Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751204-15550S1

Date of Document: 1997-02-23

اقتصاد جهان درخواست كهل از كارگران براي تثبيت دستمزدها واحد رسانه هاي خارجي همشهري: هلموت كهل، صدراعظم درخواست آلمان، كرده است حقوقها ودستمزدها در آلمان افزايش نيابد. به گزارش تلويزيون بي. بي. سي، كشور وي با ميزان بي سابقه اي از بيكاري دست به گريبان است. شمار بيكاران در /4 5آلمان ميليون نفر يا حدود 12 درصد نيروي كار صدراعظم است كهل از برنامه اصلاحات بحث انگيز خود در زمينه مالياتها و حقوقهاي بازنشستگي دفاع كرده است. اما درخواست وي براي ثابت نگهداشتن دستمزدها و حقوقها از سوي اتحاديه هاي كارگري با سردي روبه رو شده است. با در نظر گرفتن طولاني تر شدن صف دريافت كنندگان بيمه هاي بيكاري در آلمان كه فقط در ماه گذشته نيم ميليون به شمار آنها اضافه شده، دولت اين كشور زير فشارهاي شديد است تا اينكه چاره اي بيانديشد و عملي انجام آلمان دهد كه به موتور اقتصاداروپا معروف است به نظر مي رسد توانايي ايجاد مشاغل جديد را ندارد، و علاوه بر آن، نمي تواند از انتقال صنايع به كشورهاي خارج مانند انگليس كه با هزينه كار كمتر قادرند آن صنايع را اداره كنند، جلوگيري كند. شمار فزاينده دريافت كنندگان بيمه هاي بيكاري احتمال ورود آلمان را به جرگه پول واحداروپا كاهش مي دهد. در پاسخ به اين چالش، صدراعظم كهل درخواستي علني براي ثابت نگهداشتن حقوقها و دستمزدها درسالهاي آينده ارائه كرده است. وي گفته است اين عمل سبب سختي و ناراحتي كمي براي شاغلان و قطع پرداختهاي بسياري از بيمه هاي بيكاري و بازگشت دريافت كنندگان آنها به سر كارشان خواهد شد. امادرخواست صدراعظم كهل ماننداينست كه بر گوشهاي ناشنوا فرودمي آيد. همه كس در آلمان موافق است كه كاري سريع بايد انجام شود تا به جنگ بيكاري بروند. اما كمتر كسي است كه حاضر باشداز درآمدهاي خود بكاهد. اتحاديه هاي كارگري آلمان سريعا تقاضاهاي كهل را رد كرده اند. آنان مي گويند كاهش هزينه هاي عمومي دولت بوجود آورنده بخشي از بحران فعلي است. آنان در ضمن به وي هشدار داده اند كه بيش از اين به دشمني با نيروي كار بر نخيزد. اختلاف آلمان و فرانسه در مورداختيارات بانك مركزي واحداروپا .واحد رسانه هاي خارجي همشهري: فرانسه و آلمان در زمينه پول واحد اروپايي اختلاف پيداكرده اند. به علاوه، اين نگراني فزاينده وجود دارد كه آلمان نتواند تا سال 1999 به معيارهاي همگرايي جامه عمل بپوشاند. به گزارش تلويزيون بي. بي. آلمان سي، و فرانسه موتور محركه اتحاد پولي هستند، اما در خلال هفته هاي گذشته، تنش ميان اين دو بالا گرفته است. دو كشور در مورد چگونگي عملكرد بانك مركزي آتي اروپا با هم اختلاف نظر دارند. اين بانك كه براساس پيمان ماستريخت مستقل است، مي تواند نرخ بهره را براي مقابله با تورم بالا ببرد اما فرانسه مي خواهد تا وزراي دارايي بتوانند با برگزاري ديدارهاي منظم بر خطمشي كلي پولي تاثير مقامات بگذارند اين كشور از آن بيم دارند كه در صورتي كه ميزان بهره درصد بالايي تعيين شود، رشد اقتصادي مختل شود و بيكاري افزايش يابد. آلمانيها مي گويند چنين مداخله اي غيرقابل پذيرش است و مانع استقلال بانك مي شود. پس از اظهار نگراني وزير دارايي فرانسه در هفته پيش راجع به امكان اجراي به موقع طرح اتحاد پولي در سال 1999 فرانسه و آلمان مي خواهند نشان دهند روحيه مسئوليت پذيرانه اي را در اين روند در پيش گرفته اند، اما دسترسي به توافق دشوار است.