Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751127-15109S1

Date of Document: 1997-02-16

چگونه با حسادت كودكانمان؟ برخوردكنيم بچه را به خاطر حسادتش از خود نرانيد و سرزنش گفتن نكنيد جملاتي ازقبيل: فقط بچه هاي بد حسادت مي كنند ياخواهر بزرگت اصلا مثل تو حسود نيست نه تنها مفيد نخواهد بود بلكه بچه احساس مي كند كه به خاطر حسادتش او را دوست نداشته و ديگر احساس واقعي خود را نشان نخواهد داد براي جلوگيري از بروز به حسادت، كودك خود شراكت بياموزيدچون معمولا بچه ها نمي توانند چيزي را با ديگري شريك شوند به او بگوئيد دوستت مدتي با عروسك تو بازي خواهد كرد و سپس به توپس مي دهد هر يك از ما تا به حال طعم تلخ حسادت را چشيده ايم و مي دانيم كه تجربه خوشايندي نيست پس طبيعي است كه نخواهيم فرزندانمان با آن درگير شوند. البته اين احساس كاملا طبيعي است و هر كودكي خواه ناخواه آن را تجربه مي كند، پس بهتر است به عنوان پدر و مادر راه برخورد با اين حس آزاردهنده را بدانيم. يكي از بدترين پيامدهاي حسادت از بين بردن شادي و نشاط كودك است. مثلا اگر به عروسك جديد دوستش حسادت مي كند، نمي تواند واقعا از بازي با عروسكهاي خود لذت ببرد. ازطرف ديگر حسادت مي تواند به نيروي قوي و مخربتبديل شود كه روابط موجود در زندگي كودك را خراب مي كند. اگر بتوانيد ريشه اين مسئله را پيدا كنيد قادر خواهيد بود گامي هرچند ناچيز در جهت تقليل اين حس ناخوشايند برداريد. چند نمونه: پسر o چهار ساله ام هنگام بازي با دوستش اسباببازي را از دست او قاپ مي زند. به او بگوييد كه ناراحتي اش را طور ديگري بيان كند، طوري كه حالت تهاجمي كمتري داشته باشد مثلا به آرامي از دوستش بخواهد براي چند دقيقه ماشين كوكي را به او بدهد. يا اصلا توجه او را به چيز ديگري جلب كنيد و به او تذكر دهيد اگر بخواهد به اين روش خود ادامه دهد بچه ها او را دوست نخواهد داشت و با او بازي نخواهند كرد. دختر o سه ساله ام با مشاهده بازي من با برادر كوچكش بناي ناسازگاري و جيغ و داد را مي گذارد. به او بگوييد توجه به بچه ديگر به اين معني نيست كه به او محل نمي گذاريد يا دوستش نداريد. سخنان خود را در قالب كلمات و جملات ساده اي بگوييدكه برايش قابل درك باشد مثلا: من هنوز هم تو را دوست دارم ولي بايد به برادر كوچكت هم رسيدگي كنم. سعي كنيد وقتي مشغول بازي با بچه كوچكتر هستيد اورا هم بازي دهيد. پيشگيري ازبرخورد بهتر از رفع پيامدهاي آن است. پسرم o تازه به كلاس اول رفته است، وقتي دوستانش در كلاس ازاو پيشي مي گيرند. احساس حسادت مي كند و فكر مي كند وضع خوبي دركلاس ندارد. كاملا طبيعي است كه بچه فكر كند به باهوشي سايرين نيست و در اين مورد حسادت كند. پس وقتي نمي توانيد موقعيت را تغيير دهيد، برايش روشن كنيد كه هيچ كس در همه زمينه ها قوي نيست و او با توجه به علايق اش خصوصيات مثبت فراوان ديگري دارد. مثلا خيلي با محبت است، سخت كوش است و در بازي ها برنده مي شود. اين كار موجب برقراري تعادل و تحكيم اعتمادبه نفس او مي شود. دختر o سه ساله ام معمولا برادركوچكش را چنان محكم بغل مي كندكه اشكش را درمي آورد. به احتمال زياد دختر شمااصلا نمي داند كه نسبت به برادرش حسود است. خيلي ساده بگوييد اگر برادرش را دوست دارد نبايد او را محكم بغل كند، چون او هنوز خيلي كوچك است. سعي كنيد حتما توجه خاصي به او داشته باشيد. پسر o چهارساله ام معمولابا دوستانش دعوا مي كند خصوصا وقتي بازي را مي بازد. رقابت در هر سني ناخودآگاه حس حسادت را در بازنده و يا طرف ضعيف برمي انگيزد. بدين سبب فرزند شما با دوستان پيروزش دعوا مي كند. به او بگوييد: مي دانم از اين كه بازي را باختي عصباني هستي، خوب كاملا طبيعي است هيچكس دوست ندارد بازنده باشد، اما سعي كن خوش اخلاق باشي و لبخند بزني در اين صورت دوستانت تو را بيشتر دوست دارند و باز هم با تو بازي مي كنند. نبرد با غول توجه داشته باشيد بچه را به خاطر حسادتش از خود نرانيد و سرزنش نكنيد. گفتن جملاتي ازقبيل: فقط بچه هاي بد حسادت مي كنند. حواست باشد، كه چه رفتار بدي داري. ياخواهر بزرگترت اصلا مثل تو حسود نيست. اصلا مفيد نخواهد بود. اگر بچه حس كند زماني كه علايم حسادت را از خود نشان مي دهد شما او را دوست نداريد، ديگر احساس واقعي خود را نشان نخواهد داد. به او بگوييد مي دانيد حسادت چه نوع احساسي است. هيچ ضرري ندارد اگر صادق باشيد و اعتراف كنيد كه شما هم گاهي دچار حسادت شده ايد. اما اجازه نداديد اين احساسات شما را آزار دهد و زندگي را به كامتان تلخ كند. بچه را تشويق كنيد در مورد احساسش حرف بزند چون در اين صورت با واقعيت مواجه مي شود و با احساس خود كنار مي آيد. فكر نكنيد اگر موضوع را ناديده بگيريد مساله به خودي خود حل حسادت مي شود از احساس ناامني ناشي مي شود پس وقتي كودك نشانه هاي حسادت را بروز مي دهد سعي كنيد رفتاري داشته باشيد تا احساس امنيت بيشتري كند. شراكت را به كودك بچه هايي بياموزيد كه بر سر مالكيت حسادت مي كنند معمولا نمي توانند چيزي را با ديگري شريك به شوند او بياموزيد كه چگونه مي تواند اسباببازي را با طفلي ديگر شريك شود. بگوييد كه آن بچه براي مدتي با عروسك بازي خواهد كرد و سپس آن را به او بازمي گرداند. بپذيريد كه بچه ها با هم تفاوت بعضي ها دارند به طور طبيعي حساس ترند. و وقتي در شرايطي قرار گيرند كه حسادتشان تحريك شود، عكس العمل شديدتري نشان خواهند داد. اين تفاوت هاي فردي بين كودكان طبيعي از است مقايسه او با ساير بچه هابپرهيزيد چون با اين كار اورا حسودتر مي كنيد. - ورود تازه وارد كاملا طبيعي است كه باورود نوزاد جديد، بچه بزرگتراحساس ناامني كند و رفتارش تغيير يابد. تابه حال شما دربست متعلق به او بوده ايد و اوانتظار دارد زندگي به همان روال ادامه يابد، پس جاي تعجب نيست كه با ورود خواهر يا برادر جديد احساس ناامني كند. شايد در دلش فكر كند: چرا مادر و پدر بچه ديگري؟ خواسته اند آيا من به اندازه كافي برايشان خوب من؟ نبودم چه كار بدي كرده ام كه آنها بچه ديگري ؟ خواسته اند آيا بچه جديد اتاق مرا مي گيرد و من بدون جا؟ مي مانم ما پدر و مادرها مي دانيم كه دوست داشتن بچه دوم خللي درعلاقه به بچه اول واردنمي كند. اما بچه اين نكته را درك نمي كند و براي متقاعد شدن نياز به تجربه و وقت كافي دارد. والدين مي توانند با آماده كردن فرزند بزرگتر پايه گذار رابطه اي خوب و سالم بين بچه ها باشند. اگر نوزادي در راه داريدخيلي دير خبر ندهيد و آنقدر هم زود وجود او را اعلام نكنيد كه تنها چند هفته از زمان بارداري گذشته باشد. برداشتي كه كودك از زمان دارد با برداشت يك بزرگسال متفاوت است. شايد او هنوز فرق ميان يك هفته و يك ماه را درك نكند. و در نتيجه از انتظار طولاني خسته شود. معرفي نوزاد جديد را زماني آغاز كنيد كه وضع بدن از نظر ظاهري كمي تغيير كرده و شكم كمي جلو آمده به حدي كه بچه متوجه اين تغيير موضوع بشود را با خونسردي و آرامش به او بگوييد. حرفهايتان درحدي باشد كه او بتواند درك كند. درضمن از دادن اطلاعات اضافي در وهله اول بپرهيزيد. اگر طفل خردسال است بهتر است بگوييد: يك خبر خوب برايت دارم. تا سه ماه ديگر يك بچه كوچولو مي آيد و مال ما مي شود. سوالات او را پاسخ دهيد اما آنقدر بگوييد كه لازم دارد و مي پرسد، نه بيشتر. بچه عكس العمل هاي متفاوتي خواهدداشت، شايد خوشش بيايد وبخواهد مدام در اين زمينه صحبت كند، شايد هم هيجان زده شود و به گريه افتد. آماده عكس العمل ها و سوالات او باشيد چه در همان وقت و چه بعدها. به خاطر داشته باشيد كه همواره جواب صحيح دهيد و احساس امنيت را در او ازبين نبريد. مثلا اگر پرسيد: بچه كجا؟ مي خوابد بگوييد: خوب تو كه تو جاي خودت مي خوابي براي او هم فكري مي كنيم، شايد برايش يك گهواره اگر بگيريم قصد داريد بچه را به اتاق ديگري ببريد يا در اطاق او جايي براي تازه وارد باز كنيد، از چند ماه قبل اين كار را انجام دهيد تا او فكر نكند تازه وارد قصد بيرون كردن او را دارد. از او در انتخاب وسايل نوزاد نظر بخواهيد و چند چيز نو هم براي او بگيريد. وقتي بچه بزرگتر خواهر يا برادر جديد را ملاقات مي كند حتما از طرف نوزاد هديه اي به او بدهيد و بگذاريد او هم هديه اي به نوزاد اين بدهد تبادل هدايا به او كمك مي كند از همان ابتدا رابطه خوبي با تازه وارد برقرار كند. پيش از معرفي آن دو به يكديگرتوجهي خاص و كامل به آنكه در خانه داريد نشان دهيد. مثلا هر روز ساعت معيني را بابرنامه هاي متنوع به او اختصاص دهيد و نيز امتيازاتي برايش قايل شويد مثل ديرتر به رختخواب رفتن، انجام كارهايي كه مخصوص بزرگترهاست، خلوت كردن با پدر يا رفتن به گردش هاي ويژه، چون او حالا فرزند بزرگتر است. اگر كمي حسادت نشان داد نگران نشويد. شايد پرخاشگر شود يا دايم به شما بچسبد و نگذارد از ديدش خارج شويد. شايد هم خود را به بچگي بزند و اداي بچه ها را درآورد. اين عكس العمل ها طبيعي است سعي كنيد هر چقدر هم كه كارهاي او اعصاب خردكن باشد، عصبي نشويد. عصبانيت و دعواي شما تنها بيم هاي او را تشديد مي كند. (كه شما او را كمتر از نوزاد دوست داريد ) صبور باشيد به او بگوييد كه دوستش داريد و هيچ چيز عوض نشده. ادامه دارد