Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751211-16002S1

Date of Document: 1997-03-02

توصيه هاي كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي: پزشك خود را در ياري نسخه نويسي، دهيد . سرويس شهري: تنها مواردي از بيماريها بنابر تشخيص پزشك، نياز به درمان با دارو دارند كه جهت اجراي هرچه صحيح تر، موثرتر و كم خطرتر درمان دارويي، بيماران نيز مي توانند پزشكان خود را در نسخه نويسي ياري دهند. به نظر كارشناسان امور دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اعتماد به پزشك و درخواست نكردن تجويز داروي بازگو اضافه، كردن داروهاي مصرفي قبلي، بيان تمام واكنش ها و حساسيت هايي كه به داروهاي قبلي وجود دارد، ذكر هرگونه آلرژي و حساسيت غذايي، بازگو كردن بيماري ديگر كه به آن مبتلا بوده يا هستيد و بيان عادت هاي غذايي همچون نوشيدن چاي، قهوه و.. از جمله مواردي است كه در هر مراجعه به پزشك، بايد مطرح شود. كارشناسان توصيه مي كنند سئوالاتي همچون چه وقت داروها رامصرف ؟ كنم چگونه دارو رامصرف؟ كنم آيا هنگام مصرف دارو بايد رژيم غذايي خاصي داشته؟ باشم دارو را قبل، بعد و يا همراه با غذا مصرف ؟ كنم و آيا دارو عوارض جانبي دارد يا؟ خير را از پزشك خود بپرسيد. توصيه ديگر كارشناسان اين است كه بيماران براي نگهداري دارو، دقت لازم را مبذول دارند به طوري كه اگر داروها در جاي مرطوب و يا در مقابل نور آفتاب، در سرما يا گرماي زياد نگهداري شوند، تجزيه شده و فاسد مي شوند.