Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751129-15309S1

Date of Document: 1997-02-18

با صدور بيانيه مشترك بين ايران و جمهوري نخجوان: رواديد ميان ايران و جمهوري نخجوان لغو شد . سرويس سياسي: در پايان سفر پنج روزه رئيس مجلس عالي جمهوري نخجوان يك يادداشت تفاهم بين مسئولان ايران و نخجوان به امضا رسيد. به موجب اين تفاهم نامه كه معاون اروپا و آمريكاي وزارت خارجه كشورمان و رئيس مجلس عالي جمهوري نخجوان در خاتمه چند جلسه ديدار و مذاكره امضاكردند رواديد تردد ميان دوكشور لغو مي شود. از ديگر موضوعات مورد توافق در اين تفاهم نامه داير كردن شعبه اي از بانك هاي ايراني در شهر نخجوان و برقراري قطار مسافربري در مسير نخجوان - مشهد و بالعكس است. همچنين طرفين موافقت كردنداتوبوسهاي مسافربري در مسيرشهرهاي استانهاي همجوار ايران نظير تبريز، اروميه، ماكو، خوي، مرند و اردبيل با نخجوان فعاليت كنند. به موجب اين توافقنامه ها مقررشده است كه ايران، موضوع تردد اتوبوسهاي مسافري در مسيرنخجوان - باكو با عبور از خاك ايران و نيز احداث نيروگاه برق بر روي رود ارس در منطقه اردوباد را بررسي و نتيجه آن را اعلام كند. مقامات نخجوان قرار است مسئله احداث پل دائم بر روي رود ارس در منطقه مرزي پلدشت - شاه تختي را بررسي و نظر خودرا اعلام كنند. در خصوص امضاي اين يادداشت تفاهم نامه واعظي در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: موضوعات مورد توافق در توافقنامه اخير ظرف چند ماه آينده عملي خواهد شد.