Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751125-15042S1

Date of Document: 1997-02-14

گشتي در دنياي خبرها باز سنگال را در تاريكي فرو برد! داكار: يك باز كه در تعقيب دسته اي گنجشك بود به يك كابل هوايي فشار قوي برخورد كرد و اين برخورد باعث اتصال سيمها و سوختگي آنها و قطع برق شد وساعتها كشور سنگال و پايتخت آن داكار در تاريكي فرورفت. مدير بنگاه برق سنگال به رويترگفته است كه اين حادثه تمامي كشور سنگال - واقع در غربآفريقا - را در تاريكي باز فروبرد هنگام شيرجه به سوي گنجشكها به سيم برخورد كرده بود، زيرا جسد سوخته باز پرنده و چند گنجشك در محل سوختگي سيم روي زمين به دست آمده است. سيمي كه قطع شده بود 80 درصد برق سنگال را منتقل مي كرد. كله بزرگ، هوش بيشتر . لندن: پژوهشگران مسايل مغز ديروز بر فرضيه يك روانپزشك آمريكايي كه اعلام داشته بود بزرگي جمجمه نسبت به وزن عادي يك فرد دليل هوش بيشتر و حافظه گسترده تر او است صحه گذاردند. اين فرضيه نزديك به نيم قرن پيش اعلام شده بود كه به موجب آن افراد با كله بزرگتر باهوش تر هستند. اخراج مجرمان عليه مردم ازكانادا . اتاوا: دولت كانادا اعلام كردكه مهاجران به آن كشور - صرفنظراز تاريخ ورود آنها به كانادا -اگر قبلا در كشورهاي خود دست به عملي كه مغاير شئون انساني است و يا غير انساني محسوب مي شود زده باشند از اين كشور اخراج مي شوند. طبق اين اعلاميه، يك دايره ويژه در وزارت مهاجرت كانادا براي كشف اين عده داير شده است واين دفتر در چند ماهي كه از عمرآن مي گذرد تن 200 را شناسايي كرده كه در كشورهاي خود قبل از مهاجرت به كانادا دست به اقدامات غير انساني زده اين بودند عده عمدتا سوماليايي، هندوراسي رواندايي و يا از آلمانيهاي زمان هيتلر هستند. تاكنون 30 نفر از آنها اخراج شده اند. اين دفتر ويژه آماده دريافت و رسيدگي به اشارات هر كس است كه اطلاعي در اين باره دارد. نظر يك دادگاه كانادا در اين مورد كه آيا اختلاس، دزدي و غارت اموال عمومي ( دولتي ) نيز از موارد جرايم غيرانساني محسوب مي شود يا خير استعلام شده است زيرا، اطلاعيه هائي هم درباره بعضي مهاجران و مهاجران احتمالي رسيده است كه آنان با اختلاس و سوءاستفاده در كشور خود پولي به دست آورده و به كانادا مهاجرت كرده اند. هنوز دادگاه در اين زمينه ابراز نظر نكرده است. به اين نوع افراد، پناهندگي هم داده نمي شود و اگرداده شده باشدلغو مي شود. نقض حقوق بشر، به اظهارسخنگوي وزارت مهاجرت كانادا از جمله موارد اتهامات ضد بشري محسوب مي شود. اخراج و خروج داوطلبانه مهاجران از آمريكا . واشنگتن: ديروز در واشنگتن رسما اعلام شد كه در 3 ماه گذشته هزار 18 و 88 خارجي كه پس از انقضاي ويزاي اقامتشان در آمريكا مانده بودند به اتهام نقض قانون ورود، اقامت و مهاجرت آمريكا از اين كشور اخراج شده اند. اين عده آنهايي هستند كه دستبند زده باهزينه دولت آمريكا از اين كشوراخراج شده اند. در همين هزار 20مدت و 886 تن ديگر هم، پس ازدستگيري با سپردن تعهد داوطلبانه مالي، و با هزينه خود ازآمريكا خارج دسته شده اند اخيرپس از گذشت پنج سال، مي توانندرواديد دريافت دارند و واردآمريكا شوند، ولي كساني كه باهزينه دولت آمريكا اخراج شده باشند حق ورود به اين كشور ازآنها سلب اين مي شود ارقام نسبت به ارقام مدت مشابه سال درصد 24قبل بيشتر است. از آنجا كه همه كمكهاي رفاهي آمريكا به مهاجران قطع شده است و مهاجرت به آمريكا به دليل نبودن كار و نيز افزايش سرسام آور هزينه زندگي و بهداشت جاذبه اي ندارد، طبق همين اعلاميه بيش از يكصد هزار تن از مهاجران قانوني و غيرقانوني به دولت آمريكا اعلام كرده اند كه با هزينه خود قصد خروج از اين كشور را دارند. سوپر ننه ها . مسكو: به گزارش راديوماياك، در پي افزايش سرقت بچه ها در روسيه با هدف اخاذي ازوالدينشان، حرفه تازه اي در آن كشور به وجود آمده است و آن تربيت خدمتكار مسلح بچه است. اين زنها كه بايد جوان و ورزشكارباشند در يك موسسه آموزشي در سن پترزبورگ آموزش مقابله با آدم ربايان را مي بينند. به آنهاكاراته، جودو، مشت زدن، تيراندازي، چماق بازي و پاشيدن گرد اشك آور تدريس اين مي شود زنان كه به زبان انگليسي سوپر نني ها Nannies - Super خوانده مي شوند در دفاتر ويژه اي منتظر مي مانند تا يك خانواده تلفن كند و براي چند ساعت و حتي چند روز، خدمت آنها را بخواهد. يكي از آنها به منزل اين خانواده مي رود و از بچه ها تا آمدن والدينشان نگهداري مي كند و سپس براي صاحب خانه صورتحساب ارسال خانواده ها مي گردد معمولا براي رفتن به سينما، رستوران، ملاقات دكتر و يا مسافرت كوتاه بچه هاي خود را به اين ننه هاي مسلح مي سپارند. در كشورهاي ديگر معمولا بچه ها به همسايگان يا نزديكان سپرده مي شوند. توبه گرگ! . آتلانتا: شش زنداني يك زندان ايالت جورجياي آمريكا كه زيرنظر يك مامور مسلح از زندان بيرون فرستاده شده بودند تاكاغذ پاره ها و اشياء زائد اطراف يك بزرگراه را جمع آوري كنند، در دو دسته دو و چهارنفري مامور را به داخل يك گودال آب افكندند و پا به فرارگذاردند. چهار تن از آنها كه با متري 5فاصله از كمر به هم زنجير شده بودند پس از طي مسافتي وارديك خانه شدند تا زنجيرها راپاره كنند و از صاحبخانه لباس عادي بگيرند، لباس زندان را از تن خارج سازند و به فرار ادامه دهند. در خانه، تنها يك زن بود و به آنها لباس و غذا داد و كمك كرد تا زنجيرها را باز كنند اما آنها در عوض اين همكاري به وي به عنف تجاوزكردند ولي پس از خروج از خانه توسط خلبان چرخبال پليس شناسايي و دستگير شدند و سه اتهام تازه بر جرايم قبلي آنهااضافه شد: انداختن مامور دولت در گودال آب، فرار از زندان وتجاوز به عنف. دو فراري ديگر در سرراه خود وارد يك خواربارفروشي شدند. خواربارفروش را كتك زدند وپول و خوردني هايش را غارت كردند و هنگامي كه با وانت باراو در حال فرار بودند با يك كاميون تصادف كردند و از آنجا كه هنوز زنجير بر كمرشان بود موفق به خروج از كابين درهم شكسته وانت نشدند و به دام افتادند. ابراز نگراني كوفي عنان. سازمان ملل: كوفي عنان دبيركل سازمان ملل نگراني خود را ازگرم شدن تدريجي كره زمين ابراز داشت. وي گفت كه آلودگي محيطزيست از بزرگترين مسائل كره زمين است و تا دير نشده بايد آنرا حل كرد. او گفت كه افزايش جمعيت بر اين آلودگي جهاني مي افزايد و اقدام جدي هم براي رفع آن بعمل نمي آيد.