Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751124-15018S1

Date of Document: 1997-02-13

چرا بازيكنان فوتبال از چسبهاي بيني استفاده؟ مي كنند خوزه لوئيس كامينه رو هافبك خستگي ناپذير ماتادورها يك پزشك متخصص نظر مي دهد چسبهاي بيني تنها تنفس كردن را آسان مي كنند . واحد رسانه هاي خارجي: دكتربيت ويليگر رييس كميته پزشكي وزارت ورزش كشور سوييس است كه سلامت كليه ورزشكاران تيم هاي ملي اين كشور را برعهده دارد. از زماني كه بازيكنان فوتبال ازچسبهاي پلاستيكي روي بيني هاي خود استفاده كرده اند، علاقه مندان به فوتبال بارها از خود و اطرافيان سوال كرده اند كه بازيكنان به چه دليل از اين چسبهاي پلاستيكي استفاده مي كنند. برخي از بازيكنان سرشناس فوتبال جهان معتقدند كه اين چسبها باعث مي شود تا آنها بهتر تنفس كرده و از نظر نفس در ميدان كم نياورند به همين دليل براي علمي تر شدن اين بحث، دكترويليگر مقاله اي در اين رابطه در اختيار ما قرارداده كه آن را باهم مي خوانيم: پيرلوئيجي * كاسيراگي موفق ترين مهاجم ايتاليا در جام ملتهاي اروپا ژائو * پينتومهاجم اول تيم ملي فوتبال پرتغال شايد پس ازمشاهده; بازيكناني كه از چسبهاي پلاستيكي روي بيني هاي خود استفاده مي كنند، گمان كنيد كه بيني هاي آنها شكسته است اما اينگونه نيست. آنها از اين چسبها براي بهتر تنفس كردن استفاده مي كنند. بيني تنها براي تشخيص بوهاي مختلف استفاده نمي شود بلكه نقش مهمي در سوخت و ساز بدن دارد. بيني، عضوي تهويه كننده از آنجايي كه شش ها در برابر هواي سرد و مرطوب و خشك حساسيت خاصي دارند، وظيفه بيني فيلتر كردن و گرم كردن هوايي است كه وارد شش ها مي شود. متاسفانه برخي از بيني ها بسيارباريك است و نمي توانند هواي كافي به داخل شش ها برسانند. به همين دليل هنگام انجام فعاليتهاي سخت بايد از دهان خودنيز براي ورود هوا به بدن كمك بگيرند. از سالها قبل پزشكان در پي روشي بودند كه بتوان هواي بيشتري از طريق بيني به داخل شش ها فرستاد اما تاكنون روش مطمئن و علمي براي اين كار كشف نشده است. اخيرا چسبهاي پلاستيكي براي جلوگيري ازخرخر كردن در داروخانه ها در معرض فروش قرارگرفته اين است چسبها باعث مي شوند كه دو طرف بيني از هم فاصله بگيرند تا هوا بدون مانع و با كمترين اصطكاك وارد شش هاشود. رابي فاولرپديده فوتبال انگليس آيا چسبها موثر اولين؟ هستند باري كه در سال 1996 با اين چسبها آشنا شدم، گمان كردم كه بي اثر هستند اما تعداد بسيار زيادي از ورزشكاران مدعي شدند كه بااستفاده از اين چسبها مي توان راحت تر تحرك و فعاليت كرد. به همين دليل تصميم گرفتم تا درآزمايشگاه خود در مورد اين موضوع تحقيق كنم. براي انجام اين آزمايش 10 نفررا انتخاب كرديم و از آنها تست دوچرخ سواري (در حالت ساكن ) به عمل آورديم، البته يكبار با بيني معمولي خودشان و يكبار هم با كمك چسبهاي پلاستيكي كه روي بيني آنهامتصل شده بود. نتايج غيرقابل تصورنتايج اين آزمايش نشان داد كه تنفس 9 نفر از نفر 10 آزمايش شده از 5 تا 71 درصد افزايش يافت. (به طور متوسط 20 درصدبراي هر نفر ). اما ميزان افزايش متوسط كارايي آنها تنها در حدود 13 درصد بود. با اين حال 8 نفر از آنها مدعي شدند كه استفاده از اين چسبها تغيير عمده اي در راندمان فعاليت آنها بوجود آورده است. در آزمايش ديگري كه توسطدانشگاه كپنهاگ دانمارك صورت گرفته نشان مي دهد كه استفاده از اين چسبها تنفس را آسانتر مي نمايد. حال سوال اين است كه آيا استفاده از اين چسبها كارايي ورزشكار را بالا؟ مي برد پاسخ به اين سوال بسيار دشوار است چون اگر كارايي با تنفس بهتر ارتباط داشته باشدپس چرا هنگامي كه از دهان نفس مي كشيم، كارايي بدنمان بيشتر؟ نمي شود در ورزش فوتبال هنگامي كه فعاليت بدن به نقطه اوج خودمي رسد، بازيكن مجبور است كه ازدهان خود براي نفس كشيدن كمك بگيرد به همين دليل استفاده ازاين چسبها تنها تا قبل از رسيدن به نقطه اوج فعاليت موثر است و از آن به بعد در كارايي ورزشكار تاثير چنداني ندارد. كمك به بيماران آسمي شش هاي بيماران مبتلا به آسم نسبت به هواي سرد و آلوده بسيار حساس هستند. هر چه اين افراد بيشتر ازطريق بيني تنفس كنند به همان اندازه كمتر به شش هايشان فشار وارد مي شود و به طور كلي دستگاه تنفسي آنها كمتر تحريك استفاده مي شود از اين چسبها در هواي سرد و آلوده براي بيماران مبتلا به آسم بسيار مفيد است. نتيجه چسبهاي پلاستيكي عمل تنفس را تا حد زيادي بهبود مي بخشند مخصوصا در حين ورزش هاي سبك، يعني ورزش هايي كه ورزشكار نيازي به كمك گرفتن از دهان براي تنفس بهتر نداشته باشد. اما در ورزش هاي سنگين اين چسبها كارايي ورزشكار را بالا نخواهندبرد. البته به ورزشكاراني كه به بيماري آسم مبتلا هستند و يا اينكه مرتباسرفه مي كنند توصيه مي شود در هواي سرد و آلوده از اين چسبها استفاده نكنند. ورزشكاران نبايد اين نكته رافراموش كنند كه اين چسبها هرگزنمي توانندعدم آمادگي بدني ورزشكار را جبران كنند. نظرات رابي فاولر يكي از اولين بازيكناني كه از اين چسبها استفاده كرد، رابي فاولر مهاجم تيم ملي فوتبال انگليس وباشگاه ليورپول بود. وي در اين رابطه مي گويد: يك روزشخصي چند چسب بيني براي پزشك باشگاه فرستاد و او از بازيكنان خواست تا اين چسبها را پس آزمايش كنند از چند جلسه تمرين برخي از بازيكنان متوجه تغييري نشدنداما من معتقدم كه اين چسبها به من كمك كرده اند و به همين دليل از آنها استفاده مي كنم. البته پزشكان دانشگاه ليورپول معتقدند كه اين چسبها موثر نيستند اما به حرف آنها توجهي نمي كنم چون پيش از اين از نظر تنفسي مشكل داشتم اما با استفاده از اين چسبهامشكلات تنفسي من بر طرف شده است. در حال حاضر اسب سوارها ودوچرخه سوارها نيز از آن استفاده مي كنند پس دليلي ندارد كه اين چسبها را رد كنيم.