Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751212-16043S1

Date of Document: 1997-03-03

دقت كنيد! اردبيل و جشن احسان و نيكوكاري بار ديگر قهر طبيعت، گوشه ديگري از كشور ما را با فاجعه روبه رو كرد و اين بار مردم اردبيل شاهد ويراني ده ها روستا و مرگ روستائيان زحمتكش و بردبار خود بودند. حادثه به ويژه در آستانه نوروز مي تواند تلخكامي بيشتري داشته باشد كه روستائياني دارد كه خود رابراي استقبال از بهار و نوروز آماده مي كردند، زيرخروارها خاك، جان خود را از دست دادند و يا در سوگ مرگ نزديكان و عزيزان خويش عزادار شدند. اين حادثه دردناك به همه ما هشدار مي دهد به ياري زلزله زدگان بشتابيم و در يك حركت ملي درد و رنج آنان را از تن و روح خسته شان بزداييم. اين حادثه در آستانه برپايي جشن احسان و نيكوكاري رخ داده و اين جشن مي تواند مسيري روشن براي كمك به زلزله زدگان اردبيل باشد. اكنون وقت آن رسيده است كه يك بار ديگر دست هاي سخاوت شما مردم از آستين به درآيد و مرهمي بر دل دردمند روستائيان اردبيل باشد.