Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751125-15034S1

Date of Document: 1997-02-14

نيرومندترين تلسكوپ جهان در مدار قرار گرفت . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: ستاره شناسان به زودي خواهند توانست شفافترين تصويرهاي كيهاني را كه انسان تاكنون به دست آورده است، ببينند. ژاپن بزرگترين تلسكوپ راديويي جهان را با استفاده از يك موشك سوخت جامد در مدار زمين قرار داد. به گزارش تلويزيون هزينه سي ان ان پرتاب اين ماهواره بيش از 125 ميليون دلار بود. درعوض برد ديد تلسكوپ ياد شده تا وراي زهره و مريخ طرح است پرتاب اين تلسكوپ محصول همكاري مشترك چند كشور است. تلسكوپ راديويي مزبور پس از به كار افتادن بيش از هزار برابر تلسكوپ هابل آمريكا قدرت دارد. براي تصور برد آن مي توان يادآور شد اين تلسكوپ راديويي مي تواند از شهر لس آنجلس در آمريكا دانه برنجي را در توكيو شناسايي كند.