Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751209-15894S1

Date of Document: 1997-02-28

دانستنيهاي بيمه سقف بيمه و پوشش بيمه عمر . پرسش: كارمند نيروي دريايي ارتش هستم. چند وقت پيش در روزنامه ها اعلام شد كه همه كاركنان دولت تحت پوشش بيمه عمر تا سقف دو ميليون ريال و تا 65 سالگي حق بيمه هزار و 790 ريال در هر ماه هستند در حالي كه هر ماهه فقط 440 ريال بابت بيمه عمر و حادثه از ما كسر مي شود، علت؟ چيست پاسخ درصد 50 بقيه توسطسازمان شما از محل بودجه تخصيصي پرداخت مي شود و مجموعا 880 ريال پرداخت شده است كه سرمايه بيمه عمر و حوادث بر مبناي 5 ميليون ريال قرار دارد. اگر سازمان شما نسبت به افزايش سرمايه تا ده ميليون ريال اقدام كند حق بيمه ماهانه از 880 ريال به مبلغ هزار و 760 ريال يا دو هزار ريال در ماه افزايش مي يابد كه در اين صورت نيز نصف اين مبلغ به عهده كارمند و نيمه ديگر به عهده سازمان است. خوانندگان مي توانند پرسشهاي خود را درباره بيمه به صندوق پستي /14155 6363 (روابط عمومي )بفرستند و پاسخ را در همين صفحه بخوانند بيمه ايران