Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751207-15765S1

Date of Document: 1997-02-26

دانستنيهاي بيمه بيمه عمر اجباري و غيراجباري . پرسش: بازنشسته آموزش و پرورش هستم و در يك سال دو هزار تومان از حقوق من كسر مي شود، آيا بيمه عمر كاركنان دولت اجباري؟ است پاسخ: بيمه عمر از نوع انفرادي و گروهي اجباري نيست، اما درپاره اي موارد بيمه گذار بابت قراردادهاي گروهي ابتدا وباتوجه به هدفهاي اجتماعي و رفاهي و مصلحت كاركنان و يا اعضاي گروهي آنان را تحت پوشش بيمه قرار مي دهند. با وجود اين حق بيمه براي هر بيمه شده محفوظاست و با مراجعه به سازمان خود، دلايل كافي ارائه داده و ازگروه بيمه شدگان خارج شود. البته اگر موضوع بيمه متكي به قانون ومقررات استخدامي باشد، خروج كارمند از جرگه بيمه شدگان مجازنيست. خوانندگان مي توانند پرسشهاي خود را درباره بيمه به صندوق پستي /55/14 6363 (روابط عمومي ) بفرستند و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران