Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751201-15399S1

Date of Document: 1997-02-20

آيا همسرتان در كارهاي خانه به شما كمك ؟ مي كند! اگر مي خواهيد همسرتان در امور خانه به شما كمك كند از غر زدن به او بپرهيزيد و بجاي جملاتي چون: مگر؟ نمي بيني مگر چشمهايت كوهي از لباسهاي كثيف را نمي بيند و.. از عباراتي چنين استفاده كنيد: فكر مي كنم بهتر است در شستن لباسها به يكديگر كمك كنيم خانم س. دانشجو و مددكار اجتماعي 33 ساله از/7 5صبح كار خود را شروع كرده و ساعت ده شب بعد از اتمام آخرين كلاسش خسته و ناتوان از كار روزانه به منزل او بازمي گردد نمي تواند همسرش را وادار سازد تا در كارهاي خانه كمك او باشد و هميشه به او مي گويد: مي دانم كه آنقدر پشت گوش مي اندازي تا بالاخره خودم آن كار را انجام خواهم داد. از طرفي همسرش هم كه آرشيتكتي پرمشغله است از همسرش مي خواهد كه سربه سر او او نگذارد مي گويد: سعي مي كنم هر چيزي را در حد خود درست انجام دهم گرچه ممكن است گهگاه اشتباه هم مرتكب شوم اما فكر مي كنم به سهم خود در كارخانه كمك مي كنم. براساس ارقام ثبت شده در سال 1970 كارشناسان براين باور بودند كه با ورود زنان به نيروي مردان كار، به اجبار بيشتر به امور خانه مي پرداختنداما مسئله به همين جا ختم نمي گردد چرا كه تحقيق و بررسي همگاني كه در سال 1993 از 2528 زن به عمل آمد مشخص شد كه در ميان زوجهايي كه هر دو نفرشان شاغل هستند زنان دو سوم از كل ساعاتي را كه در منزل سپري مي كنند به كارهاي خانه مشغول هستند. مايكل ليدز اقتصاددان به مطالعات و تحقيقاتي كه روي تقسيم مسئوليتهاي خانه داري زنان و شوهران انجام داده است چنين نتيجه گيري مي كند: گرچه زنان شاغل بيشتر وقتشان را خارج از منزل مي گذرانند اما اين مسئله الزاما نمي تواند به معناي كاهش ميزان كار آنها در منزل باشد. او در ادامه تحقيقاتش پي برد كه بيش از نيمي از مردان در هفته تنها ساعت 5 و يا حتي وقت كمتري را به كارهاي خانه مي پردازند و 15 درصد ازمردان اصلا وقتشان را به چنين كارهايي اختصاص نمي دهند در حالي كه نيمي از زنان بيش از 20 ساعت در هفته را مشغول انجام كارهاي خانه هستند. روانشناسان معتقدند: زنان و شوهران در جريان مراقبت، تربيت و انضباط فرزندانشان، به سوي روابط صميمي روزمره اي كشيده مي شوند كه مي تواند در ايجاد محبت زناشويي شان سهم به سزايي داشته باشد. بعد از اينكه خانم و آقايي صاحبفرزندي شدند تمام امور مربوط به بچه و خانه خودبه خود به خانم واگذار شد. او اعتراف مي كند كه مدت يكسال خيلي به او سخت گذشت اما بعد از مدتي شوهر هم در كارهاي خانه سهيم شد. اومي گويد: ما دوباره همسران خوبي براي يكديگر شديم وحالازندگي زناشويي بهتري داريم. چون ديگر كارها را فقطبه يك نفر واگذار نمي كنيم. آقاي. ل بعد از نااميدشدن از تمرينات ورزشي كه درد زانوي او را دو چندان كرده بوده تصميم گرفت مسئوليت نظافت خانه را بعهده گيرد. همسرش در آغاز به اين مسئله شك داشت و حرف او را باور نمي كرد اما اكنون مدت دو سال است كه او اين مسئوليت را پذيرفته و انجام داده است. ك آقاي مسئوليت شستشوي حمام و نظافت خانه را پذيرفته چرا كه مايل است اين كارها را به روش خودش انجام دهد. شما اغلب در تقسيم كارهاي منزل با همسرتان دچار مشكل مي شويد اما رعايت نكات زير مي تواند در برقراري يك مشاركت موفق تركمك موثري باشد: از غر زدن بپرهيزيد غر زدن مشخص كننده بدترين حالتها و خصوصيات هر فردي است. كارن بليزر روانشناس دانشگاه ميشيگان معتقد است تنها عبارتها و معادلهاي درست كه مي تواند نيازها را براورده سازد نه ادعاها وتهمتها. مي توان به جاي جملاتي چون: مگر؟ نمي بيني مگر چشمهايت كوهي از لباسهاي نشسته را نمي بينيد، و يا هميشه مرا با اين همه كار تنها مي گذاري از عباراتي چنين استفاده كرد: فكر مي كنم بهتر است در شستن لباسها به يكديگر كمك كنيم. خواسته هايتان را براي همسرتان بازگو كنيد بعضي از خانمها انتظار دارند به محض اينكه شوهرشان دادوفريادهاي آنها را به خاطر مرتب نبودن اتاق يا تخت خواب مي شنوند، عكس العمل نشان داده و سريعا به جمع آوري آنها بپردازند. اماجورجيا ويتكين استاد روانشناسي با اين روش مخالف است. وي معتقد است، كه اين مسئله مربوط به خيالبافي هاي ارتباطات ذهني مي باشد. آخر چطور ممكن است فرد بدون شنيدن حرفهاي طرف مقابل به منظور او پي ببرد و بفهمد كه او چه مي خواهد. خانم. د زياد ازكارهاي شوهرش راضي به نظر نمي رسد چون با وجودي كه او هميشه آشپزخانه را مرتب مي كرد اما هيچ وقت كابينت هاي بالايي را پاك نمي كرد ولي بالاخره اين مسئله را با او در ميان گذاشت. بسيار متعجب خواهيد شد اگر بگويم چقدر راحت توانستم بدون در پيش گرفتن روشي خصمانه حرفهايم را با شوهرم در ميان بگذارم. با همسرتان به توافق برسيد خانم. ر مشاور كامپيوتر بعد از رسيدن به منزل و مشاهده لكه هاي چربي كره بر روي كابينت آشپزخانه بسيار ناراحت و مايوس مي شود اما برعكس شوهرش عقيده دارد كه چيزهاي مهم تر از يك منزل پاك و تميز هم در دنيا وجود دارد. من حاضر نيستم حتي يك لحظه از بازي بيس بال را با چنين كارهايي عوض كنم. براي رهايي از اين بن بست او سعي مي كند چاره اي بينديشد و سطح مطلوبي را در نظر بگيرد كه هر دو طرف با آن موافق او باشند در ابتدا نظافت منزل را به سه قسمت تقسيم مي كند كارهاي اصلي كه از اهميت زيادي برخوردار است، كارهايي كه اهميت چنداني ندارند و بالاخره كارهاي جزيي و بي اهميت. مسئوليت يك كار را بطور كامل واگذار كنيد بعضي از خانمها بعد از اينكه مسئوليتي را به همسرشان واگذار مي كنند با دخالتهاي مكرر خود درانجام آن كار با او دچار مشكل مي شوند. فكر كنيد همسرتان از عهده انجام هر كاري برمي آيد هيچوقت ياد نگرفته ام چطور از سبزي فروشي خريدكنم اين جمله اي است ه كه خانم به همسرش مي گويد: بايد همسرتان را متقاعد سازيد كه او قادر است از پس انجام هر كاري برآيد. اسكات جامعه شناس معتقد است اگر مردي مي تواند ماشيني را تعمير كند پس هيچ دليلي ندارد كه نتواند با يك وسيله خانگي كار كند. تنظيم كارها به هنگام حل مشكلات و كارهاي روزانه تنها به نماي كلي كارها توجه نكنيد بلكه كارهاي غيرقابل رويتي همچون يادآوري روزهاي تولد افراد خانه، ترتيب دادن گردشهاي دسته جمعي و تعليم فوتبال را هم مدنظر داشته باشيم. از خود سوال كنيد چه كسي به كارهاي ماشين و باغ رسيدگي ؟ مي كند اگر زنان و شوهران ليست برنامه هاي كاري يك هفته خود را با يكديگر عوض كنند از اينكه هر يك از آنها چه كارهايي را در طول آن هفته انجام داده اند متعجب خواهند شد و گاهي اوقات نتايج بسيار رضايت بخش تر از آن چيزي مي شود كه تصورش را مي كردند. از همسرتان تشكر كنيد يك استاد دانشگاه در روز پاياني هر هفته صبحانه مفصلي را براي همسر و سه فرزندش تدارك مي بيندو همسرش نيز در مقابل هميشه از او تشكر كرده واز فرزندانش نيز مي خواهد تا از پدرشان ممنون باشند. آگاهي از كارها وتلاشهاي يكديگر عامل كليدي روابط كاري بشمار مي رود. در تحليل نهايي بهتراست اين نكته را مد نظر داشته باشيم كه لزومي ندارد تقسيم كار دقيقا بطور برابر صورت گيرد. مترجم: ليلا خيرانديش منبع: ريدرزدايجست