Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751204-15543S1

Date of Document: 1997-02-23

نظريه جديد دانشمندان: كاربرد ليپيدها در درمان سرطان، ديابت و اختلالهاي رواني به اعتقاد دكترديويد هوربين، دانشمند با اسكاتلندي، شناخت كامل كاركرد ليپيدهاي بدن، مي توان بيماري هاي سرطان، ديابت و اختلالهاي رواني را باموفقيت درمان كرد. به گزارش رويتر، اگر نظريه اين دانشمند تحقق ميليونها يابد، بيمار مبتلا به سرطان و ديابت درمان خواهندشد. دكترهوربين در اين مورد مي گويد: شناخت كامل كاركرد ليپيدها از اهميت عمده اي برخوردار است، در تمامي مراكز علمي سراسر جهان نيز حداقل يك گروه پژوهشي سرگرم مطالعه و بررسي كاركرد بيولوژيكي ليپيدها مي باشد. ليپيدها، چربي هايي هستند كه در غشاي سلولي قرار گرفته و كاركرد سلولها را تنظيم مي كنند. كمپاني هاي دارويي معمولا بر روي ژنها و پروتئين هاي مختلف براي درمان بيماري ها تحقيق مي كنند. اما پژوهشگران شركت دارويي اسكايت به تحقيق در مورد ليپيدها مشغولند. به اعتقاد پژوهشگران اسكاتيا، ليپيدهايي كه بر روي غشاي سلولي قرار اهداف گرفته اند، مناسبي براي فعاليت داروها محسوب مي شوند; بويژه در مغز انسان، بيش از 1000 نوع مختلف ليپيدوجود دارد كه هر يك كاركرد مشخص و متفاوتي رابرعهده دارند; از اين رو دانشمندان مي توانند باشناخت كامل كاركرد هر ليپيد، داروي خاصي را در مورد آن به كار گيرند.