستهاي آموزشي كشور را ياري دهد. همچنين به جهت ايجاد تمايز بين بسته هاي آموزشي (Package Learning) و كيتهاي آموزشي (Kit Learning) مطالعه اين كتاب مفيد تواند بود. رنگ در نقاشي oكودكان تاليف: مهدي علي اكبرزاده o چاپ اول 1375 o 5000 نسخه 70 صفحه رقعي o بهاتومان 320 o ناشر: ميشا - تهران هنر كودكان، اگرچه از درك زمان، مكان، پرسپكتيو كادربندي، معمولي و آگاهانه و هارموني رنگها برخوردار نيست، ولي براي خودش منطق خاصي دارد و ابعاد و نسبتها را طبق رمزهايي كه فقط خودش مي فهمد، دگرگون مي كند. هنر كودكان كمتر از هنر بزرگسالان نيست، ولي نبايد در كنار آن ارزشيابي شود. در اين كتاب، مراحل تكامل رنگ آميزي و شروع رنگ شناسي در كودكان، تاثير محيط و روان شناسي رنگها، سمبل سازي، رمزگرايي و جنسيت در نقاشي كودكان به همراه برخي مباحث ديگر مورد بحث قرار گرفته است.