Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751212-16021S1

Date of Document: 1997-03-03

كتاب دوشنبه چشمه اي كوچك و زلال براي مسافران تشنه كتاب اسماعيل اعرابي، كلاس دوم دبيرستان مي گويد: البته ظاهرش را آدم فكر مي كند بايد چيز بچگانه اي باشد ولي به نظر من بچگانه نيست. سعي مي كنم همه شماره هايش را جمع كنم. همزمان با عيد سعيد براي فطر، نوجوانهاي ما يك اتفاق مبارك فرهنگي هم رخ داد. اين اتفاق اگرچه اتفاقي نبود، بدون شك اثرات خود را در آينده بر فرهنگ كتاب و كتابخواني نوجوانان ما خواهد گذارد. اين اتفاق انتشار كتابهاي هفتگي كوچك و جمع و جوري با عنوان كتاب دوشنبه بود كه توسط روزنامه آفتابگردان انجام شد. روزنامه آفتابگردان پيش از آن در تابستان گذشته، يك دوره كتاب داستان با عنوان كتابهاي تابستاني منتشركرد. اين كتابها به طور هفتگي در روزهاي دوشنبه و با قيمت تومان 25 و تيراژي بالا منتشر مي شد. آنچه مي خوانيد چند و چوني است درباره انتشاركتابهاي دوشنبه. كارهاي بزرگ، گاه كوچك مي نمايند، همچون چشمه هاي كوچك كه در قلب كويري از تشنه، دل زمين مي جوشد و بالامي آيد و بر سينه عطش آلودخاك نرم نرمك روان مي شود و پيش مي رود و در مسير خود خاك تشنه را سيراب مي كند و گلها مي روياند و زمزمه وار پرنده ها را بر سفره خويش فرا مي خواند. انتشار كتابهاي هفتگي با قطع جيبي و در 32 صفحه كاري كوچك مي نمايد، آنچنانكه آن چشمه كوچك! ضرورت انتشاركتاب دوشنبه را نيز بايد از نوجوانان و آگاهاني پرسيد كه مشتاقانه روزهاي دوشنبه را انتظار مي كشند تا آن كتاب 32 صفحه اي جيبي 30 توماني را ببينند و ورق بزنند. پريسا سبحاني 15 ساله مي گويد: من كتابهاي تابستاني را ديده بودم و از بعضي هايش خوشم آمده بود. حالا كتاب دوشنبه را گرفته ام. اين دو شماره اش كه خيلي خوب بود. تصميم گرفتم هر هفته تهيه اش كنم. اسماعيل اعرابي، كلاس دوم دبيرستان مي گويد: البته ظاهرش را آدم فكر مي كند بايد چيز بچگانه اي باشد ولي به نظر من بچگانه نيست. سعي مي كنم همه شماره هايش را جمع كنم. محسن رضاخاني كلاس سوم راهنمايي از انتشار كتابهاي دوشنبه بي اطلاع است: من چنين كتابهايي نديده ام. ولي اگراين طور باشد كه شما مي گوييد شايد رفتم سراغش... ضرورت انتشارمسئولان كتاب دوشنبه مي گويند چند دليل اساسي براي انتشار اين كتابها دارند: جمعيت نوجوان كشور جمعيت قابل توجهي است. تعدادكتابهاي منتشره در هر ماه براي نوجوانها كم است. قيمت كتابها بالاست. كتابها به آساني در دسترس همه، در همه جاي ايران نيست. بنابر اين اگر بتوان كتابهايي با تيراژ بالا و با قيمتي ارزان منتشر كرد كه به آساني در دسترس همه بچه ها قرار گيرد، مي توان فرهنگ كتابخواني را ارتقاء داد. مي توان عادت به مطالعه مستمر ايجاد كرد. مي توان با ايجاد جاذبه هاي سالم فضايي ايجاد كرد كه بچه ها انتظار كتاب را بكشند نه اينكه كتابها انتظار خوانندگان خود را بكشند. فريدون عموزاده خليلي سردبير كتابهاي دوشنبه مي گويد: نوجوانها داستان دوست دارند. داستان، جذابترين قالب و نوع ادبي براي نوجوانهاست. البته داستان كه مي گويم، منظورم فقط داستان كوتاه يا رمان به آن مفهوم مصطلح اش نيست. بلكه همه انواع ادبي است كه روايت داستان مبناي آن است و بنابراين داستانهاي سينمايي، روايت ماجراهاي تاريخي، اساطير و منظومه هاي حماسي، افسانه ها و روايت فشرده رمانهاي بزرگ هم در اين مجموعه و اين تعريف مي گنجد. احمد غلامي دبير تحريريه كتاب دوشنبه مي گويد: تجربه ما در انتشار هفتگي 12 شماره كتابهاي تابستاني با همين تعريف و همين هدفها ما را به سوي استمرار و انتشار هفتگي اين كتابهاي جيبي راهنمايي كرد كه البته اين دفعه نامش را كتاب دوشنبه گذاشتيم. چرا كه روزهاي دوشنبه منتشر مي شود. مسئولان كتاب دوشنبه مي گويند: هفتگي بودن كتابها باعث مي شود تا مخاطبان نوجوان هر هفته كتاب تازه اي در دست داشته باشند. تازگي كتابها و رفتن نوجوانان به كيوسكهاي مطبوعاتي آنها را به خريد كتاب عادت مي دهد و اين عادت در سالهاي آينده براي آنها فرهنگ مي شود. موضوعات كتابهاي دوشنبه موضوعاتي كه در كتابهاي دوشنبه در قالب داستان روايت مي شود به گونه اي است كه به نيازها و گرايشهاي نوجوانان در زمينه هاي مختلف پاسخ بگويد. كتابهاي دوشنبه به تناوب و تواتر اين موضوعات را بستر حركت خود قرار مي دهند: داستانهايي از زندگي بزرگان علم و فرهنگ، هنر و ادبيات، ورزش، داستانهاي تاليفي جديد، داستانهاي ترجمه، برگزيده داستانهاي كوتاه با محورهاي مشخص، خلاصه شاهكارهاي ادبي جهان و ايران، بازآفريني اساطير و افسانه ها، روايت داستاني ادبيات كلاسيك و متون كهن ايران، بازگويي داستاني ماجراهاي مستند و واقعي، بازگويي داستانهاي مذهبي و تاريخ اسلام، داستانهاي علمي و تخيلي، داستانهايي از طبيعت، داستانهاي پليسي، داستانهاي طنز و... و همه آنچه كه مفيد و جذاب باشد و بتوان در قالب داستان آن را باز گفت. گزارش تحليلي آماري كتابهاي تابستاني وكتاب دوشنبه مسئولان روزنامه آفتابگردان پيش از آنكه براي انتشار كتاب دوشنبه مصمم شوند، در يك نظرسنجي گسترده، نظرات نوجوانان را درباره انتشار كتابهاي تابستاني جويا شدند، اين گزارش از جنبه هاي مختلف به تحليل و ارزيابي نظرات نوجوانان درباره كتابهاي تابستاني و كتاب دوشنبه پرداخته است كه اشاره به چند محور مطرح شده در اين گزارش خالي از فايده نيست: جامعه آماري پاسخ /43 1دهندگان تهران درصد ساير /56 9استانها درصد اول دبيرستان 27 درصد سوم /27 9راهنمايي درصد دوم /21 6راهنمايي درصد اول /23 5راهنمايي درصد ميزان آشنايي با تمام شماره هاي كتابهاي تابستاني /60 8درصد موافق انتشار هفتگي كتابهاي دوشنبه /96 4درصد موافق قطع فعلي كتاب (جيبي ) /77 8درصد موافق تعداد صفحات فعلي ( صفحه ) 40 32 درصد موافق افزايش صفحات /42 4درصد قيمت كتاب3/43 30 تومان درصد /36 7 بيشتر درصد موافق توزيع كتاب از طريق روزنامه فروشيها/47 3درصد از طريق كتابفروشيها و سوپرماركتهادرصد 7 از طريق همه مراكز /45 7فوق درصد