Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751202-15478S1

Date of Document: 1997-02-21

گشتي در دنياي خبرها فعاليت مشكوك روزنامه نگاران آمريكايي آلماتي: هنوز مسئله قتل مديرموسسه اينترنيوز براي آسياي مركزي كه يك بنياد آمريكايي است و در خانه اش در شهرآلماآتاي قزاقستان كشته شد، حل نشده است. وي كه كريس نام Gehringگهرينگ داشت مدتها خبرنگار شبكه تلويزيوني اي. بي. سي آمريكا درمسكو بود و بعدا معاون مديرتوليد خبر شبكه سي. ان ان كريس شد گهرينگ كه به زبان روسي مسلط بود مدعي بود كه سرگرم آموزش روشهاي جديد روزنامه نگاري به روزنامه نگاران آسياي مركزي است تا براي تاسيس رسانه هاي غير دولتي آماده شوند. بنياداينترنيوز كه از كمكهاي مالي آمريكا برخوردار است درهمه كشورهاي سابق شوروي و نيزبوسني - هرزگوين شعبه دارد و درباره فعاليت هاي آن شايعات زيادي در جريان بوده است. انگيزه اين قتل هنوز روشن نيست، ولي مقامات محلي مي گويند كه احتمالا كاردزدان است. دادگاه مردم در تلويزيون . نيويورك: Kochادكوك شهردار پيشين شهر نيويورك كه راه حل مسايل خانوادگي و اختلافات و مشكلات روزمره مردم را در پخش برنامه هايي نظير دادگاه و مردم يادادگاه مردم و از اين قبيل از تلويزيونها مي داند، تصميم گرفته است خودش يك برنامه دادگاه مردم را از تلويزيون راه اندازي كند. كوك 71 ساله مي گويد: مديران شبكه هاي تلويزيوني بهانه مي آورند كه براي چنين برنامه آموزنده اي مجري ندارند، بنا بر اين من خودم داوطلب تهيه اين برنامه شده ام تا به بهانه آنها پايان دهم و ببينم كه ديگر چه مي گويند. من عقيده دارم كه اگر مردم از قانون اطلاع داشته باشند كمتر دست به جرم و جنايت مي زنند. برنامه من، ضبط مستقيم جريان دادرسي دادگاهها و يا نوشتن شرح دادرسي يك پرونده، و بازي كردن هنرپيشه ها به جاي اصحاب دعوي و سپس تشريح قانون است. مردم به چنين برنامه اي نياز مبرم مردم دارند بايد از ضعف هاي يكديگر پند بگيرند، بدي ها ولغزشها پندآموز هستند و... فقط يك پك سيگار . شيكاگوتن 207 از ميان هزار ونفري 400 كه تحت نظر يك كلينيك از چسبها و داروهاي پنج گانه موجود براي ترك سيگار استفاده كرده بودند به علت يك پك (فقط يك پك ) كه در اولين روز به سيگار زده بودند موفق نشدند اين عادت را ترك كنند. كلينيك دورهام ضمن اعلام اين مطلب اضافه كرده است كه از نخستين روز تا شش ماه پس از ترك سيگار، كافي است كه فقط يك پك به سيگار بزنيد و اين پك دوباره شما را سيگاري و حتي سيگاري تر خواهد كرد. عادت دوباره كساني كه ترك اعتياد كرده باشند، شديدتر از بار اول است. يك پك سيگار در نخستين روز آغاز ترك اعتياد، همانند آبي است كه بر آتش بريزند، زيرا داروي ترك سيگار ديگر تاثيرلازم را نمي گذارد. هزينه ترك سيگار با چسبهاي موجود كه از يك سال پيش به بازار آمده اند 39 تا 70 دلاراست. پس از اعلام سيگار به عنوان كشنده رديف اول نوع بشر وقراردادن آن در رديف مواد مخدر، مصرف آن در بسياري از كشورها در اماكن عمومي ممنوع شده و ماليات برآن چند برابر گرديده است. دو سال پيش يك پاكت سيگار در آمريكا كمتر از يك دلار بود و اينك بيش از دو دلار است. ادعاي 4 ميليون دلار غرامت ازرستوران تمپا: دالوين ستوكس و همسرش كارولين از ساكنان شهر تمپاي ايالت فلوريداي آمريكا براي صرف شام به يك رستوران محلي رفتند. كارولين هنگام خوردن سوپ، در كاسه خود يك لوله لاستيكي كه ويژه فروكردن انگشت مجروح در آن است پيدا كرد و از آن لحظه دلشوره او قطع نمي شود. در لحظاتي كه در خواب نيست استفراغ مي كند. شوهر او به ناچار ديروز عليه صاحب رستوران و مامور بهداشت رستورانها به دادگاه شكايت برد و تقاضاي 4 ميليون دلار غرامت وي كرد لوله لاستيكي آلوده به سوپ را هم ضميمه دادخواست خود كرده است. چند مشتري رستوران كه شاهد ماجرا بودند شهادت داده و امضاء كرده اند. رستوران مورد بحث وابسته به يك شركت رستورانهاي زنجيره اي است كه 155 رستوران از اين نوع در جنوب شرقي آمريكا دارد. مقابله حزب كمونيست هند باسياستهاي كاپيتاليستي . دهلي نو: حزب كمونيست هند كه در كابينه موتلفه اين كشور مشاركت دارد سياست اقتصادي معروف به بازار آزاد دولت هند را شديدا به باد انتقاد گرفت و اعلام داشت كه هرگونه سياست كاپيتاليستي مطابق الگوي آمريكا، هنديان فقير را فقيرتر خواهد كرد و چنين نظامي مغاير فرهنگ هند است. اين حزب كه گفته است به حضورخود در كابينه هند ادامه خواهدداد تاكيد كرده است كه براي تحت فشار قرار دادن دولت هنداجتماعاتي برپا خواهد كرد. اعدام 800 هزار خوك لاهه: در پي همه گير شدن تب خوك در جنوب هلند، دولت اين كشور تصميم گرفت 800 هزار خوك آلوده را در اين منطقه خريداري و معدوم كند. اين بيماري از 3 هفته پيش آغاز شده است. هفتاد درصد از پول خريد خوك هاي بيمار اتحاديه را، اروپا خواهد پرداخت تا اين بيماري به ساير كشورهاي اروپايي سرايت نكند. ين ارزان . توكيو: تنزل شديد نرخ برابري ين در قبال دلار ميزان مازاد صادرات بر واردات ژاپن /91 7را درصد كاهش داده است. ماه ژانويه (ماه پيش ) مازاد صادرات ژاپن بر واردات به اين كشور تنها 41 ميليون دلار بود. سال 1995 اين مازاد ماهانه از/2 4ميليارد تجاوز مي كرد. ين ظرف يك سال گذشته در برابر دلار 33 درصد ارزان شده است. با وجود اين مازاد صادرات كه قاعدتا بايد بيشتر شود رو به كاهش گذارده است. كاهش ارزش برابري ين به سود كشورهاي بدهكار به ژاپن شده است كه بدهي خود را باين 33 درصد ارزانتر پرداخت مي كنند. سزار ضدقاچاق همدست قاچاقچيان بود . مكزيكوسيتي: دولت مكزيك ديروز رئيس سازمان مبارزه با مواد مخدر اين كشور را متهم به فساد و رشوه گيري كرد و بركنار اين ساخت دولت قبلا درباره اين فرد به عنوان سزار ضد قاچاق تبليغ فراوان كرده بود. دولت مكزيك وي را كه يك ژنرال سختگير ارتش بود به آن سمت برگزيده بود. او ژنرال جيززربولو بود. دولت مكزيك در اعلاميه بركناري او نوشته است كه ژنرال ربولو همدست قاچاقچيان مواد مخدر بود و تحت نفوذ آنها قرار داشته است.