Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751202-15480S1

Date of Document: 1997-02-21

دانستنيهاي بيمه وقفه در پرداخت حق بيمه . پرسش: اگر پس از بازنشستگي مدتي پرداخت حق بيمه به تعويق افتاد آيا باز هم تحت شرايط بيمه عمر كاركنان دولت قرار خواهند؟ گرفت . پاسخ: در بيمه عمر كاركنان دولت اگر پرداخت حق بيمه پس از زمان اشتغال در شروع بازنشستگي براي مدتي قطع شود و يا پس از ادامه بيمه در دوران بازنشستگي در پرداخت حق بيمه مدتي وقفه ايجاد شود امكان ادامه بيمه در قالب بيمه كاركنان دولت ميسر نيست، ولي اين گونه بازنشستگان مي توانند با مراجعه به مراكز و شعب بيمه با توجه به سن و شرايط سلامتي خود بيمه نامه عمر انفرادي تهيه كنند. خوانندگان مي توانند پرسشهاي خود را درباره بيمه به صندوق پستي /14155 6363 (روابط عمومي ) بفرستند و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران