Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751204-15549S1

Date of Document: 1997-02-23

نشت مايعات: زيان هاي بزرگ از درزهاي كوچك سالانه بيش از يك بيليون گالن از مايعات صنعتي نشت مي كند و روزانه بيش از 200 هزار دلار خسارت به صنعت وارد مي شود هر ساله يك بيليون گالن (/3 8هرگالن ليتر ) ازمايعات صنعتي به واسطه نشتي ها هدر مي رود. نشتي درتمام سيستمها و در درجات متفاوت و مختلفي سوال پديدمي آيد اين است: چقدر نشتي در يك سيستم قابل قبول ؟ است نشتي ها مشغله و مشكلي جدي هستند. دولتها در مقابله با آنها قوانيني وضع كرده اند و جوامع صنعتي استانداردهايي را براي اجتناب از آنها در نظرگرفته اند. صاحبان كارخانه ها براي جلوگيري از آنهاتلاشهاي زيادي شركتهاي مي كنند خدماتي (تعميراتي - نگهداري ) بطور مداوم براي بند آوردن و كاهش نشتي ها كار مي كنند. در اينجا تئوري و شيوه هاي عملي جديد براي جلوگيري از نشتي در مورد قسمتهاي رزوه شده لوله (منظور قسمتهايي از لوله است كه براي برقراري اتصال با لوله هاي ديگر رزوه شده يا پيچ دار شده اند. ) فلانجها، (يا فلانشها - وسايل اتصال لوله ها ) و قطعات قالبگيري شده مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه گيري شده است كه عوامل آببندي كننده شيميايي مي توانند با بكارگيري بعنوان يك پوشش محافظ بر روي بسياري از قسمتهايي كه استعداد نشتي در آنها وجود دارد و به وسيله عيبها و نقصهاي غيرقابل اجتناب در فلزكاري و مونتاژ بوجود مي آيد، از نشتي ها جلوگيري كنند. در پنج سال گذشته تلاشهاي بيشتري براي كاهش نشتي درسيستم هاي مختلف صنعتي نسبت به سالهاي قبل صورت گرفته است. دلايل بسياري در پشت اين تلاشها و فعاليتهاي افزايش يافته وجود دارد. از جمله: تكنولوژي جديد در زمينه صنعت چسب و آببندي كردن، قوانين جديد فدرال، ميل به رقابت (در بين شركتهاي همكار ) براي جلب اعتبار و قابليت اعتماد بيشتر و فشارهاي اقتصادي براي كاهش هزينه ها. بيش از ارزش مايعات صنعتي از دست هزينه هاي رفته، پيش بيني نشده و تا حدي غيرقابل محاسبه مربوط به سيستمهاي نگهداري (و خانه داري )، ايمني آتش سوزي، و هزينه مقدار آب (و مواد پاك كننده اي ) كه براي پاك كردن روغن و مايعات تراوش شده تلف مي شود، وجود دارد. همچنين هزينه هايي براي نصب و به پايان رساندن تجهيزات جديد (براي خرابيها )، تصحيح و ترميم نشتي ها، پس از آنكه صاحبان جديد صنايع به مالكيت مي رسند و شروع بكار مي كنند، بوجود مي آيد. اين هزينه هاي بكار گرفته شده براي ضمانت شايد جزء بزرگترين هزينه ها براي كارخانه ها هستند. به طور كلي همه هزينه هاي مربوط به نشتي هاي صنعتي تنها در امريكا بيش از دويست هزار دلار در روز است. مسائلي بالاتر از پول در خطر و گرو اين مسئله است. نشتي ها سلامت افراد، سيستمهاي انتقال بودجه مايعات، و كاركنان صنايع را تحت تاثير قرار مي دهد ودر آلودگيها و مسموميتها و آتش سوزي موثر است. نقشه ها و طرحهاي يك صاحب كارخانه تحت تاثير نشتي قرار مي گيرد. نشت همانند لكه ونشانه اي از كثيفي وشلختگي بنظر مي رسد. بيشترنشتي ها از سه ناحيه رزوه اي، فلانجها، شيارها و خلل ريخته گري بوجود مي آيد. در اينجا در مورد تكنولوژي اتصالات ديناميكي ( پويا ) مانند سيلندرهاي هيدروليكي و يا قسمتها و قطعات چرخنده كه در بسته ها و محيطهاي حاوي مايع كار مي كنند و ساير آببنديهاي مكانيكي مورد نظر نيست. بلكه بيشتر در مورد اتصالات ثابت بحث خواهد شد. چه عواملي باعث ايجاد نشتي؟ مي شود علتهاي نشتي مي تواند از ناحيه تحليلي، عملياتي طراحي، و يا تعميري باشد. تحليل نشتي ها اين علتهاي اصلي را مشخص مي كند: - اتصال صد در صد فلز به فلز كه ناقص انجام شده باشد. - رزوه هاي خراب شده. - نصب ضعيف واشر و كم پيچاندن رزوه ها در داخل يكديگر - تغيير (شديد ) درجه حرارت و دما - استفاده از مواد آببندي كننده ضعيف و بي اثر - ارتعاش - تكانهاي شديد - مونتاژ غيرصحيح - فشار اضافي و بيش از حد - طراحي ضعيف پايه ها و نگهدارنده هاي لوله - بكارگيري مواد غيرمناسب و غيرصحيح محدوديت هاي طراحي: - چفت نشدن (عدم اتصال ) كامل و كافي - مواد نامناسب - اتصالات تحت فشار بدليل عدم تعادل صحيح سيستم محدوديت هاي عملياتي (عملكردي ): - بارهاي اضافي (زياد ) - حرارت و دماي اضافي و زياد محدوديت هاي تعميري: - تعمير و مونتاژ مجدد ضعيف - قسمتهاي صدمه ديده و خراب شده اما از بين تمام منابع و عوامل بروز نشتي ها شايد اصلاح ناپذيرترين آنها انسان باشد. سال 25 گذشته در يك نگاه در اينجا شايد بحث كوتاه در ارتباط با شرح مهمترين اتفاقي كه در زمينه آببندي كردن قطعات ظرف 25 سال گذشته افتاده است پيش آيد. اين اتفاق ظهور و ورود مواد پيونددهنده آببندي كننده لوله (از مواد تفلوني ) بود كه در سال 1958 معرفي و بكار گرفته شد. پس از اولين معرفي و بكارگيري بسياري از آنها شركتهاي ديگر آببندي كننده هاي بي هوازي ( anaerobic) را به طرحهاي خود اضافه كردند. تكنولوژي جديد مواد آببندي كننده مزايا و امتيازات مختلف و زيادي را در بردارد: - 1 عمل آوردن - واكنش شيميايي: anaerobic ماده اي است كه در غياب هوا شروع به واكنش داده وپليمريزه مي شود و تا وقتي كه قسمتها در جاي خود قرار گيرند و مونتاژ شوند سخت نمي شود و قبل از انجام عمليات سخت شدن تبخيري در آن رخ نمي دهد و يا مشكلات ديگر مربوط مدت انجام فرايند آببندي كردن وجود ندارد. - 2 لغزنده كننده - ليز و نرم كننده: شامل پركننده (عايق كننده ) از جنس تفلون، ماده اي كه ساييدگي و مشكلات ديگر مربوط به اجزاي مونتاژ شونده را حذف مي كند. اين محصولات از پيچش بيش از حد (در رزوه ها ) جلوگيري مي كند تا اثر آببندي افزايش يابد. - 3 اتصالات پرشده يا پركردن اتصالات رزوه اي توسطماده اي ويژه: ماده اي كه به واسطه توانايي بالا در زمينه تر كنندگي و آغشته كردن، رزوه ها را به خوبي پر مي كند طوري كه بريدگي ها و شكافها و خراشيدگيها اجازه نشتي پيدا نمي كند. - 4 حركت قطعه - قابليت جابجايي و سرويس قطعات: سيستمهايي كه در روش آناروبيك مونتاژ مي شوند مي توانند تعديل و تنظيم مجدد شوند بدون آنكه آببندي اتصالات رزوه اي صدمه ببينند. - 5 ايستادگي در برابر ارتعاش: پيونددهنده وآببندي كننده نوع آناروبيك كه در غياب هوا تهيه مي شوند اجازه نمي دهد كه يك قطعه بوسيله ارتعاش و تكان شديد شل و سست شود. - 6 قابليت استفاده مجدد: قطعات آببندي شده بوسيله آكرليك با پايه Latex مي توانند استفاده مجدد شوند و بوسيله آببندي كننده در شرايطي كه هيچ خطر نشتي وجود ندارد، ترميم و آببندي مجدد شوند. - 7 رهايي از آلودگي: نوار پيونددهنده و آببندي كننده دور از توجه اغلب جايش را به مواد بي هوازي مي دهد. آببندي كننده از نوع آناروبيك دريچه ها و لوله ها راآلوده نمي كند. مهندس اميرسهرابي كلاهي