Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751212-16039S1

Date of Document: 1997-03-03

گزارش قرن - 1900 2000 گزينش پاپ جديد در واتيكان 1922 6 فوريه پاپ پي يازدهم در 65 سالگي پس از گفتگوها و رايزنيهاي بسيار كه چند روز به درازا كشيد، رهبر جديد كليساي كاتوليك برگزيده شد. وي آشيل راتي اسقف بزرگ ميلان است كه به عنوان پي يازدهم به جاي بنواي پانزدهم در راس حكومت واتيكان قرار مي گيرد. پاپ جديد كه 65 سال دارد سالها استاد علوم مذهبي بود و چندي نيز سرپرستي كتابخانه واتيكان را به عهده داشت و در سالهاي 1920تا 1921 به نمايندگي حكومت واتيكان در لهستان خدمت كرد. مقام كاردينالي در سال گذشته به او تفويض شد و به همين دليل تا دستيابي به عنوان پاپ راه چندان درازي را نپيموده است. ماري كوري در جرگه بزرگان دانش جهان 1922 7 فوريه به دليل كشفيات متعدد، بويژه پژوهشهاي ارزشمندش درباره راديوم، بانوماري كوري به عضويت آكادمي پزشكي فرانسه برگزيده شد. از مجموع 80 راي اعضاي اين آكادمي 64 نفر به او راي دادند كه يك اكثريت قاطع و كم سابقه است. بانو ماري كوري كه تبار لهستاني دارد، اماتحصيلات عاليه و پژوهشهاي علمي خود را در فرانسه انجام داده است، تنها بانويي است كه دوبار به دريافت جايزه نوبل نايل شد. در سال 1903 جايزه نوبل فيزيك را دريافت كرد و در سال به عنوان 1911 برنده جايزه نوبل شيمي معرفي شد. وي اكنون موقعيتي ممتاز در جرگه بزرگان دانش در سراسر جهان دارد. رئيس جمهوري فرانسه به آفريقا مي رود 1922 30 مارس رئيس جمهوري فرانسه در ديدار از آفريقا الكساندر ميلران رئيس جمهوري فرانسه همراه چند تن از وزيران امروز پاريس را به سوي بندر بوردو ترك گفت تا از آن جا با كشتي عازم شمال آفريقا شود. اين سفر چهل روز به درازا خواهد كشيد و بلندپايگان فرانسوي فرصتي خواهند داشت تا از مناطق گوناگوني در مراكش و الجزاير و مستعمرات فرانسه در آفريقا را بازديد كنند و با مسائل اين سرزمينها از نزديك آشنا شوند. اين سفر چهل روزه طولاني ترين غيبت يك رئيس جمهوري از خاك فرانسه است. نبرد ناو بيسمارك تغيير نام مي دهد 1922 30 مارس بيسمارك بزرگترين كشتي زمان جنگ امپراتوري آلمان، طبق پيمان صلح ورساي به نيروي دريايي بريتانيا تحويل شده ونام آن به ماژستيك تغيير يافته است. اين ناو عظيم 56 هزار تن ظرفيت دارد و قدرتش معادل هزار 61 اسب بخار است و عده ناويان و خدمه آن به هزار نفر مي رسد. بيسمارك در سال 1913 به آب افكنده شد و نيروي دريايي رايش در آن زمان آن را تجسمي از قدرت دريايي فزاينده خود مي ديد، اما ازاين پس زير پرچم بريتانيا درخطوط دريايي بازرگاني سينه امواج را خواهد شكافت. دستگيري و محكوميت گاندي به زندان 1922 18 مارس مهاتماگاندي مهاتما گاندي، رهبر ملي گراي هند كه مي كوشد با مبارزاتي به شيوه خود، كشورش را از يوغ استعمار انگليس برهاند، دستگير شد و او را به سال 6 زندان محكوم جرم كردند او فراخوان مردم به مبارزه منفي با حكومت بريتانيا و سرپيچي از مقررات و فرمانهاي حاكمان انگليسي است. گاندي تبليغاتي براي ترويج نخريسي و استخراج نمك درميان هندوان به راه انداخته تا به بازار پرسود اين محصولات در هندوستان كه در انحصار انگلسيهاست از لطمه بزند دهم مارس كه وي دستگير و زنداني شده همه است، روزه هندوان براي نجاتش در معابد اجتماع مي كنند و دست به دعا برمي دارند و موجي ازخشم و تنش در شهرها و روستاهاحكمفرماست. موهانداس كارامشاند گاندي كه تحصيلكرده دانشكده حقوق در لندن است ازسال 1893 تا 1914 در آفريقاي جنوبي براي احقاق حقوق مهاجران آسيايي به اين سرزمين تلاش كردو پس از جنگ بين المللي در وطن خود ( هندوستان ) مبارزاتش را براي رهايي از استعمار بريتانيا متمركزكرد. شيوه اوساتجا گراها نام دارد كه به مفهوم حقيقت يابي است و مي خواهد بدون توسل به خشونت اشتباههاي حريف را گوشزد كند تا او را به تغيير رفتارش وا دارد. قاتل بانوان رازش را با خود به گور برد 1922 25 فوريه لاندرو در حال مطالعه در زندان هانري لاندرو مرد بي رحمي كه دهها بانوي بي گناه را به قتل رسانده وبه اعدام محكوم شده بود، پس ازاين كه درخواستش براي عفو ياتجديدنظر از سوي دادگاه عالي ردشد، در زندان ورساي با گيوتين اعدام هنگام شد اجراي حكم كه دادستان كل به او توصيه كردخويشتن داري را از دست لاندرو ندهد، با خونسردي گفت: براي يك بي گناه توصيه به خويشتن داري لزومي ندارد، چون بي گناهي براي غلبه برترس از مرگ كفايت درواپسين مي كند ساعات پيش از اعدام، وكيل محكوم تلاش كرده بود او را به اعتراف وادارد، اما لاندروهمچنان زبان از افشاي حقيقت فروبست و گفت: متاسفم ترجيح استاد، مي دهم اين راز زندگي خصوصي خود را با خود به گور ببرم... بعضي از روانشناسان اظهار نظر كرده اند كه لاندرو به بيماري ساديسم مبتلا بوده و از شكنجه دادن و كشتن زنان لذت مي برده است، اما ماموران پليس و دادگستري عقيده دارند كه او زنان قرباني خود را به خاطر تصاحب پولهايشان مي كشت. بانوئي كه مدتي همسر اين مرد بود و بطور عادي از او جدا شده بود در دادگاه شهادت داد كه رفتار خشونت آميزي در زمان زناشويي ازلاندرو نديده است، اما نتوانست دليلي براي جدايي ارائه بدهد و دادگاه شهادتش را مبهم و مشكوك تلقي كرد و به آن ترتيب اثر نداد. قضات مدارك غيرقابل انكار در اختيار داشتند كه متهم با حداقل ده زن ازدواج كرده بود و همگي آنها بعد ازمدتي مفقودالاثر شده بودند و هيچ مدركي حاكي از جدايي آنها ازلاندرو وجود نداشت و خود اونيز درباره اين كه چه بر سر اين زنان مفقودالاثر آمده است توضيحي نداد. بنابراين براي دادگاه چاره اي جز صدور حكم اعدام باقي نماند. دراكولا روي پرده سينماها 5 مارس 1922 ماكس شرك در نقش دراكولا وحشتناكترين و دلهره آورترين فيلم سينمايي به نام نوسفراتو روي پرده آمده است و تماشاگران را از ترس روي صندليهايشان ميخكوب مي كند. اين فيلم كه اوج هنراكسپرسيونيسم را در سينما عرضه مي كند، ازرمان دراكولا اثربرام استوكر ساخته شده و كارگرداني آن رافردريك مورناوبه عهده داشته است و نقش دراكولا را ماكس شرك بازي مي كند. در ماجراي وحشت آور اين فيلم دراكولا مالك يك قصر قديمي در كوهستان كارپات است كه قيافه كريه و ترسناكي دارد و به اتفاق يك دوشيزه جوان بيماري مرگبار طاعون را از شهري به شهر ديگر مي برد و در سراسر اروپاي مركزي مرگ و فاجعه مي پراكند. سراسر فيلم آكنده از صحنه هاي فجيع و دلهره آور و اشباح و كابوسهاي ترسناك است كه با دكورهاي عجيب وغريب و صحنه پردازيهاي خارق العاده فقط براي رعب و هراس تماشاگر ساخته شده است و با اينكه همه را به لرزه درمي آورد باز هم براي تماشايش سرو دست مي شكنند!