Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751202-15474S1

Date of Document: 1997-02-21

بسته بندي مطلوب راهگشاي صادرات كالاهاي غيرنفتي در صورت توجه به صنعت بسته بندي، ايران مي تواند يكي از عمده ترين صادركنندگان محصول ميوه در جهان باشد محصول خوب اما.. امروزه بسته بندي يك كالا در بازاريابي نقش اساسي دارد. اگر پوشش كالا چه از لحاظ شكل ظاهري و چه جنبه حفاظتي، مشتري پسند نباشد، بازار مصرف آن كالا را دچار ركود مي كند. بسياري از كالاها، ميوه ها و محصولات كشور مابه دليل تنوع آب و هوايي و ويژگي هاي آب و خاك آن از گذشته هاي خواستاران دور، بسياري در سراسر جهان داشته است و امروز نيز، علاوه بر اقلام مهم صادراتي از قبيل پسته، فرش و خاويار، ميوه هاي ايران باب ذائقه بسياري از مردم جهان مي باشد. اما ديگران با ميوه هاي نامرغوب و بسته بندي مرغوب، توانسته اند، بازار اصلي ميوه را در اختيار بگيرند. از يك دهه پيش كه صادرات كالاهاي غيرنفتي در كشور ما اهميت ويژه اي يافته صنعت است، بسته بندي نيز مورد توجه قرار گرفته است، اما بي ترديد در اين صنعت هنوز توفيق لازم را به دست نياورده ايم و نارسايي ها به خوبي مشخص عده اي نشده اند از علاقه مندان به سرمايه گذاري در اين بخش مهم و سرنوشت ساز براي صادرات كالاهاي غيرنفتي ايران، كارخانه ها و كارگاههايي را برپا داشته اند، اما هنوز به، يك بسته بندي مطلوب دست نيافته ايم. بادرج دومين بخش از گزارش مربوط به صنعت بسته بندي، اميدواريم، با توجه بيشتر مسئولان و صنعتگران به اين صنعت كليدي كشور شاهد رونق بيشتر صادرات كالاهاي غير نفتي و شكوفايي اقتصاد ملي باشيم. به گفته كارشناسان اقتصادي، اگر سرمايه گذاري مناسبي در واحدهاي توليدي براي بهبود سيستم هاي بسته بندي مطابق با استانداردهاي بين المللي صورت گيرد، بسياري از محصولات سنتي در بازارهاي اروپا، شرق آسيا و... مصرف كنندگان و علاقه مندان بسياري خواهند يافت و سالانه چندين ميليارد دلار بردرامد ارزي كشور افزوده خواهد شد. يكي از كارشناسان مي گويد: اختصاص بخشي از درامد ناشي از صادرات غيرنفتي به واردات تجهيزات مدرن بسته بندي مي تواند روند روبه رشدي را براي صدور اقلام غيرنفتي فراهم سازد. تاپايان برنامه دوم توسعه اقتصادي چنانچه سيستم هاي بسته بندي كالاها دچار تحولات اساسي نشوند، نمي توان حتي با بهبود كيفيت و استاندارد كالاهاي توليدي به كسب درامد مناسب از صدور اقلام غيرنفتي اميدوار بود. با وضعيت كنوني صادرات اقلام كشاورزي بسيار دشوار است، زيرا كه بازاراين كالاها با رقابت فشرده اي مواجه است. برخي كارشناسان مي گويند كه اگر ايران بتواند در بسته بندي كالاهاي سنتي (به ويژه محصولات كشاورزي به صورت تازه يا خشك ) مطابق با استانداردهاي بين المللي و سليقه مصرف كنندگان اقدام كند، به منبع اصلي تامين كننده ميوه و سبزي خاورميانه تبديل خواهد شد. بررسي بازاريابان نشان مي دهدخشكبار ايران در بازار اروپا به لحاظ كيفيت، طرفداران زيادي دارد، امابه لحاظ ضعف بسته بندي تقريبا به كمترين قيمت به فروش مي رسد. به همين جهت توجه به نوع بسته بندي، سرمايه گذاري براي توسعه صنايع بسته بندي، آزادسازي واردات مواد بسته بندي مطلوب براي كالاهاي صادراتي و... ضرورت دارد. با وجود اينكه بسته بندي مناسب هزينه هايي را به توليدكننده تحميل مي كند، اما ارزش افزوده بيشتري براي كالا به ارمغان مي آورد. در كشورهاي در حال توسعه غالبا به علت ضعف سرمايه گذاري در ايجاد صنايع بسته بندي، كالاهاي صادراتي به صورت فله صادر مي شود و به اين ترتيب بخش عظيمي از ارزش افزوده كالا نصيب صنايع بسته بندي كشور خريدار مي شود. در برخي از كشورهاي توسعه يافته نظير ژاپن و آمريكا، سرمايه گذاري در صنايع بسته بندي به بيش از 25 درصد ارزش سرمايه گذاري هاي صنعتي مي رسد. هزينه هايي كه براي بسته بندي كالا در اين كشورها صورت مي گيرد گاه به درصد 60قيمت تمام شده كالا (به ويژه محصولات لوكس ) مي رسد در حالي كه دركشورهاي در حال توسعه به صنايع بسته بندي و سرمايه گذاري در اين بخش توجه زيادي نمي شود. هزينه بسته بندي كالاها دراغلب موارد 10تا 15 به درصدقيمت تمام شده مي رسد در حالي كه مي تواند تا 90 درصد ارزآوري ناشي ازصادرات را بالا ببرد. ايران با پشت سرگذاشتن دوران دفاع مقدس، در مسير سازندگي و توسعه قرار گرفت و امروزه روبه سوي دروازه هاي توسعه ايران دارد در حال حاضر در حال تبديل شدن از يك كشور مطمئن مصرفي و وارداتي به يك جامعه روبه توسعه وتوليدكننده مي باشد. به عبارت ديگر كشور ما در 87 سال اخير در پي اصلاح زيرساختهاي اقتصادي به عنوان يك كشور توليدكننده كالا و حتي دانش فني به نقاط ديگر جهان مطرح است. در پي حركت هاي بنياني اقتصاد ايران در حال حذف و كنار گذاشتن درامدهاي حاصل از فروش نفت و فراورده هاي آن مي باشد و در اين ميان درصدد است تا درامدهاي بيشتري را از محل صادرات كالاهاي غيرنفتي به دست آورد. از اين رو كه ايران در فهرست صادركنندگان كالا به بازارهاي جهاني قرار گرفته است، صنعت بسته بندي بيش از گذشته مورد توجه قرار دارد. به باور كارشناسان، بسته بندي كالاهاي صادراتي داراي ويژگي هاي مشترك است اما بررسي بازارها نشان مي دهد كه علاوه بر خصوصيات مشترك بسته بندي كالاهاي صادراتي با توجه به بازارهاي مقصد بايد گوناگون و متنوع باشد. ويژگيهاي مناسب براي صادرات عبارت هستند از: - مناسب بودن بسته بندي با شرايط اقليمي كشورهاي در مسير حركت تا بازار هدف - بسته بندي صادراتي بايد از لحاظ اندازه، شكل، رنگ، نوع جنس، استانداردهاي بازار هدف را مورد توجه قرار دهد و نيز قوانين و مقررات و موانع گوناگون را رعايت كند. - در بسته بندي صادراتي اهميت ارتباط آن با فرهنگ مصرف و مصرف كننده بسيار حائز اهميت است زيرا مردم پيش از آنكه كالايي را مصرف كنند يا به كيفيت توجه نمايند، با ظاهر آن كالا آشنا مي شوند. بنابراين ارتباط ويژگيهاي ظاهري با انتظارات خريداران مي تواند در جلب مشتري بسيار موثر باشد. در بازاريابي دنيا اكثريت مردم به برخورد اول، ظاهر گيرا و شكل مناسبو زيباييهاي ظاهري توجه دارند. ناگفته نماند كه بسته بندي تنها مربوط به كالا نيست بلكه در تمامي زمينه هاي خدماتي نيز بسته بندي نقش تعيين كننده اي دارد و به كارگيري هر نوع بسته بندي بايد به تناسب سليقه ها و مشتريان جهاني متفاوت و مطالعه شده باشد.