Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751207-15767S1

Date of Document: 1997-02-26

دقت كنيد! اگر باران نبارد تهران با همه مردمش و همه درختهايش، چشم به آسمان دارند به اين اميد كه ابرهاي زاينده جلو تابش خورشيد را بگيرند، به هم آيند، آذرخشي بدرخشدو باران ببارد و اين آرزوي مشترك همه تهراني ها دراين روزهاست كه با نگراني كم آبي نيز همراه شده است. بخل آسمان به زمين هاي تشنه تهران و درخت ها ونهال ها يك سوست و بي توجهي شهروندان تهراني درمصرف بي رويه آب آشاميدني سوي ديگر اين قصه كه همه ما را به هشداري جدي تر مي خواند. اگر اين وضعيت جوي تهران همچنان ادامه يابد، بعيد نيست سازمان آب و فاضلاب ناچار شود آب مشروب تهران را در محله هاي گوناگون سهميه بندي كند و اين هشدار جدي است.