Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751201-15438S1

Date of Document: 1997-02-20

رئيس جمهوري در مراسم آغاز بهره برداري از طرح 14 عمران شهري در تهران بزرگراه و پل يادگار امام درقلب تهران يك طرح افسانه اي است به پيشنهاد رئيس جمهوري پارك جمشيديه بوستان حكيم ابوالقاسم فردوسي ناميده شد . سرويس شهري: پل يادگارامام ( ره ) يادگار، بسياربيادماندني و تاريخي دوران سازندگي كشور با 3 كيلومترطول طولاني ترين پل شهري كشوراست. آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري صبح ديروز در مراسم افتتاح طرح هاي عمراني و خدماتي شهرداري تهران، همچنين گفت: امروز از روزهاي خوب كاري ما بود و طرح هاي خوبي را در چارچوب سازندگي كشور ديديم و افتتاح كرديم. چند نكته مهم را در زمينه اين طرح ها بايد براي مردم بيشترتوضيح داد، بخش نخست شامل فضاي سبز و طرح هاي خدماتي و رفاهي مورد نياز ساكنان تهران است. باغ فردوس در كنار بوستان جمشيديه، يك بوستان كوهستاني است كه بسيار جالب و ديدني ساخته شده و يك اقدام تاريخي است. اين طرح از نظر وسعت ساخت وساز، از بوستان قبلي كه در زمان شاه ساخته شده بود مهمتر است. رئيس جمهوري افزود: در آن زمان در مورد اين طرح در رژيم گذشته سروصداي زيادي مي شد و درمورد آن رجزخواني مي كردند اماطرح توسعه اين بوستان كه از طرح بوستان جمشيديه با عظمت تر است در حال حاضر يك طرح كوچك شهرداري تهران تلقي مي شود. در اين طرح براي همه استان هاي كشور پايگاهي درست شده كه افتخارات و محصولات هر استان در آن گردآوري خواهد شد. براي آذربايجان، كردستان، زاگرس و براي ايلات تركمن شمال كشور، اين پايگاه ها ساخته شده و براي ديگر استان ها نيز ساخته مي شود. آقاي هاشمي رفسنجاني افزود: احداث اينگونه طرح ها علاوه برتامين نيازهاي خدماتي از شهرها، ارتفاعات و منابع طبيعي نيز حفاظت مي كند. رئيس جمهوري افتتاح بوستان گلشن در جنوب شرقي تهران را كه يكي از نقطه هاي محروم تهران است نيز د ر اين چارچوب ارزيابي كرد و گفت: اين بوستان بدين منظور احداث شده تا فضاي سبز مورد نياز ساكنان جنوب تهران را تامين كند. رئيس جمهوري افزود: شهرداري تهران تاكنون 500 بوستان احداث كرده است كه اين تعدادپيش از انقلاب 180 بوستان بوده و مقايسه اين دو رقم كارحياتي شهرداري تهران را نشان مي دهد كه در حال حاضر تهران بوستان 680 دارد. از ديگر كارهاي مهم شهرداري، اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار است كه با همت و هزينه شهرداري تهران انجام شده است. اين طرح ها بسيار پرهزينه است ولي اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار براي حفظ فضاي سبز ونگهداري آن ضروري و مفيد است كه بايد انجام مي شد. به گزارش خبرنگار ما، آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري در ادامه با اشاره به ديگرطرح هايي كه امروز افتتاح شداضافه كرد: پل يادگار امام ازساخت وسازهاي مهم شهري است كه نقش ترافيكي دارد. اين يادگاري پل، بسيار با ارزش است كه از دوران تاريخي سازندگي كشور براي نسل هاي آينده باقي مي ماند. اين بزرگترين پل كشور است كه كيلومتر 3 طول آن است و تنهابراي تملك زمين هاي مورد نيازبراي احداث اين طرح درمهمترين منطقه تهران 4 ميليارد تومان و براي طراحي و اجراي آن نيز 8 ميليارد تومان هزينه شده است. وي افزود: در زير اين پل بيش از 3 هزار واحد خدماتي و تجاري ساخته شده كه همه خدمات موردنياز منطقه را پوشش مي دهد. مسئله مهم در اين طرح كه بايدمورد توجه قرار گيرد اين است كه هزينه احداث اين طرح از بودجه دولتي تامين نشده و حتي از مردم نيز دريافت نشده بلكه با فروش واحدهاي خدماتي - تجاري دردست احداث تامين شده است و پول اضافه اي نيز از اين طريق تهيه شده كه براي بهسازي بقيه نقاط شهر هزينه مي شود. آقاي هاشمي رفسنجاني افزود: اگر درست توضيح داده شود، همه مي فهمند كه چطور مي توان باهزينه مردم، شهرها را ساخت. به هر شهري كه در هر گوشه كشورمي رويم، شهرداري ها به همين ترتيب و با پيروي از اين روش، شهرها را مي سازند. رئيس جمهوري در ادامه به طرح بزرگراه يادگار امام اشاره كردو گفت: بزرگراه يادگار امام در ادامه پل يادگار امام، طرحي افسانه اي است كه با يك قوس به بزرگراه شهيد چمران وصل مي شود و مسير مناسبي است براي بهره برداري مردم. آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري سپس با اشاره به طرح تونل 600 متري دره اوين كه دردره پونك ادامه مي يابد و باهزينه فراواني احداث شده است، اهميت آن را مانند يك سد دانست و افزود: زماني كه شهرداري فعاليت سازندگي تهران را آغاز كرد 10 درصد بودجه شهرداري تهران عمراني درصد 90و آن جاري بود اما امروز از20 ميليارد تومان بودجه همين منطقه 2 شهرداري /1ميليارد 5 تهران تومان آن جاري است وبقيه عمراني. در همه كشور و با نسبت هاي متفاوت، چنين شرايطي جاري است. وي با اشاره به 5 هزار ميلياردتومان سرمايه صرف شده براي ساخت وساز واحدهاي مختلف درتهران از سوي بخش خصوصي گفت: اين سرمايه گذاري اشتغال زا است و براي تعداد بيشماري كار و شغل ايجاد مي كند. بخش خصوصي در تهران با حمايت و پيوستن به حركت وسيع سازندگي كشور كه يك دوره بسيار با ارزش و طلايي افق است، آينده كشور را بخوبي مشخص كرده است. آقاي هاشمي رفسنجاني در پايان با تاكيد بر اينكه امروز تنها طرح هاي مهم سازندگي شهري در تهران را افتتاح كرديم گفت: در كشور طرح هاي مهمتر و بزرگتري مثل سدسازي و غيره بدون حمايت خارجي احداث شده و يا دردست احداث است كه نشان دهنده توانايي و نيرومندي بنيه سازندگي كشور است. توضيحات شهردار تهران براساس گزارش خبرنگار ما، دراين مراسم غلامحسين كرباسچي شهردار تهران نيز در سخنان كوتاهي با تشكر از مجموع كاركنان و پيمانكاران ودست اندركاران سازندگي تهران وكشور گفت: پروژه هايي كه امروز توسط حضرتعالي افتتاح شد باغ فردوسي (جنب پارك جمشيديه سابق ) به مساحت 300 هزار مترمربع و با هزينه اي /12 5معادل ميليارد ريال (كه تاكنون هزينه شده ) و طرحهاي بوستان گلشن در جنوب تهران با هزينه 4 ميليارد ريال و پروژه هاي آبرساني فضاي سبز سه بزرگراه با هزينه اي معادل 6 ميليارد ريال و پل يادگار امام با هزينه اي معادل يكصد ميليارد ريال (در فاز اول ) و ساختمان شهرداري منطقه 2 با هزينه اي حدود ده ميليارد ريال و كانال هاي دفع مسيل ها با هزينه اي حدود بيست ميليارد ريال مجموعا يكصد و پنجاه ميليارد ريال پروژه است كه افتتاح مي شود. در عين حال ادامه بزرگراه يادگارامام و آيت الله صدر با هزينه اي در مجموع معادل 500 ميليارد ريال مورد بازديد حضرتعالي قرار گرفت و نيز طرح تهيه نقشه ها و عكس هوايي شهرتهران كه براي اولين بار بعداز حدود 25 سال نقشه هاي فني به روز از شهر تهران با سيستم مجهز كامپيوتري و تبديل عكس هاي هوايي تهيه شده واطلاعات شهري به روز و منسجم در اختيار دستگاهها و مردم قرار مي گيرد و بيش از يك و نيم ميليارد تومان تاكنون هزينه دربرداشته. كرباسچي با اشاره به آمارجالب و بسيار مهم ساخت وساز شهري در تهران گفت: در اين 7 سال 50 ميليون مترمربع توسط بخش خصوصي در تهران ساختمان ساخته شده يا در دست احداث است و شهرداري پروانه صادركرده (اين غير از كارهاي عظيمي مثل نواب و يا شهركهايي مثل شهيد محلاتي و امثال اينهاست ). زمين مورد استفاده در اين 50 ميليون مترمربع حدود 30 ميليون مترمربع بوده كه اگر متوسط قيمتها را حساب كنيم، معادل پنجاه هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري بخش خصوصي روي زمين اين است در حالي است كه اگر به قبل نگاه كنيم، با وجود اينكه زمين به صورت مجاني به مردم واگذار مي شد، مردم توان اقتصادي ايجاد مسكن يا سرمايه گذاري جدي روي زمين را نداشتند و شاهد آن، ساخت وسازهاي بسيار بدقواره و نامساعدي است كه روي همان زمينها در گوشه و كنار تهران مي توان يافت. از اين آمار مي توان نتيجه گرفت كه اين 50 ميليون مترمربع كه در قالب 350 هزارواحد مسكوني است در واقع نشان دهنده توان اقتصادي مردم ومشاركت بخش خصوصي و اعتماد وعلاقه مردم به سرزمين و كشور و شرايطي است كه به جاي رفتن بدنبال دلالي و تجارت و امثال اينها، با علاقه مندي و اعتماد روي زمين سرمايه گذاري كرده اند و در واقع شهر و كشور را ساخته اند و در مقابل كساني كه در گوشه و كنار، گاهي حرفهايي نامربوط مي زنند كه تاكنون به بخش خصوصي و سرمايه گذاري آن توجه نشده يا قرار است بعدا چه و چه بشود، البته ما اميدواريم همواره وضع مملكت روزبه روز بهتر شود ولي اين ظلم است كه فعاليت گذشته و اين تغيير كيفي كه تازه فقط در بخش ساخت وساز شهري، آنهم در تهران بوده، ناديده گرفته شود. كرباسچي افزود: نكته آخر مربوطبه شكل شهرها و فعاليت مردم است كه حرف شهرداري اين است كه بايد نقشه شهر و ضوابط را بگونه اي نوشت و طراحي كرد كه عملي شود. بايد براي مردم صرف كند و مردم سود ببرند و انگيزه داشته باشند. از حرفهاي بي پشتوانه و خط كشيدن روي كاغذ و بايد و نبايدهاي بي موردگفتن، شهر درست نمي شود. ما دراين مدت توانسته ايم شهر رابا مدد مردم بسازيم. هزار 50از ميليارد ريال سرمايه گذاري با علاقه مردم در شهر وساخت وساز شهري، شهرداري تهران فقط حدود 10 درصد ميليارد 6000يعني قريب ريال در 7 سال درآمد كسب و با اين رقم اين همه كار شده است كه گوشه اي از آنها بيشتر ازدهانه 220 پل و زيرگذر و تقاطع غيرهمسطح بطول 120 كيلومتراست كه ساخته شده و يا دردست ساخت است و امروز پل يادگار امام به عنوان طولاني ترين آن مورد بهره برداري قرار همچنين مي گيرد ساخت بيش از 300 كيلومتر معابر و بزرگراهها با مقاطع 35 متر به بالا /2 5و ميليون مترمربع بناهاي عمومي شهري و متجاوز از 500 پارك شهري (پارك گلشن يكي از 500 پارك ساخته شده در اين 7 سال است ) و 20 هزار هكتار فضاي سبز جنگلهاي اطراف شهر و صدها طرح كوچك و بزرگ فرهنگي و اجتماعي از آن جمله است. در مراسم بهره برداري از طرح هاي عمران شهري كه علي محمد بشارتي وزير كشور و حجت الاسلام رازيني رئيس كل دادگستري استان تهران و جمعي از مقامات شهرداري تهران شركت داشتند، سيد افضل موسوي شهردار منطقه دو تهران گزارشي از فعاليت هاي هشت ساله شهرداري اين منطقه را ارائه كرد و گفت: پل يادگارامام (ره ) كه بزرگترين پل شهري كشور است در قالب يك قرارداد طرح و اجرا براي نخستين بار انجام مي شود و عليرغم اينكه احداث آن به صورت عادي سه سال به طول مي انجاميد، اما به دليل اينكه طراحي و اجراي طرح همزمان و به صورت پي درپي انجام مي شد در مدت 18 ماه به پايان رسيد. يوشتان فردوسي رئيس جمهوري ديروز هنگام بازديد از طرح توسعه بوستان جمشيديه به توضيحات مجري وپيمانكار طرح پيرامون چگونگي ساخت، طراحي و اجراي آن باحوصله و بردباري گوش سپرد. به گزارش خبرنگار رئيس همشهري، جمهوري هنگام ديدن خانه هاي فرهنگ قوميت هاي مختلف استاني در دامنه ارتفاعات شمال تهران - كه چشم انداز آن از تمام شهر تهران آشكار خواهد شد - به شهردارتهران پيشنهاد كرد طرح توسعه پارك جمشيديه بوستان فردوسي نامگذاري شود و اين نام را رئيس جمهوري بدين خاطر پيشنهاد كردند كه در شاهنامه فردوسي بر روي اصالت و هويت ايراني تاكيد فراوان شده و در طرح توسعه، محور تلاش ها علاوه بر زيبايي و چشم اندازهاي طبيعي، معرفي و شناساندن فرهنگ ها و قوميت هاي اصيل ايراني مورد توجه قرار گرفته است. شايان ذكر است كه در ابتداي طرح توسعه بوستان تنديس فردوسي، فردوسي و رستم باهنرمندي يكي از هنرمندان سرشناس كشور بر روي طبيعت كوهستاني نقش بسته است.