Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751212-16091S1

Date of Document: 1997-03-03

/1 2زندگي ميليارد نفر به فوتبال وابسته است تئورسين هاي فوتبال جهان نظر مي دهند (بخش پاياني ) فوتبال تنهابازي جوانمردانه مي خواهد . واحد رسانه هاي خارجي: پس از پايان رقابتهاي جام جهاني 1990 ايتاليا، فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا )به شدت احساس نگراني كرد. بازيهاي كم گل و تدافعي تيم ها باعث شد تا ( فيفا ) كميته اي به نام قوانين سال تاسيس 2000 كند. وظيفه اين كميته اين است كه تا سال 2000 قوانين جديدي را براي جذابتر شدن ورزش فوتبال به اجرا به گذارد همين دليل فيفا از مربيان، بازيكنان، داوران و پزشكان سرشناس فوتبال جهان دعوت به عمل آورد تا با شركت در جلسه هاي اين كميته، ورزش فوتبال را تماشاگرپسندترنمايند. در قسمت اول اين مطلب با نظرات كارشناسان بزرگي چون ميشل پلاتيني، فرانس بكن باوئر، روبرتو به ته گا و... درباره آفسايد، تكل از پشت، قانون گل طلايي، تايم اوت و پاس رو به عقب آشنا شديم در قسمت پاياني اين مقاله با نظرات كارشناسان در مورد نحوه داوري، خطاهاي تخلف و بازي جوانمردانه آشنا مي شويم. داور ( فيفا ) چندي پيش به تمام فدراسيونهاي فوتبال كشورهاي مختلف توصيه كرد كه در تمام ديدارهاي رسمي خود از داور چهارم استفاده كنند. همچنين استفاده از داور دوم در داخل ميدان هم بايد در رقابتهاي باشگاهي آزمايش شودسرجيو دي سزار يكي از طرفداران پروپاقرص حضور داور دوم در داخل زمين بود. وي معتقد بود كه هر داور بايد يك نيمه از زمين رازيرنظر داشته باشد و اين كار را بايد در سطح رقابتهاي بزرگسالان آزمايش كرد نه در سطح بازيهاي نوجوانان. هاوالانژ نيز كه از اين پيشنهاد به گرمي استقبال كرد، گفت: هيچ كس نبايد حضور داور را در داخل زمين احساس كند و نبايد داوران را به خاطر خطاهايشان سرزنش كرد چون روزي كه فوتبال ايده آل و بدون نقص شود، اين ورزش خواهد مرد. در اسپانيا، فدراسيون فوتبال اين كشور از سه داور داخل زمين استفاده كرد اما اين آزمايش موفقيت آميز نبود. سونيا دنوكورت هم كه مخالف سرسخت استفاده از دوداور داخل ميدان بود گفت: وجود دو داور در داخل زمين باعث بروز اختلاف ميان داوران مي شود و صلابت داوري وتصميم واحد را از بين خواهد برد. نكته مهم اين است كه ما از كمك داوران بيشترين استفاده را ببريم. وظيفه كمك داور، كمك به داور در تمام امور است نه اينكه تنها در هنگام آفسايد پرچم بزند. همچنين پيشنهاد استفاده از داور خط در كنار دروازه هامورد مخالفت شديد حاضران قرار گرفت. ماركوفان باستن معتقد بود كه به جاي استفاده از داورخط مي توان از تكنولوژي مدرن قرن بيستم براي كمك به داور بهره گرفت، درست مانند ورزش هاكي روي يخ. اماپاكوآگيولار با فان باستن مخالفت كرد و گفت: ما به مدت پنج سال از داوران خط در اسپانيا استفاده كرديم و تنها براي ما مشكل داشت و بس. همچنين پيشنهاد استفاده از داور وقت نگهدار چندان مورداستقبال قرار نگرفت. يوهان كرايف معتقد بود كه داوروقت نگهدار مي تواند به ميل خود زمان بازي را افزايش و يا كاهش دهد. جوزف بلاتر هم گفت: فوتبال يك درام كلاسيك اگر است، شما در تاتر وقت نگهدار مشاهده كرديد، آنگاه مي توانيد در فوتبال هم از وقت نگهدار استفاده كنيد. خطاها و حمايت بيشتر از بازيكنان ماركوفان باستن براي دفاع و حمايت از بازيكناني كه مورد خطاي حريفان قرار مي گيرند، پيشنهاد جالبي ارائه داد. فان باستن معتقد است كه براي بازيكن خطاكار بايدمانند ورزش بسكتبال امتياز منفي در نظر گرفته يعني شود يك خطا، يك امتياز منفي براي بازيكن خطاكار در برداشته باشد. اگر امتياز منفي بازيكني به 5 رسيد آن بازيكن بايد جاي خود را به بازيكن ديگري بدهد. فان باستن كه خود قرباني خشونت مدافعان شده است. گفت: امروزه مدافعان بسيار باهوش آنها شده اند خطاهاي بسيار سنگيني انجام مي دهند اما داوران متوجه حركات آنها نمي شوند. پيشنهاد من بازي فوتبال را عادلانه مي كند. لنارت يوهانسون رييس اين جلسه قول داد كه در جلسه هاي آينده در مورد پيشنهاد فان باستن بيشتر صحبت و بحث كنند. با اين قوانين به طور حتم ورزش فوتبال جذابتر خواهدشد. بازي جوانمردانه با 10 امتياز در جريان اجلاس (قوانين سال ) 2000 سپ بلاتر دبيركل فيفا از فرصت استفاده كرد و تلاش همه جانبه اين فدراسيون را براي تشويق بازيكنان به انجام بازي جوانمردانه، براي حاضرين توضيح داد. بلاتر در ابتداگفت: بازي جوانمردانه هيچ چيز به جز ديسيپلين و احترام گذاشتن به حريف نيست. بازي جوانمردانه تنها به بازيكنان، مربيان و داوران منحصر نمي شود بلكه اين بازي جوانمردانه بايد در ميان تماشاگران و مطبوعات هم گسترش يابد. بلاتر يكبار ديگر تاكيد كرد كه پيشرفت فوتبال جز درسايه كمك تمام اقشار جامعه امكان پذير نخواهد بود. درحال حاضر 200 ميليون بازيكن فوتبال در جهان وجود دارد و اگر خانواده هاي آنها را در نظر بگيرم بيش /1 2از ميليارد نفر در جهان به گونه اي با ورزش فوتبال سروكار دارند يعني زندگي يك پنجم جمعيت كره زمين با فوتبال ارتباط دارد پس بايد از همه آنها كمك گرفت. در سال 1970 و در جريان رقابتهاي جام جهاني مكزيك استفاده از كارت زرد توسط داوران رواج يافت. پيدايش كارت زرد براي بازيكنان نبود بلكه وسيله اي بود تا تماشاگران متوجه شوند كه در داخل زمين ميان بازيكنان و داور چه البته مي گذرد اين كارت يك پيام بسيار مهم داشت و آن اين بود كه: جوانمردانه بازي كنيد. كارت زرد كماكان نقش بسيار مهمي در بازي جوانمردانه فيفا دارد. فيفا اخيرا بازي جوانمردانه را به ده بخش تقسيم كرد. و براي هر يك از اين بخش ها يك امتيازمثبت در نظر گرفته است. فيفا براي گسترش بازي جوانمردانه هر يك از اين ده عامل را بر روي كارت زردي چاپ و در داخل جعبه اي زرد رنگ قرار داده تا همگان به مطالعه آن پرداخته و نكات آنرا اجرا كنند. همچنين دراين زمينه پوسترهاي متعددي چاپ و در سراسر جهان پخش شده است. شاخه بازي جوانمردانه به شرح زير است: - 1 بازي براي برنده شدن - 2 جوانمردانه بازي كنيد- 3 قوانين بازي را هميشه مد نظر داشته باشيد. - 4 به حريف داور مسئولين تماشاگران و همبازيهاي خود احترام بگذاريد. - 5 شكست را بپذيريد. - 6 فوتبال را با حركات نيكو ترويج دهيد- 70 از قبول رشوه مواد نيروزا و تبعيض نژادي بپرهيزيد كه اين عوامل ضربه بزرگ به ورزش وارد خواهند ساخت. - 8 به ديگران كمك كنيد تا از رشوه خواري و فشارهاي روحي رهايي يابند. - 9 افرادي كه قصد نابودي فوتبال را دارندمعرفي كنيد. - 10 به افرادي كه سابقه پاك فوتبال را حفظ مي كنند احترام بگذاريد. در اين جلسه ماركوفان باستن مهاجم سرشناس فوتبال هلند نيز پس از غيبت سه ساله بار ديگر درمعرض ديدگان خبرنگاران قرار گرفت. از وي سوال كرديم كه به چه دليل خود را از خبرنگاران پنهان مي كند. ماركو با آرامي گفت: خبرنگاران همواره به دنبال جنجال هستند و به همين دليل همواره از آنها كناره گيري و دوري مي كنم. فان باستن در ادامه گفت: من براي تبليغ وبازارگرمي به زوريخ نيامدم بلكه يك پيشنهاد براي بهترشدن فوتبال ارائه كردم چون به اين باور هستم كه كارتهاي زرد و قرمزديگر اثري در فوتبال ندارند. مدافعاني مانندپيترو ورچوود ويورگن كوهلر مرا در هر بازي بين 10 تا 15 بار متوقف مي كردند و داور هم 15 بار اعلام خطا مي كرد اما اين براي فوتبال كافي نيست چون تماشاگران حاضر در ورزشگاه 15 بار فرصت تماشاي يك صحنه زيبا را از دست مي دادند كه اين ظلم بزرگي به تماشاگران است و اغلب اين مدافعان خشن حتي يك كارت زرد هم دريافت اما نمي كردند اگر هر بازيكن پس از ارتكاب خطا يك امتياز منفي دريافت كند آنگاه منطقي تر به تدافع خواهد پرداخت. هر بازيكني كه پنج امتياز منفي بگيرد از زمين خارج خواهد شد و بازيكن ديگري جايگزين وي مي شود و اگرتيمي سه بازيكن را به اين صورت از دست بدهد بايد ده نفره به بازي بپردازد. به هر حال بايد در انتظار ماند و ديد كه آيا اين پيشنهاد فان باستن در آينده عملي خواهد شد يا خير.