Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751204-15580S1

Date of Document: 1997-02-23

اژدهايي بر فرازكلانگ افسانه اي ترين ساختمان جهان روي يك رودخانه در كوالالامپور ساخته مي شود كوالالامپور شهري كه بلندترين بناي جهان در آن قراردارد، مي خواهد دست به يك كار بي سابقه ديگر بزند. كوالالامپور پايتخت مالزي در نظر دارد درازترين و پردامنه ترين ساختمان جهان را احداث كند. اما به گزارش تلويزيون سي. ان. توسعه ان، شهري كوالالامپور براي برخي شهروندان آن به بهائي گزاف تمام مي شود. يكي از اين شهروندان چاندي دورسامي است كه با همسرش كولانتراما، چهل سال پيش ساكن كوالالامپور شدند و حالت روستايي وار محل سكونت، آنها را شيفته اين شهر در كرد آن هنگام آنها تازه ازدواج كرده بودند و تصور مي كردند هرگز اين محل را ترك نخواهند اما كرد حالا آنان ناگزيرند خانه و كاشانه خود را ترك كنند. زيرا خانه آنها بر سر راه درازترين ساختمان جهان كه قرار است بر رودخانه نزديك منزلشان بنا شود، قرار دارد. نام اين رودخانه كلانگ است. در حدود هزار خانواري كه در امتداد اين رودخانه در يك حلبي آباد زندگي مي كنند قرار است جابه جا شوند و اين محل را ترك كنند. يكي از كپرنشين ها مي گويد: ما بايد كجا؟ برويم ما در اين جا سال ها زندگي كرده ايم. همه بچه هاي من در اين جا متولد شده اند. حالا از ما مي خواهند كه از اين جا برويم. خانواده دورسامي يكي از چهل خانواري است كه در امتداد رودخانه كلانگ دركوالالامپور زندگي مي كند. شايد خانه آنان خيلي خوب نباشد و نواقصي داشته باشد، اما آنها به هيچ رو نمي خواهند آن را ترك كنند. چاندي دورسامي مي گويد: ما از اين جا مي رويم زيرا هيچ انتخاب ديگري نداريم. اما داوطلب رفتن نيستيم. كوالالامپور در جهان به ساختن بناهاي بلندپروازانه شهرت دارد. نماي آسمان آن در غروب آفتاب پيوسته تغيير مي كند. زيرا آسمان خراشهاي جديد هر چند گاه يك بار اين نما را تغيير مي دهند. در ابتداي سال نو ميلادي برج پتروناژ كوالالامپور، آسمان خراش سيرز شيكاگو را كه بلندترين ساختمان جهان بود در مرتبه دوم قرارداد و خود به عنوان بلندترين ساختمان جهان مطرح شد. از اين بنا در سال 1977 براي كارهاي بازرگاني بهره برداري شده است. در حال حاضر، استادان معماري مالزي مي خواهند نه تنها ساختمان ها را بلند بسازندبلكه آنها را گسترده تر بنا كنند. يك كارشناس مي گويد: اينك كوالالامپور شهري قديمي و جهاني است و بناهايي بزرگ در آن ساخته شده است. اما شهر چيزي را كم دارد و آن يك خيابان طولاني است كه بر شهر سيطره داشته باشد. اين ساختمان گسترده كه قرار است ساخته شود چنين نقصي را بر طرف خواهد كرد. اين /2 5خيابان كيلومتر طول دارد و نام آن گيگاورلد (World Giga) است. يعني: جهان خيلي بزرگ است. دليل آن هم اين است كه مي خواهند از واژه مگا كه به معناي كلان است بزرگتر باشد. (در رياضي مگا، ده به توان شش وگيگا ده بتوان نه است ) /2 5خيابان كيلومتري بخش مركزي طرح شهر خطي ( LCP) كيلومتر 12 طول دارد. اين طرح روي رودخانه كلانگ در قلب كوالالامپور ساخته خواهد شد. يك كارشناس مي گويد: شما مي توانيد به اين مركز بيائيد و سه چهار روز از آن خارج شما نشويد مي توانيد تجربه هاي گوناگون داشته باشيد. گيگاورلد داراي يك پارك تفريحي و يك رودخانه مصنوعي براي قايقراني خواهد بود. در ضمن هزارها مغازه خرده فروشي خواهد داشت. استادان معماري ازهمه جهان به مالزي مي آيند زيرا شهرتي براي تجربه كردن هنر معماري و شكستن سنت ها به دست آورده است. اما اين مرحله ساختمان سازي، منتقداني هم بويژه دارد هواداران محيط زيست يكي از گروه هاي مخالف هستند. آنان نگران رودخانه اي هستند كه از زيراين شهر خطي (City Linear) مي گذرد. يك منتقد مي گويد: اين طرح غيرقابل توجيه و غيرضروري، رودخانه را مي پوشاند. اما يك مقام دولتي مي گويد: هيچ جاي نگراني نخستين نيست طبقه روي رودخانه با زمين ده متر فاصله دارد. بنابراين درست است كه رودخانه پوشيده است، اما اجازه مي دهد كه فضاي باز در اطرافش وجود داشته باشد. شهر خطي از حمايت خود نخست وزير هم برخوردار است. گفته مي شود وي شيفته اين طرح بي مانند وي است مي خواهد كه مالزي را تا سال 2020 به يك كشورتوسعه يافته تبديل كند. ساكنان كوالالامپور عقايدي ناهمگون درباره اين رونق ساختماني دارند. يك شهروند كوالالامپوري مي گويد: ما نيازي به اين همه ساختمان نداريم. شايدبهتر است به وضع فقيران برسند. اينها همه ساختمانهاي فانتزي است. براي كپرنشين هاي امتداد رودخانه كلانگ، جست وجو براي خانه و كاشانه جديد آغاز شده است. اين كار ساده نيست. زيرا فضاي ساختماني در شهري كه مي خواهد يادواره هاي پيشرفتش را پيوسته بسازد هر لحظه تندتر از نظرها محو مي شود. ترجمه از واحد رسانه هاي خارجي همشهري