Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751128-15205S1

Date of Document: 1997-02-17

دقت كنيد! خانه تكاني براساس سنتي ديرسال كه نسل به نسل باقي مانده است، اين روزها، زمان خانه تكاني و پاكيزه كردن خانه و كاشانه است و گشودن پنجره ها به روي بهار و نوروز. چند سالي است كه در آستانه بهار، شهرداري تهران مردم شهر را به كمك مي طلبد تا زنگار يك سال زندگي در شهري را كه هر روز چند تن دودو غبار بر پيكرش مي نشيند بزدايد. در شهرداري اين راه، خود، دود و غبار را از چهره گذرگاهها وساختمان ها خواهد زدود و به تمامي شهرونداني كه به كمك خواهي شهرداري پاسخ مثبت دهند، گلدان گلي به رسم قدرداني، تقديم خواهدكرد تانشانه اي خوشرنگ و عطرآگين از همكاري صميمانه مردم با شهرداري باشد. در اين آيين شاد و مردمي شركت كنيم و شعارشهرماخانه مارا از قوه به فعل درآوريم.