Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751205-15623S1

Date of Document: 1997-02-24

دانستنيهاي بيمه بيمه تكميلي . پرسش: كسي كه خود و خانواده اش تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند مي توانند از پوشش بيمه درماني بيمه ايران هم استفاده؟ كنند . پاسخ: بلي. درباره بيمه تكميلي درمان خانواده به آگاهي مي رسد: طبق /8/75 28مصوبه شوراي عالي بيمه خوشبختانه اين نوع بيمه ايجاد شده و مقرر شده است كه از ابتداي سال 1376 به هموطنان عزيز عرضه شود. پرسشهاي خود را درباره بيمه به صندوق /14155 6363پستي (روابط عمومي ) بفرستيد و پاسخ را در همين صفحه بخوانيد -بيمه ايران