Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751206-15726S1

Date of Document: 1997-02-25

كارشناسان محيط زيست: پروانه ها براي آبدانان ضررندارند، آنها را نكشيد . سرويس شهري: در پي فرود هزاران پروانه در شهرستان آبدانان، كارشناسان محيط زيست با اعلام اينكه اين پروانه ها آفت تلقي نمي شوند، خواستار مداراي مردم با آنها شدند. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، هجوم پروانه ها، در اين فصل از سال در آبدانان كم سابقه بوده و مردم را شگفت زده كرده است. به گفته يك كارشناس شرايط محيطزيست، خاص اقليمي موجب افزايش بي نظير شمار پروانگان در منطقه گرمسيري ايلام شده است و مردم بايد توجه داشته باشند پروانه هابراي محصولات كشاورزي هيچ زياني ندارند.