Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751204-15583S1

Date of Document: 1997-02-23

سالانه چهار ميليارد دلار انرژي در ايران هدر مي رود . سرويس شهري: ميزان اتلاف انرژي در بخش هاي گوناگون مصرف كننده انرژي به 30 درصد حجم مصرف مي رسد و باتوجه به مصرف كل كشور ارزش انرژي تلف شده حدود چهار ميليارد دلاردر سال است. معاون امور انرژي وزارت نيرودوشنبه گذشته در گردهمايي آموزش استانداردهاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاگفت: صنايع كشور براي آن كه بتواننددر عرصه جهاني رقابت كنند بايدهزينه انرژي خود را كاهش دهند و اين كار فقط با بهينه سازي و منطقي كردن مصرف انرژي ممكن است. براي بررسي اهميت حجم انرژي تلف شده در ايران بايد گفت: ارزش تمام صادرات غيرنفتي ايران طي سال جاري كه نسبت به سال پيش حدود 20 درصد هم افزايش داشته حدود 3 ميليارد دلار برآورد شده است. مصرف بي رويه انرژي از جمله عوامل عمده تخريب و آلودگي محيطزيست و منابع افزايش طبيعي، اثر گلخانه اي تغييرات زمين، اقليمي جهان و... به شمار مي آيد.