Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751206-15741S1

Date of Document: 1997-02-25

تيم هاي برتر هندبال دهه فجر در روز دوم .اراك - خبرنگار همشهري: مسابقات بين المللي هندبال دهه فجر كه در شهر اراك جريان داردبا برگزاري سه ديدار دنبال شد و طي آن تيم هاي ارتش سوريه، پيكان سبزوار و ذوبآهن بر حريفان خود پيروز شدند. در اين رقابتها تيم پيكان سبزوار نماينده قدرتمندايران شركت كننده در مسابقات بانتيجه 24 بر 23 بر تيم فولادمباركه اصفهان غلبه كرد. سپس دو تيم الجماهير و ارتش سوريه قهرمانان چند ساله باشگاههاي اين كشور در برابر هم قرار گرفتند و در يك بازي فشرده تيم ارتش سوريه با نتيجه 26 بر 23 بر تيم الجماهير غلبه كرد. در سومين ديدار روز دوم دو تيم ذوب آهن اصفهان و هپكواراك باهم ديدار كردند كه در نهايت تيم ذوب آهن اصفهان با نتيجه 37 بر 27 بر تيم ميزبان بازيها چيره شد.