Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751202-15468S1

Date of Document: 1997-02-21

به گزارش بانك مركزي رشد قيمت ها كند شده است . سرويس اقتصادي: شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور در دي ماه امسال نسبت به آذر /1 4ماه درصد بالا رفت. به گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي ميزان و افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دي ماه 1375 نسبت به دي ماه 1374 در مقايسه با نرخ مشابه ماههاي قبل كاهش يافت /18 7و درصد محدود شد. o در مقايسه با نرخ تورم سال نرخ 1374 تورم طي ده ماه اول امسال به ميزان قابل ملاحظه اي تقليل يافت و به /24 5رقم درصد كاهش يافت. o افزايش شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي در دي نسبت 1375ماه به ماه قبل بيشتر ناشي از بالا رفتن شاخص بهاي گروه خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات به /1 6ميزان درصد و گروه مسكن سوخت و روشنايي به /2 1ميزان درصد بوده است. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه از مرداد ماه سال تا 1374 فروردين ماه سال جاري همه ماهه افزايش داشت درارديبهشت و خرداد ماه سال جاري كاهش يافت و با اندكي افزايش در ماههاي بعد، در دي ماه به /477 4عدد رسيد.