Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751201-15444S1

Date of Document: 1997-02-20

برخورد با دارندگان گواهينامه هاي نامعتبر معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل ونقل ناحيه انتظامي تهران بزرگ ديروزاعلام كرد: برابر ماده 28 آيين نامه راهنمايي و رانندگي كه مدت اعتبار هرگواهينامه در متن آن درج مي شود، دارندگان گواهينامه هاي رانندگي بايد يك ماه پس ازپايان اعتبار براي تمديد آن اقدام كنند. دارندگان گواهينامه هاي نامعتبر بايدگواهينامه خود را عوض كنند، در غيراين صورت از اول ارديبهشت سال 76 بامتخلفان از مقررات برخورد قانوني خواهدشد.