Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751129-15297S1

Date of Document: 1997-02-18

براي ترويج گونه مقاوم سرو در لبنان دانش آموزان روستاها كاشت ومراقبت سرو را به عهده مي گيرند . سرويس شهري: با دعوت كميته بين المللي حفاظت دانش آموزان ازسرولبنان، مدارس اين كشور در ورودي هر دهكده، سرو مي كارند. به گزارش ارگان يونسكو، اين كميته از دانش آموزان خواسته است دست كم تا ده سال مواظبت و آبياري سروهايي را كه كاشته اند، به عهده گيرند. سرو نشانه ملي كشور لبنان است و گونه سرولبناني يكي از چهارگونه سرو جهان است كه هزار سال عمر مي كند و ارتفاع آن تا 40 متر و قطر آن تا 8 متر مي رسد. كميته بين المللي حفاظت سرولبنان در واكنش به نابودي تدريجي جنگل هاي سرو اين در كشور سال 1991 تشكيل شد. اكنون از جنگل هاي مشهور سرو لبنان تنها 2 هزار هكتارباقي مانده است.