Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751125-15040S1

Date of Document: 1997-02-14

قاضي نيويورك: بازرسي تاكسي ها ممنوع! نيويورك: قاضي شيرا شايندلين، متوقف ساختن تاكسي ها و بازرسي راننده و مسافر آنها را توسط پليس كه از 3 سال پيش به تصميم شهردار محافظه كار نيويورك در اين شهر اعمال مي شود عملي مغاير قانون اساسي آمريكا و اصول برسميت شناخته شده حقوق بشر وي خواند در حكم خود نوشته است كه بدون دليل منصفانه نبايد يك تاكسي را متوقف ساخت و زير و روي آن و جيبهاي راننده و مسافرش را بازرسي كرد و اگر هم ضمن اين بازرسي مداركي به دست آيد، چون با توسل به راههاي غيرقانوني صورت گرفته است، اين مدارك نمي تواند پذيرفته شود و مورد استناد قرار بازرسي گيرد از تاكسي ها كه با اين حكم معلق مي شود پيش از اين به صورت اتفاقي انجام مي گرفت و باعث شكايت يك مسافر خارجي شده بود كه به علت بازرسي به موقع به فرودگاه نرسيده و پروازش را از دست داده بود.