Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751206-15677S1

Date of Document: 1997-02-25

واشينگتن شهري در بحران گزارش خبرگزاري فرانسه از افزايش جنايت در پايتخت امريكا واشينگتن نه تنها براي مردم بلكه براي پليس نيز ديگر امن نيست طي چند سال اخير 63 هزار تن از اين شهر فرار كرده اندبه نحوي كه جمعيت آن به هزار 543 نفر كاهش يافت درست چند بلوك آن طرفتر كاخ سفيد خانه هاي سوخته و توده هاي اشغال و خيابانهاي خالي قرار گرفته است حضور جمعيت عظيمي از مردم واشينگتن درمراسم تشييع جنازه يك پليس كه اخيرا در يكي ازخيابانهاي اين شهر به قتل رسيده تنها بود، به خاطر عزاداري براي مرگ يك افسر جوان صورت نگرفت بلكه درواقع سوگواري آنها بر شرايط بدشهرشان بود. واشينگتن درحالي كه يكي از ثروتمندترين پايتختهاي جهان به شمار مي رود چنان غرق در انواع بدبختيهاست كه اخيرا رئيس جمهورامريكا مجبور شده است يك برنامه كمك به منظور بازگرداندن آرامش و ثبات تجاري و مالي به اين شهر ارائه كند. مرگ بريان گيبسون افسر 23 ساله پليس در يكي از خيابانهاي واشينگتن اين پيام را بار ديگر در سراسر پايتخت امريكا طنين انداخت كه خشونت در اينجا يك امر عادي است. افسر مذكور هنگامي كه در پشت چراغ قرمز در داخل اتومبيل خود بود توسط يك مرد جوان كه قبلا توسط او از يك كلوپ شبانه اخراج شده بود از فاصله دور مورد هدف قرار گرفت. در حالي كه ميزان جنايت در بسياري از شهرهاي امريكا تاحدي كاهش يافته، اما درواشينگتن جرم و جنايت همچنان روبه افزايش است به طوري كه از ابتداي سال جاري ميلادي ديماه ) ) 12تاكنون 46 نفر در اين شهر به قتل رسيده اند. هفته هاي اخير واشينگتن شاهدگسترش جنايات خشونت آميز بوده است. يك نوجوان 12 ساله ابتدا توسط گروهي از نوجوانان ربوده و سپس به قتل رسيد. يك پيرزن كه روز يكشنبه از مراسم نيايش در كليسا برمي گشت مورد اصابت يك گلوله تصادفي قرار گرفت و مرد. حضور مردم در مراسم تشييع جنازه گيبسون غيرقابل پيش بيني بود. صدها خودرو پليس در حالي كه صداي آژير آنها بلند بود در حركت بودند. مردم عادي نيز در طول مسير تشييع با حمل گل و عكس پليس مقتول نسبت به او اداي احترام كردند. خشم و ناراحتي ناشي از قتل پليس جوان واشينگتن حتي به بالاترين مقامات اين شهر كه غالبا بر ناهنجاريهاي شهري پايتخت سرپوش مي گذارند نيز سرايت كرد. كي بيلي هاچيسون سناتورجمهوريخواه از ايالات تگزاس خواستار مجازات اعدام براي كساني كه يك پليس واشينگتن را بكشند، شد. ترنت لوت رهبر اكثريت مجلس سناي امريكا نيز گفت: در شهري كه نه تنها براي مردم عادي بلكه براي پليس نيز امن نيست بايد اقداماتي انجام شود. جان هيل رئيس يك هيات كنترلي كه دو سال قبل از سوي دولت به منظور سروسامان دادن به وضعيت فيزيكي خانه هاي پايتخت امريكا تاسيس شد گفته است: اين قتل به سمبل آنچه در واشينگتن اشتباه است يعني بي توجهي آشكار به قانون و نظم تبديل شده است. وي در يك گفت و گو با اشاره به اين كه اكنون ساكنان واشينگتن احساس سرخوردگي و بيچارگي مي كنند افزود: يك استراتژي كاهش جنايت در حال ترسيم است. درست چند بلوك آن طرفتر كاخ سفيد و تالارهاي قدرت كنگره خانه هاي سوخته، توده هاي آشغال و خيابانهاي خالي قرار گرفته است. خروج غيرمنتظره تعداد زيادي از افراد طبقه متوسط ازواشينگتن در چند سال اخيرباعث كاهش جمعيت اين شهرشده است. از سال 1990 تا سال 63 1996 تعداد هزار تن ازساكنان واشينگتن به حومه هاي اين شهر فرار به كردند طوري كه جمعيت آن به 543 هزار نفر كاهش يافت. سياهان پولدار در بين اولين كساني بودند كه شهر راترك كردند. در سال 1970 درصد 71ميزان جمعيت واشينگتن سياهپوست بودند در حالي كه اين نسبت اكنون به 66 درصدكاهش يافته است. منطقه كلمبياي امريكا كه مركز آن واشينگتن است به دليل موقعيت منحصر به فردش معلول است. اين منطقه از خودمختاري يك ايالت امريكا بهره مند نيست و قدرت ماليات گرفتن ازمردمي كه در واشينگتن كارمي كنند اما در حومه هاي مجاور آن در ايالتهاي مريلند و ويرجينيا زندگي مي كنند را ندارد. به علاوه 57 درصد ساختمانها وآپارتمانهاي اين شهر - از قبيل ساختمانهاي دولت سفارتخانه هاي فدرال، دانشگاهها، خارجي، سازمانهاي بين المللي و كليساها - از پرداخت ماليات محلي وضع شده بر مستغلات معاف هستند. تسهيلات زيربناي واشينگتن درآستانه فروپاشي قرار دارد. بسياري از مدارس به دليل عدم رعايت قوانين شهرسازي تخريبشده اند و اين در حالي است كه سازمان آتش نشاني كه مسئول نظارت بر ساخت و سازها است فاقد تجهيزات كاري است. تابستان گذشته به ساكنان واشينگتن توصيه شد تا آب آشاميدني خود را به دليل تصفيه نشدن آب شبكه لوله كشي شهر قبل از آشاميدن بجوشانند. در چنين شرايطي پليس واشينگتن به دليل كاهش بودجه ناشي از كاهش مالياتها بيش از پيش مايوس شده است. ران روبرتسون رئيس اتحاديه پليس محلي اخيرا از حكومت مركزي درخواست كرده است تااداره پليس اين شهر را به عهده گيرد. وي افزوده است: در نتيجه وضعيت بد پليس پايتخت تعداد زيادي از مردم به قتل رسيده اند و تعداد زيادي نيز در آينده به قتل خواهند رسيد. به گفته مقامات پليس حدودتن 800 از افسران يا 25 درصدنيروي پليس واشينگتن به عنوان گارد محافظ يا دربانان كلوپهاي شبانه در جاي ديگري نيز كار مي كنند. واحد رسانه هاي خارجي همشهري