Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751206-15676S1

Date of Document: 1997-02-25

به آتش كشيدن زنان در پاكستان . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: وجود ضرب و شتم در خانواده دربسياري نقاط جهان رايج است. در برخي كشورها به خصوص ضربو شتم زنان درخانواده به قدري زياد است كه عملا آن راناديده مي گيرند. به گزارش تلويزيون آتش سي ان ان، زدن زنان در پاكستان نادر نيست. معمولا زناني كه سوزانده مي شوند، اگر زنده بمانند، به آنچه بر آنان گذشت اعتراف نمي كنند و وضعيت خود را ناشي از سوختگي در مثلا آشپزخانه قلمداد مي كنند. آنان مي دانند اگر راست بگويند و اگر بخواهند به خانه باز گردند، كسي در انتظارشان نخواهد بود. در اين صورت ديگر هيچ جايي براي رفتن به آن نخواهند داشت. بنابر اين از ترس واقعيت را نمي گويند. گاه حتي زنان باردارتوسط شوهرانشان سوزانده مي شوند. خشونت در خانواده درپاكستان - مرسوم است. موحش ترين شكل آن سوزاندن زن است. برخي فعالان حقوق زنان مي گويند ظرف سه حدود 500 سال گذشته زن به اين شكل سوزانده و كشته شده اند. برخي اوقات برادر، خواهرش را آتش مي زند، چرا كه مثلا به شخصي دل باخته است. گاه مثلامردي مي خواهد زن دوم بگيرد وزن اولش را آتش مي زند. دربيشترموارد علل انجام اين كار به طرز غيرقابل باوري شايد كم اهميت باشد. برخي از بهانه هايي كه مي تواند به سوزاندن زن بيانجامد، از اين قرار است: خوب غذا نپختن، نمك زياد ريختن در استفاده غذا، از وسيله شخصي ديگر...،