Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751208-15816S1

Date of Document: 1997-02-27

اضطراب دانش آموزان كره اي براي ورود به دانشگاه .واحد رسانه هاي خارجي: بهمن ماه هر سال براي دهها هزار دانش آموز كره اي موقع مهمي است. آزمون ورودي دانشگاهها در اين هنگام برگزار مي شود، آزموني كه سرنوشت هر شخص را تعيين مي كند. به گزارش تلويزيون سي ان ان، معمولا در روز برگزاري آزمون ورودي دانشگاه پليس براي كمك به دانش آموزان بسيج مي شود. ادارات، شركتها و مراكزمالي حدود نيم ساعت ديرتر باز مي شوند تا از حجم رفت و آمد خيابانهاپيش از امتحان كاسته شود. اين آزمون نه تنها شغل آتي هر كره اي، كه منزلت اجتماعي وي را نيز مشخص برخي مي كند دانش آموزان از دو، سه سال پيش از اين آزمون، با پشتكاري عجيبشروع به مطالعه مي كنند و حتي بعضا روزي 15 ساعت درس مي خوانند. هنگامي كه اعضاي خانواده آنان مي خوابند، بيدارند و فشار مي خوانند موفقيت در اين امتحان بر اين جوانان بسيار سنگين است. حتي درمقايسه با معيارهاي كشورهاي آسيايي، كره ايها شيفته موفقيت تحصيلي هستند. بسياري از آنان معتقدندآموزش رمز پيشرفت كشورشان است. اما اعمال چنين فشاري بر دانش آموزان خالي از پيامدهاي اجتماعي نيست. بسياري از دانش آموزان مي گويند تا به حال به فرار از خانه فكر كرده اند. آمار تكان دهنده است 300 درسال 1994 نوجوان كره اي براثر دغدغه آزمون دست به خودكشي زدند و پارسال حدود دوازده هزار نفر به همين علت از خانه گريختند. خاطره شكست در آزمون براي آنان بسيار تلخ است وگاه تمام عمر آنان را همراهي مي كند. در واقع، ردشدن از اين آزمون، پذيرفته يا رد شدن در آزمون زندگي است. شماري از اين دانش آموزان براثر فشار وارده، دچار ناهنجاريهاي رواني مي شوند.