Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751211-15968S1

Date of Document: 1997-03-02

احتمال حيات در يكي از ماههاي سياره مشتري وجود دارد .واحد رسانه هاي خارجي: احتمال وجود حيات در يكي از ماههاي سياره مشتري مي رود. به گزارش تلويزيون سي. ان. ان، دانشمندان ناسا مي گويند: عكس هاي گرفته شده توسط كاوشگرگاليله نشان داده است توده هاي يخ از كوههايي كه مانند آتشفشان هستند با اين تفاوت كه از دهانه آنها يخ خارج مي شود، در يكي از ماههاي مشتري به نام يوروپا وجود دارد. شايد بتوان آنها را كوههاي يخ فشان ( Volcanos Spewing Ice) ناميد. عكس هاي كاوشگر گاليله ماه گذشته گرفته در شده است آن زمان، اين كاوشگر در كيلومتري يوروپا 692فاصله قرار داشت. آنها نشان مي دهند احتمالا آب، گرما وتركيبات آلي با هم تركيب شده و محيطي به وجود آورده اند كه براي حفظ و نگهداري حيات مناسب است.