Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751204-15593S1

Date of Document: 1997-02-23

پاسخ محمد جواد لاريجاني به همشهري از سوي آقاي محمدجواد لاريجاني نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به سرمقاله چهارشنبه گذشته همشهري بعدازظهر پنجشنبه پاسخي به روزنامه ارسال شده كه از نظرتان مي گذرد: - 1 سفر اخير حقير به انگلستان براي كمك به معالجه يكي ازافراد خانواده اينجانب بوده كه متاسفانه به كسالت سختي مبتلا شده اند. از درگاه خداي منان مي خواهم كه همكاران عزيزمن در روزنامه و خانواده هاي آنان همواره سالم و تندرست باشند. - 2 به عنوان يك شهروند جمهوري اسلامي ايران حق و بلكه وظيفه خود مي دانم كه در انتخابات رياست جمهوري فعال باشم و دراين جهت نامزد مورد نظر را ازميان بزرگواراني كه خود را درمعرض گذاشته اند برگزينم و در راه معرفي آنان اقدام نمايم. معرفي براي ملت عزيز بدين خاطر است كه آنان را قانع كنم كه انتخاب من درست بوده و شايد بپذيرند و معرفي براي دنيا بدين خاطر است كه اگر نامزد مورد نظر در انتخابات پيروز شد براي جهان چهره آشنايي باشد. - 3 در هر دو دوره نامزدي رياست جمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني حقيرفعاليتهاي مشابهي كرده ام: دههاسخنراني در داخل براي تبليغ آن بزرگوار نموده ام و در فرصتهايي كه در گفتگو با رسانه هاي دنيا بدست مي آمد تا حد ممكن تلاش كرده ام افكار ايشان را به دنيا معرفي كنم. - 4 معتقد هستم براي سلامت نظام مدني نوپاي ما ضرورت دارد كه همه بتوانند از وضعيت و جهاتي كه فكر مي كنند كاستي انتقاد دارد، كنند و براي وجهه خارجي نظام ما هم بسيار مهم است كه بدانند در كشور ما نسبت به انتقادازوضعيت ومسئولين تسامح وجود دارد. - 5 البته من تعجبي نخواهم داشت اگر برادراني در روزنامه با انتخاب من يا با نحوه كارمن موافقت نداشته باشند و ازآن انتقاد كنند. شگفتي من از اين است كه روزنامه اي كه از ابتدا شعار خود را بر طرفداري از تسامح و كثرت گرائي گذاشته است اين چنين از كوره در رود و به جاي نقد اصولي و سازنده و برادرانه، كينه توزانه عبارات سخيف و اتهامات زشت به كار برد. به ياد داستان مردي مي افتم كه...... قرار داده بود و چون فغان برمي آورد، مي گفت: ساكت باش، بخاطر حفظ عفت تو اين كار شنيع را مي كنم! - 6 در انتهاي سرمقاله اشاره اي شده بود كه ماراتان انتخابات تازه شروع شده و مواظب بايد بود كه نفسها بريده نشود. مي گويم: نفس جاي خود دارد، فعلا ترمز نبريد! عبارت زشتي كه درج آن منافي عفت عمومي بود و حذف شد. نمي دانيم o منظور برادرمان آقاي لاريجاني ازنقد اصولي و سازنده وبرادرانه؟ چيست براي اطلاع ايشان يكبار ديگر انتقاد خود را از اظهارات ايشان در مصاحبه با خبرنگاران انگليسي در قالب دو پرسش مطرح مي كنيم: - 1 در حالي كه طي سالهاي اخيرجناحي كه جنابعالي از چهره هاي شاخص آن هستيد، به انحاءگوناگون منتقد سياستهاي دولت در زمينه هاي سياستهاي خصوصي سازي، پولي و.. بوده است، چگونه مدعي مي شويد كه دولت كنوني در همان زمينه هاي بزعم شما موردانتقاد، اهتمام كافي به خرج نداده است ونامزد جناح شمااين سياستها را بهتر اجراخواهد ؟ كرد - 2 حتي اگر بپذيريم كه ازعملكرد خود در اين زمينه پشيمانيد چرا اين تغييرديدگاه را در داخل مطرح نمي كنيد. آياانگليسي هااز ؟ مردم شريف ومسلمان ايران براي جناح شمامحرم ترند كلام آخر اينكه براي جناب آقاي لاريجاني كه تقريبا در همه زمينه ها اظهارنظر مي نمايند ورسالت آموزگاري در همه عرصه ها را نيز براي خود زيبنده قائل اند، نيست در پاسخ به مطالب مطبوعات خودي، به جاي پرداختن به محتواي نقد وپاسخ دادن به انتقادهايي كه درروزنامه هاي داخلي مطرح شده است، تنها به گفتن و نوشتن عباراتي مثل اسرائيل، دوستان مطبوعاتي را سر كار بياد گذاشته است، داستان مردي مي افتم... وترمز اكتفا نبريد، نمايند. عبارتي همچون بالاخره در برخورد با غربي هابايد ملاحظاتي را رعايت كرد ومطابق ذائقه آنان سخن گفت طبيعتا مطابق با تسامح است كه جزو مشربسياسي ايشان است، لكن شگفتي در اين است كه برخلاف گذشته، كه ايشان مراعي آداب و اخلاق چرا بوده اند، اين بار در پاسخ به مخاطبان ايراني خود از رويه فارغ از نزاكت بهره؟ جسته اند!